persoonlijke gegevens van Foeke Frederiks Hogendorff
Foeke Frederiks Hogendorff, geboren op 3 oktober 1842 op nummer 5 te Balk, als zoon van Frederik Teakes Hogendorff, rijksveeschatter te Balk, en Annigjen Foekes Visser. Overleden op 19 december 1926 te Sneek, 84 jaar oud. Tinmmerknecht te Balk (1868, 1869), timmerknecht te Balk (1871, 1894, 1896, 1905), timmerknecht te Wolsum (1876), timmerknecht te Nijland (1880)
aangifte geboorte op 5 oktober 1865 blad 50, getuigen:
Jan Martens van Hugt schoenmaker 31 jaar wonende te Balk
Rein Piers Haringsma schipper 31 jaar wonende te Balk
Op 17 mei 1868 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Baukjen Annes van Elsloo, geboren op 20 september 1844 te Sloten, als dochter van Anne Jacobs van Elselo en Baukjen Foekes Dijkstra. Overleden op 15 februari 1909 te Sneek, 64 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Annigjen, geboren op 24 januari 1869 te Balk. Overleden op 7 maart 1932 te Ruigahuizen, 63 jaar oud. Op 17 februari 1894 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Koenraad Louwsma 23 jaar oud geboren te Balk als zoon van Jakob Hendriks Louwsma, arbeider te Balk, en Tjiets Koenraads Doffert.
aangifte geboorte op 26 januari 1869 aktenummer 19, getuigen:
Gerrit Klazes Pelsma timmerman 33 jaar wonende te Balk
Wybe Tietema klerk 60 jaar wonende te Balk
2. Baukjen, geboren op 5 juli 1871 te Balk. Overleden op 1 december 1956 te Balk, 85 jaar oud. Op 16 mei 1896 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Pieter Wagenaar 24 jaar oud geboren te Harich als zoon van Jan Wagenaar, koopman te Balk, en Eelkje Minzes ten Wolde.
aangifte geboorte op 6 juli 1871 aktenummer 82, getuigen:
Johannes van Hout timmerknecht 31 jaar wonende te Harich
Taeke Hogendorff timmerknecht 33 jaar wonende te Balk
3. Klara, geboren op 23 april 1876 te Wolsum. Op 24 juni 1905 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Gerrit de Vries 30 jaar oud, stuurman te Sneek, geboren te Hoogeveen als zoon van Remmelt Gerrits de Vries en Geertje Harms Mooy.
 
 
 
plank beschikbaar gesteld door de Doopsgezinde gemeente
Op 24 juni 1890 laat timmerknecht Foeke Frederiks Hogendorff zijn naam achter tijdens een verbouwing van de Doopsgezinde Kerk aan de Wijckelerzijde, nu Raadhuisstraat 26, in Balk.
De plank kwam aan het licht bij de onlangs (2015) gereedgekomen restauratie van de kerk.
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Foeke Frederiks Hogendorff 1842-1926 Pieter Jans Wagenaar 1872-1967
     
woonadressen familie Reneman
periode adres bron
1869 - 1871 Meerweg 18 woningregister 1869 - 1879 blad 61; kad. gem. Balk sectie A 362, volgnummer 299 / 286
  Sloten  
  Wolsum  
19?? - 19?? Balk  
19?? - 1926 Sneek  
notariële acten
 
1880 Balk, notaris Lieuwe Hielke Potma. Koopakte van 5/6 deel in een huis en erf en een huis met erf. Koopsom fl. 350,-
- Annigjen Foekes Visser wonende te Balk, weduwe van Fredrik Taekes Hogendorff, verkoper
- Foeke Fredriks Hogendorff wonende te Nijland, verkoper
- Taeke Fredriks Hogendorff wonende te Balk, verkoper
- Arend Dooitjes Schram wonende te Balk, koper
- Johannes Klazes van Hout wonende te Balk, koper
bron: Tresoar, archiefnummer 26, inventarisnummer 007053, aktenummer 00127, dd. 22 november 1880
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 12 juni 2016 laatste wijziging: 7-11-2020