persoonlijke gegevens van Harmen Thees Hoogeterp
Harmen Thees Hoogeterp, geboren op 20 mei 1814 te Sloten, als zoon van Thee Feikes Hoogterp en Hiltje Harmens de Jong. Overleden op 18 juni 1896 te Balk, 82 jaar oud.
aangifte overlijden op 19 juni 1896 aktenummer 50, getuigen:
Halbe Doele timmerman 46 jaar wonende te Balk
Eibert Rinzes Hoekstra zonder beroep 37 jaar wonende te Balk
1. ) Op 12 februari 1845 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Durkje Jans de Vries, geboren op 31 maart 1817 te Wijckel, als dochter van Jan Hendriks de Vries en Trijntje Reitzes Boelsma. Overleden op 2 januari 1863 te Balk, 46 jaar oud. Eerder gehuwd geweest met Anne Wanders Tuinier.
aangifte overlijden op 3 januari 1863 aktenummer 3, getuigen:
Sibbele Koops Rinkema koopman 51 jaar wonende te Balk
Johannes Pieters Feenstra schoenmaker 43 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Ybeltje, geboren op 8 november 1845 te Balk op nr. 100. Overleden op 5 augustus 1860 te Balk op nummer 93, 14 jaar oud.
aangifte geboorte op 10 november 1845 aktenummer 59, getuigen:
Wietze Willems ten Brink werkman 49 jaar wonende te Balk
Sybren Pieters de Jong werkman 36 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 5 augustus 1860 aktenummer 77, winkeliers, getuigen:
Durk Piers Piersma tuinier 37 jaar wonende te Balk
Rienk Hendriks Ronner turfdrager 41 jaar wonende te Balk
2. Trijntje, geboren op 12 juni 1848 te Balk. Overleden op 14 november 1912, Lemsterland, 64 jaar oud. Op 23 mei 1875 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Jan Wouda, oud 25 jaar, geboren te Lemmer als dochter van Harmen Pieters Wouda en Margjen Jans Huisman.
aangifte geboorte op 13 juni 1848, wagenaar, aktenummer 28, getuigen:
Willem Jans Kuiper wagenmaker 51 jaar wonende te Balk
Sibbele Koops Rinkema schipper 67 jaar wonende te Balk
3. Hiltje, geboren op 25 november 1850 te Balk. Overleden op 7 december 1850 te Balk op nummer 100, 13 dagen oud.
aangifte geboorte op 26 november 1850, werkman, aktenummer B 67/1-5, getuigen:
Johannes Lubberts Hofstra werkman 49 jaar wonende te Balk
Wybe Tietema klerk 41 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 9 december 1950 aktenummer B 19, getuigen:
Johannes Lubberts Hofstra werkman 49 jaar wonende te Balk
Wybe Tietema klerk 41 jaar wonende te Balk
4. Jantje, geboren op 22 mei 1852, Gaasterland.
aangifte geboorte op 24 mei 1852 aktenummer 31, werkman, getuigen:
Johannes Lubberts Hofstra werkman 51 jaar wonende te Balk
Wybe Tietema klerk 43 jaar wonende te Balk
5. Thee, geboren op 22 mei 1852 te Balk. Overleden op 15 februari 1903 te Balk, 50 jaar oud. Ongehuwd.
aangifte geboorte op 24 mei 1852 aktenummer 31, werkman, getuigen:
Johannes Lubberts Hofstra werkman 51 jaar wonende te Balk
Wybe Tietema klerk 43 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 16 februari 1903 aktenummer 15, schipper, getuigen:
Roelof Peekes de Vries schipper 54 jaar wonende te Balk
Pieter Haga schipper 32 jaar wonende te Balk
6. Jantjen, geboren op 27 september 1855 te Balk. 1) Op 18 mei 1879 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Douwe de Jong, oud 27 jaar, geboren te Sloten als zoon van Bouwe Douwes de Jong en Elske Nannes van den Akker. 2) Op 5 maart 1910 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Atte Roskam, oud 64 jaar, geboren te Wijckel als zoon van Pieter Hanzes Roskam en Sjuttje Jans van der Meer.
aangifte geboorte op 29 september 1855 aktenummer 49, winkelier, getuigen:
Peke Roelofs de Vries werkman 33 jaar wonende te Balk
Bonte Jurjens de Jager werkman 33 jaar wonende te Balk
7. Jan, geboren op 14 mei 1858, Gaasterland. Overleden op 21 mei 1858 te Balk op nummer 93, 1 week oud.
aangifte geboorte op 17 mei 1858 aktenummer 28, koopman, getuigen:
Peeke Roelofs de Vries werkman 35 jaar wonende te Balk
Bonte Jurjens de Jager arbeider 35 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 21 mei 1858 aktenummer B 14, koopman, getuigen:
Peke Roelofs de Vries werkman 35 jaar wonende te Balk
Bonte Jurjens de Jager arbeider 35 jaar wonende te Balk
8. Hilbrand, geboren op 14 mei 1858 te Balk. Overleden op 26 april 1865 te Balk, 6 jaar oud.
aangifte geboorte op 17 mei 1858 aktenummer 28, koopman, getuigen:
Peeke Roelofs de Vries werkman 35 jaar wonende te Balk
Bonte Jurjens de Jager arbeider 35 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 27 april 1865 aktenummer 27, koopman, getuigen:
Sibbele Koops Rinkema sjouwerman 54 jaar wonende te Balk
Jan Hendriks Doele aanspreker 57 jaar wonende te Balk
9. Ybeltje, geboren op 24 januari 1861 te Balk. Overleden op 10 januari 1919 te Sloten, 57 jaar oud. Op 30 april 1886 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Louwerens de Vries, oud 35 jaar, geboren te Sloten als zoon van Wopke Hendriks de Vries en Joukjen Lourens Wildschut.
aangifte geboorte op 26 januari 1861 aktenummer 8, koopman, getuigen:
Harmen de Vries suikerballetjesmaker 44 jaar wonende te Balk
Peeke Roelofs de Vries werkman 38 jaar wonende te Balk
 
