persoonlijke gegevens van Frederik Taekes Ho(o)gendorf(f) slager, omroeper te Balk
Frederik Taekes Hoogendorf, geboren op 15 februari 1800 te Koudum, gedoopt op 2 maart 1800 in Koudum (Hervormd) als zoon van Taeke Fredriks en Antie Attes. Overleden op 22 juli 1876 te Balk, 76 jaar oud.
1. ) Op 26 februari 1826 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Gerritje Jacobs Dijkstra, geboren op 1 februari 1804 te Balk, gedoopt op 26 februari 1804 te Balk (Hervormd) als dochter van Jacob Everts en Geertje Hanzes. Overleden op 2 februari 1828, Gaasterland, 24 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Antje, geboren 28 maart 1826, Gaasterland. Overleden op 13 mei 1827, Gaasterland, 1 jaar oud.
2. Gerrit, geboren op 26 januari 1828, Gaasterland. Overleden op 17 februari 1828, Gaasterland, 2 weken oud.
 

2. ) Op 16 september 1840 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:

Annigje Foekes Visser, geboren op 21 oktober 1814 te Balk als dochter van Foeke Symens Visser en Klara Kornelus voor de Wind. Overleden op 30 juli 1896, Gaasterland, 81 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
3. Antje, geboren op 30 mei 1841, Gaasterland. Overleden op 11 september 1841, Gaasterland, 14 weken oud.
4. Foeke, geboren op 3 oktober 1842 te Balk. Op 17 mei 1868 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Baukjen van Elsloo, oud 23 jaar, geboren te Sloten.
5. Antje, geboren op 13 februari 1845 te Balk. Overleden op 23 december 1902, Gaasterland, 57 jaar oud. Op 19 mei 1872 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Arent Schram, oud 27 jaar, geboren te Balk.
6. Teake, geboren op 18 augustus 1847 te Balk. Overleden op 19 januari 1889, Gaasterland, 41 jaar oud. Op 21 mei 1871 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Aaltje de Vos, oud 29 jaar, geboren te Balk.
7. Klara, geboren op 5 januari 1856, Gaasterland. Overleden op 3 april 1857, Gaasterland 10 maanden oud.
 
 
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Frederik Thaekes Hoogeterp 1800-1876  
     
woonadressen familie Hoogendorf
periode adres bron
     
     
     
eigendommen van Fredrik Taekes Hoogendorf
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
310
 
publ verkoop
632,-
16 apr 1842
f 632,25
25 apr 1842
   
             
f 200,-
8 febr 1848
   
             
f 150,-
7 jul 1869
   
             
f 22,50
     
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1012, folio 7, nummer 240
notariële acten
 
1828 Balk, notaris W. J. Hemsing Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een huis te Balk, koopsom fl. 1427
- Frederik Teekes Hogendorf, slager te Balk, verkoper,  tevens als voogd over Hans Jacobs Dijkstra, kind van wijlen  Jacob Everts Dijkstra en Geertje Hanzes van der Werf
- Klaas Johannes van Hout, timmerman te Workum, gehuwd met  Idskjen Jacobs Dijkstra, verkoper
- Cornelis Poppes, koopman te Balk als toeziend voogd
- Poppe Tjerks van der Feer, koopman te Balk, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7004 Repertoirenr.: 136 en 143 d.d. 24 december 1828
 
1842 Sloten, notaris O. J. Ruardi Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een huis en erf te Balk, koopsom fl. 632
- Klara Kornelis Voordewind te Balk, weduwe van Foeke  Siemens Visser, verkoper
- Frederik Teekes Hogendorf, omroeper te Balk, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 118016 Repertoirenr.: 1 en 2 d.d. 5 januari 1842
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 2 oktober 2009 laatste wijziging: 4-10-2020