persoonlijke gegevens van Johannes Klazes van Hout, stadsarchitect te Dokkum
Johannes Klazes van Hout, geboren op circa 1774 te Workum, als zoon van Klaas Alberts en Aukje Lieuwes de Roos. Overleden op 2 december 1845 te Dokkum (Hoogstraat, wijk C huisnummer 1), 71 jaar oud. Timmerman de Workum (1813, 1828) Stadsbouwmeester / stadarchitect te Dokkum (1837, 1838, 1840).
1. ) Op 10 februari 1801 getrouwd in de Doopsgezinde Kerk te Workum met:
Antje Thijsses Hazewindus, geboren circa ? te ? , als dochter van ?, en ?. Overleden op ? te ?, ? jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Aukjen, geboren 7 oktober 1801 te Workum. Op 3 mei 1829 getrouwd in de gemeente Workum met Albertus Kuiper, oud 30 jaar, geboren te Blokzijl, als zoon van Taco Kuiper en Cornelia Belkmeer.
2. Klaas, geboren op 8 maart 1803 te Workum. Overleden op 17 mei 1849 te Workum, 46 jaar oud. Op 15 juni 1828 getrouwd in de gemeente Workum met Idsken Jacobs Dijkstra, oud 19 jaar, geboren te Balk, als dochter van Jacob Everts Dijkstra en Geertje Hanses van der Werf.
3. Attje, geboren circa 1805 te Workum. Op 4 oktober 1838 getrouwd in de gemeente Workum met Ype van der Schaaf, oud 36 jaar, geboren te Dokkum als zoon van Folkert Johannes van der Schaaf en Grietje Sybes Rekker.
4. Thijs, geboren circa 1807 te Workum. 1. ) Op 22 november 1838 getrouwd in de gemeente Dokkum met Sieberta Johanna van der Schaaf, oud 29 jaar, geboren te Dokkum als dochter van Folkert van der Schaaf en Grietje Siebes Rekker. 2. ) Op 31 oktober 1949 getrouwd in de gemeente Menaldumadeel met Alegonda Fokkens, oud 38 jaar, geboren te Berlikum als dochter van Fokke Willems Fokkens en Akke Jans Beekmans.
5. Jacob, geboren op 15 maart 1813 te Workum. (wijk A nummer 27)
6. Reinouw, geboren op 19 februari 1816 te Workum. Op 23 mei 1838 getrouwd in de gemeente Workum Sikke Gaukes de Tempe, oud 22 jaar, geboren te Workum als zoon van Gauke Sikkes de Tempe en Trijntje Fokeles Planting.
 
2. ) Op 10 december 1840 getrouwd in de gemeente Dokkum met:
Dirkjen Baukes Dijkstra, geboren circa 1798 te Kollum, als dochter van Bauke Andries Dijkstra en Minke Everts.
 
 
 
Het woonhuis van de stadbouwmeester stond op de hoek van de Markt en de Hoogstraat en was eigendom van de stad Dokkum. Achter de woning, langs de markt, bevond zich de stadstimmerschuur.
 
 
woonadressen familie van Hout
periode adres bron
  Workum  
  Hoogstraat Dokkum (kadastrale gemeente Dokkum sectie A nummer 580)
notariële acten
 
1837 Dokkum, notaris Adrianus van Slooten Akte van bekendheid, akte niet aanwezig
- Johannes van Hout, stadsarchitect te Dokkum
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 28026 Repertoirenr.: 121 d.d. 15 juli 1837
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 14 december 2014 laatste wijziging: 7-11-2020