persoonlijke gegevens van Thee Feikes Hoogeterp
Thee Feikes Hoogeterp, geboren op 1 december 1850 te Balk, als zoon van Feike Thees Hoogeterp, timmerknecht te Balk, en Rigtje Reins Bosma. Overleden op 15 april 1925 te Balk, 74 jaar oud. Zonder beroep te Balk (1876), arbeider te Balk (1877, 1878, 1889), timmerknecht te Balk (1882) werkman te Balk (1910),
1. ) Op 14 mei 1876 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Willemke de Jong, geboren op 22 februari 1852 op nummer 39 te Sloten, als dochter van Sikke Geeuwes de Jong, schoenmaker te Sloten (Frl), en Joukjen Krijns Eppinga. Overleden op 30 november 1906 te Balk, 54 jaar oud.
aangifte overlijden op 30 november 1906 aktenummer 80, getuigen:
Fokke Roorda colporteur 49 jaar wonende te Balk
Rein Haringsma vrachtrijder 38 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Feike, geboren op 9 februari 1877 te Balk. Op 25 oktober 1905 naar Rotterdam. Schippersknecht, los werkman te Rotterdam. Op 27 september 1905 getrowud in de gemeente Rotterdam met Maaike de Graaf, 25 jaar oud, geboren te Zuid Beijerland als dochter van Bastiaan de Graaf en Aria Konijnendijk.
aangifte geboorte op 10 februari 1877 aktenummer 26, getuigen:
Feike Thees Hoogeterp timmerknecht 65 jaar wonende te Wijckel
Jelle Johannes Schaafsma klokmaker 43 jaar wonende te Balk
2. Sikke, geboren op 24 augustus 1878 te Balk. Op 5 september 1903 naar Iowa Noord Amerika
aangifte geboorte op 26 augustus 1878 aktenummer 125, getuigen:
Petrus Kuperus wagenmakersknecht 35 jaar wonende te Balk
Harmen Wiebes de Jong arbeider 25 jaar wonende te Balk
3. Hillebrand, geboren op 10 juli 1882 te Balk. Op 30 april 1901 naar Leeuwarden. Op 29 december 1902 van Leeuwarden.
aangifte geboorte op 10 juli 1882 aktenummer 104, getuigen:
Halbe Jans Doele timmerknecht 32 jaar wonende te Balk
Jelle Johannes Schaafsma hersteller van uurwerken 49 jaar wonende te Balk
4. Jouke, geboren op 27 augustus 1889 te Balk. Overleden op 21 januari 1891 te Balk, 1 jaar oud.
aangifte geboorte op 28 augustus 1889 aktenummer 104, getuigen:
Eduard Richard Alexander Huber zonder beroep 29 jaar wonende te Balk
Eibert Rinzes Hoekstra klerk 30 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 21 januari 1891 aktenummer 12, getuigen:
Siemen de Boer koopman 73 jaar wonende te Balk
Pier van Dijk werkman 68 jaar wonende te Balk
 
2. ) Op 2 juli 1910 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Grietje de Boer, geboren op 6 mei 1855 te Bolsward, als dochter van Ale Jans de Boer, kleermaker te Bolsward, en Antje Tjeerds Wartna. Overleden op 17 december 1933 te Bolsward, 78 jaar oud. Huishoudster te Bolsward (1910).
Uit dit huwelijk: geen kinderen
 
 
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Feike Thees Hoogeterp 1809-1892 Thee Feikes Hoogeterp 1850-1925  
  Wytze Feikes Hoogeterp 1836-1884  
woonadressen familie Hoogeterp
periode adres bron
1880 - 1890 van Swinderenstraat 67 bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 146; kad. gem. Balk sectie A nummer 541
1890 - 1900 Westein 28,29 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 148; huisnummer Balk 120
1900 - 1910 Westein 28,29 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 160; huisnummer Balk 120a / 170
1911 - 1920 Westein 28,29 bevolkingsregister 1911 - 1920 H-J blad 86; huisnummer Balk 170 / 207
1921 - 1926 Westein 28,29 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 212; huisnummer Balk 239
1926 - 1927 Westein 25,26 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 217; huisnummer Balk 244
1927 - 1929 Raadhuisstraat 65 bevolkingsregister 1920 - 1930 blad 260; huisnummer Balk 292
1929 Bolsward gereformeerd rusthuis "Elim"
notariële acten
 
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 16 maart 2019 laatste wijziging: 6-10-2020