Johannes Klazes van Hout inschrijving register hypotheken 69: 30/39
Johannes Klazes van Hout, geboren op 20 december 1828 te Workum, als zoon van Klaas Johannes van Hout, timmerman te Workum, en Idskjen Jacobs Dijkstra. Overleden op 9 november 1909 te Balk, oud 80 jaar.
timmerman te Balk
aangifte geboorte op 22 december 1828 aktenummer 92, timmerman te Workum, getuigen:
Jochem Cornelis Haasma wagenmaker 51 jaar wonende te Workum
Huite Jacobs Hilverda schipper 31 jaar wonende te Workum
aangifte overlijden op 10 november 1909 aktenummer 79, zonder beroep te Balk, getuigen:
Jan Hulscher kleermaker 73 jaar wonende te Balk
Douwe van der Meer gemeenteopzichter 44 jaar wonende te Balk
Op 30 april 1854 getrouwd in de gemeente Hindeloopen met:
Jeltje Sybolts de Boer, geboren op 3 maart 1830 te Hindeloopen, als dochter van Sybolt Minzes de Boer, landbouwer te Hindeloopen, en Frouwk Freerks Wiersma. Overleden op 1 januari 1898 te Balk, oud 67 jaar.
aangifte geboorte op 4 maart 1830 aktenummer 8, landbouwer te Hindeloopen, getuigen:
Jurjen Durks Jaarsma landbouwer 27 jaar wonende te Hindeloopen
Machiel Wiepkes Schotanus landbouwer 25 jaar wonende te Hindeloopen
aangifte overlijden op 3 januari 1898 aktenummer 1, zonder beroep te Balk, getuigen:
Durk Wijma gemeentesecretaris 56 jaar wonende te Balk
Douwe van der Meer gemeenteopzichter 32 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Froukje, geboren op 25 september 1855 te Balk. Overleden op 5 juni 1927 te Nijemirdum, oud 71 jaar. Op 4 december 1881 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Jurjen Drayer, oud 30 jaar, geboren te Koudum als zoon van Wieger Jurjens Drayer en Fou Feites Hofman.
aangifte geboorte op 27 september 1855 aktenummer B 49 door Johannes van Hout timmerman te Balk, getuigen:
Johannes Hulscher kleermaker 30 jaar wonende te Balk
Wybe Tietema klerk 46 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 7 juni 1927 aktenummer 50, zonder beroep te Nijemirdum, getuigen:
Klaas Schotanus arbeider 59 jaar wonende te Balk
Kornelis Keuning jachtopziener 38 jaar wonende te Balk
2. Klaas, geboren op 23 maart 1858 te Balk. Overleden op 7 februari 1926 te Sneek, oud 67 jaar. Op 14 mei 1897 getrouwd in de gemeente Smallingerland met Jantje Reindersma, oud 40 jaar, geboren te Ureterp als dochter van Oebele Willems Reindersma en Antje Jans van der Lei.
aangifte geboorte op 25 maart 1858 aktenummer B 19 door Johannes van Hout, timmerman te Balk, getuigen:
Johannes Andries Hulscher kleermaker 58 jaar wonende te Balk
Marius van Scheltinga zilversmid 47 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 8 februari 1926 aktenummer 30, zonder beroep te Sneek, getuigen:
Jan de Boer aanspreker 51 jaar wonende te Sneek
Gerlof Auke Bontekoe zonder beroep 25 jaar wonende te Sneek
3. Siebolt, geboren op 4 juli 1859 te Balk. Vertrekt op 24 januari 1884 naar Amerika. Komt op 8 december datzelfde jaar weer terug in Balk. Vertrekt op 28 april 1887 naar Utrecht. Op 18 mei 1891 vanuit Naarden en op 31 juli 1893 vertrek naar Amsterdam. Overleden op 4 maart 1931 te Eindhoven, 71 jaar oud. Ongehuwd.
aangifte geboorte op 5 juli 1859 aktenummer 65 door Johannes van Hout, timmerman te Balk, getuigen:
Marius van Scheltinga zilversmid 49 jaar wonende te Balk
Sikke Johannes Hulscher kleermaker 26 jaar wonende te Balk
geboorte Siebolt
bron: Leeuwarder Courant van 12 juli 1859
 
