persoonlijke gegevens van Sieger Hendriks Hornstra, veehouder te Balk
Sieger Hendriks Hornstra, geboren op 27 september 1880 te Harich, als zoon van Hendrik Feddes Hornstra en Harmke Siegers Falkena. Overleden op 20 juni 1938, Gaasterland, 57 jaar oud.
Op 7 mei 1909 getrouwd in de gemeente Hemelumer Oldeferd met:
Hitje Hiemstra, geboren op 13 augustus 1885 te Koudum, als dochter van Iemke Jans Hiemstra en Ymkje Dirks Jaarsma. Overleden op 29 juni 1973 te ?, 87 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik, geboren op 5 juli 1927 te Balk.
 
woonadressen familie Hornstra
periode huidig adres bron
1900 - 1910 Meerweg 23 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 1; nummer 1
1910 - 1920 Meerweg 23 register van huisnummering 1910 - 1920 blad 1; nummer 1
1920 - 1930 Meerweg 23 register van huisnummering 1920 - 1930 blad 2; nummer 1
1930 - 1938 Meerweg 23 register van huisnummering 1930 - 1938 blad 2; nummer 1
     

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 31 december 2012 laatste wijziging: 6-10-2020