persoonlijke gegevens van Harmen Hoogeveen, ijzerwerker te Balk
Harmen Hoogeveen, geboren op 10 februari 1891 te Rohel, Schoterland, als zoon van Uilke Hoogeveen en Antje de Jong. Overleden op 10 juli 1970 te Sneek, 79 jaar oud.
Op 1 mei 1919 getrouwd in de gemeente Lemsterland met:
Fetje Veldhuis, geboren op 11 april 1886 te Woudsend, Wymbritseradeel, als dochter van Symen Veldhuis en Martzen van den Berg. Overleden op 22 augustus 1952 te Balk, 66 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Antje, geboren op 10 februari 1920 te Balk. Getrouwd met Haitje Kok ( Geboren circa 1917, overleden op 22 juli 1980 te Oudemirdum)
2. Martzen, geboren op 10 januari 1922 te Balk. Overleden op 23 augustus 2000 te Sneek. Getrouwd met Wiebe Boersma (Geboren op 11 juli 1924 te Friens, overleden op 21 maart 2000 te Sneek)
3. Uilke, geboren op 27 februari 1924 te Balk. Overleden op 7 mei 1997 te Sneek. Getrouwd met Ibeltje Draaijer (Geboren op 10 januari 1928 te Workum, overleden op 26 april 2002)
4. Sijmen, geboren op 2 augustus 1927 te Balk. Overleden op 13 november 1991 te Sneek, ongehuwd.
 
 
 
Harmen Hoogeveen  
Scheepsbouwtekening van een schouw voor visser Strampel (waarschijnlijk Gijsbert Strampel) te Balk vervaardigd door Harmen en Uilke Hoogeveen. Datering rond 1950.
 
Harmen Hoogeveen
bron: Fries scheepvaartmuseum te Sneek
 
<<< foto beschikbaar gesteld door Berthe Haringsma
 
De tekening is afkomstig uit het bezit van Uilke Hoogeveen te Sneek. Waarschijnlijk stamt de tekening uit de tijd dat zijn vader Harmen Hoogeveen en diens broer Hans een constructiebedrijf hadden in Balk. Harmen Hoogeveen had enige ervaring met het bouwen van schepen opgedaan in zijn jonge jaren. En het kan dus zijn dat in de werkplaats te Balk niet alleen constructiewerk werd gedaan, maar dat er ook eens een schouw is gebouwd. Harmen Hoogeveen. Geboren 10 febr. 1891 en overleden 10 juli 1970. Woonde in Vierhuis. Werkte van 1903-1908 op de scheepswerf van Jan Bos te Echtenerbrug. Van 1909 tot 1914 op de werf van Auke van der Zee te Joure. Werkte mee aan de bouw van de boeiers Olga en Almeri. In de Eerste Wereldoorlog gemobiliseerd geweest. Bij terugkomst in 1918 in dienst van machinefabriek H. Koelstra te Balk. waar Harmens broer Hans al werkzaam was. Toen ook van Vierhuis naar Balk verhuisd. In 1934 ging het slecht met het bedrijf van Koelstra, Het werd verkocht. De gebroeders Hans en Harmen Hoogeveen kochten het bedrijf. Harmen bleef actief in het bedrijf tot 1957. Uilke Hoogeveen (1924-1997) is een zoon van Harmen Hoogeveen. Toen hij op zestienjarige leeftijd de MULO had voltooid, ging hij werken in het bedrijf van zijn vader.
bron: Fries Scheepvaartmuseum te Sneek
 
ziekenfonds Onderling Hulpbetoon
bestuur van het ziekenfonds Onderling Hulpbetoon in 1940
staand v.l.n.r.: Bauke Hoekstra, Harmen Hoogeveen
zittend v.l.n.r: Anne Rozenberg, Aldert Noordwal, Jurjen Teernstra
 
woonadressen Harmen Hoogeveen
periode adres bron
191? - 1916? Raadhuisstraat 50 bevolkingsregister 1911 - 1920 C-G blad 55; huisnummer Balk 253 / 283
    in de kost bij Gerben van Dijk en Aafke Eitstra
1916? - 1919 De Helling bevolkingsregister 1911 - 1920 H-J blad 100; huisnummer Harich 94
woonadressen familie Hoogeveen
periode adres bron
1919 - 1920 De Helling bevolkingsregister 1911 - 1920 H-J blad 100; huisnummer Harich 94
1921 - 1928 De Helling register van huisnummering 1920 - 1930 Harich; nummer 97
1928 - 1930 Lytse Side register van huisnummering 1920 - 1930 blad 35; nummer 416
1930 - 1939 Lytse Side register van huisnummering 1930 - 1939 blad 30; nummer 401
     
eigendommen van Harmen Hoogeveen
aankoop van Lytse Side 10 en Lytse Side 12 in 1934 samen met broer Hans Hoogeveen
 
notariële acten
 
1834 Balk, notaris Lambertus Klaas van Giffen Geldlening met hypotheekstelling
-  Harmen Hoogeveen (plaatwerker) wonende te Balk, schuldenaar
-  Hans Hoogeveen (plaatwerker) wonende te Balk, schuldenaar
-  Siemen Baukes Albada (veehouder) wonende te Harich en anderen, schuldeiser
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7119 Repertoirenr.: 7121 Aktenr. 1851 d.d. 13 juni 1934
 
1834 Balk, notaris Lambertus Klaas van Giffen Koopcontract
- Harmen Hoogeveen (plaatwerker) wonende te Balk, verkoper
- Hans Hoogeveen (plaatwerker) wonende te Balk, verkoper
- De Coöp. Vereeniging tot aankoop en bewerking van Landbouwbenodigdheden voor Friesland (CAF)
wonende te Leeuwarden, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7119 Repertoirenr.: 7121 Aktenr. 1868 d.d. 16 augustus 1934
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 4 januari 2012 laatste wijziging: 19-09-2022