2. ) Op 11 december 1863 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Trijntje Teymens Boes, geboren op 11 september 1831 te Hindeloopen, als dochter van Teymen Wouter Boes en Rinske Jans Klapper. Overleden op 9 juli 1910, Gaasterland, 77 jaar oud. Eerder gehuwd geweest met Teunis Reins Bosma.
aangifte overlijden op 9 juli 1910 aktenummer 33, getuigen:
Halbe Doele timmerman 60 jaar wonende te Balk
Sjoerd Tijsma houtkoopman 38 jaar wonende te Balk
Haar zoon Teymen Wouter Bosma (1858-1938) uit haar eerste huwelijk met Teunis Reins Bosma had een winkel aan de Wijckelerzijde, nu Raadhuisstraat 29.
 
Uit dit huwelijk:
10. Hilbrand, geboren op 30 augustus 1867 te Balk. Overleden op 5 juli 1945 te Groenekan (Maartensdijk) Op 6 februari 1892 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Grietje Kouwenhoven, oud 30 jaar, geboren te Harich als dochter van Meine Berends Kouwenhoven en Rinske Everens Woudstra.
aangifte geboorte op 31 aug 1867 aktenummer 121, koopman, getuigen:
Peeke Roelofs de Vries arbeider 45 jaar wonende te Balk
Arend Pieters Wildeboer timmerman 45 jaar wonende te Balk
Beroep: werkman; brigadier-titulair der Rijksveldwacht
Als rijksveldwachter was hij o.a. betrokken bij de bewaking van de Duitse keizer in Amerongen en Doorn. De keizer had als liefhebberij om van boomstammen dunne plakken af te zagen, waar hij vervolgens schilderijtjes van maakte. Mijn grootvader hielp hem wel eens bij het zagen, aan het andere einde van de trekzaag.
Hilbrand Hoogterp
foto 105-003 en gegevens beschikbaar gesteld door Hilbrand de Bruijn
 
 
 
bron: Leeuwarder Courant van 7 december 1888
 
Trijntje Teymens Boes
foto 105-001 beschikbaar gesteld door Hilbrand de Bruijn
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Harmen Thees Hoogeterp 1814-1896  
     
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
periode adres bron
     
     
     
eigendommen van Harmen Thees Hoogeterp
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
                 
Balk
A
                 
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris , folio ?, nummer ?
notariële acten
 
1897 Balk, notaris L. H. Potma Koopakte
Betreft de verkoop van 548/800 en 42/800 in huizen en erven te Balk, koopsom  fl. 73
- Lourens Wopkes de Vries te Sloten, gehuwd met Ybeltje Hoogterp, verkoper
- Jan Wouda te Lemmer, gehuwd met Trijntje Hoogterp, verkoper
- Douwe Bouwes de Jong te Sondel, gehuwd met Jantje Hoogterp, verkoper
- Hillebrand Hoogterp te Bussum, verkoper
- Trijntje Boes te Balk, weduwe van Harmen Thees Hoogeterp, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7070 Repertoirenr.: 12 d.d. 3 maart 1897
 
1908 Balk, notaris J. H. Noordenbos Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een winkelhuis te Balk, koopsom fl. 1176
- Trijntje Boes te Balk, weduwe van Harmen Thees Hoogterp, verkoper
- Roelof Groenewoud te Balk, koper
- Douwe van der Meer te Balk, koper
- Thijs Kuiper te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7085 Repertoirenr.: 131 en 135 d.d. 8 december 1908
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 22 juni 2017 laatste wijziging: 7-11-2020