4. Idskjen, geboren op 12 januari 1862 te Balk. Overleden 16 december 1945 te Oenkerk, 83 jaar oud. Op 31 mei 1894 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Jan Willem Peter Charisius, oud 25 jaar, geboren te Dronrijp als zoon van Jan Gustaaf Charisius en Aaltje Kruizinga.
aangifte geboorte op 13 januari 1862 aktenummer 6 door Johannes van Hout, timmerman te Balk, getuigen:
Johannes Andries Hulscher kleermaker 62 jaar wonende te Balk
Marius van Scheltinga zilversmid 51 jaar wonende te Balk
geboorte Idskjen
bron: Leeuwarder Courant van 14 januari 1862
 
5. Geertje, geboren op 26 november 1864 te Balk. Overleden op 2 februari 1946 te Utrecht, 81 jaar oud. Op 8 augustus 1889 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Klaas Tromp, oud 29 jaar, geboren te Ypecolsga als zoon van Leeuwke Ages Tromp en Tjaltje Klazes Breeuwsma.
aangifte geboorte op 26 november 1864 aktenummer 131 door Johannes van Hout, timmerman te Balk, getuigen:
Johannes Andries Hulscher kleermaker 65 jaar wonende te Balk
Marius van Scheltinga brievengaarder 54 jaar wonende te Balk
geboorte Geertje
bron: Leeuwarder Courant van 2 december 1864
 
6. Freerk, geboren op 9 december 1867 te Balk. Overleden op 9 juli 1868 te Balk, 7 maanden oud.
aangifte geboorte op 10 december 1867, aktenummer 155 door Johannes van Hout, timmerman te Balk, getuigen:
Johannes Andries Hulscher kleermaker 68 jaar wonende te Balk
Marius van Scheltinga brievengaarder 57 jaar wonende te Balk
geboorte Freerk
bron: Leeuwarder Courant van 13 december 1867
 
7. Antje, geboren op 14 maart 1870 te Balk. Overleden 3 maart 1937 te Harich, 66 jaar oud. Op 4 augustus 1898 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Brant Hylkes van der Goot, oud 25 jaar, geboren te Harich als zoon van Hylke Brants van der Goot en Antje Hanzes Tromp.
aangifte geboorte op 15 maart 1870, aktenummer 37 door Johannes van Hout, timmerman te Balk, getuigen:
Marius van Scheltinga brievengaarder 59 jaar wonende te Balk
Sikke Johannes Hulscher kleermaker 36 jaar wonende te Balk
geboorte Antje
bron: Leeuwarder Courant van 1 april 1870
 
8. Jacoba, geboren op 27 mei 1872 te Balk. Overleden op 25 april 1940 te Haarlem, 67 jaar oud. Op 20 mei 1897 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Cornelis Poppe de Jong, oud 21 jaar, geboren te Lemmer als zoon van Adrianus de Jong en Hendrikje Bakker.
aangifte geboorte op 27 mei 1872, aktenummer 65 door Johannes van Hout, timmerman te Balk, getuigen:
Johannes Andries Hulscher kleermaker 72 jaar wonende te Balk
Marius van Scheltinga brievengaarder 61 jaar wonende te Balk
geboorte Jacoba
bron: Leeuwarder Courant van 2 juni 1872
 
 
 
Johannes Klazes van Hout
foto's collectie Fries scheepvaartmuseum te Sneek
Johannes Klazes van Hout
 
Johannes Klazes van HoutJeltje de Boer
foto's 245-001 en 245-002 beschikbaar gesteld door Jacob Lootsma
Johannes Klazes van Hout en Jeltje Siebolts de Boer
 
Jeltje Draaijer
foto 245-003 beschikbaar gesteld door Jacob Lootsma
De op 27 mei 1885 in Nijemirdum geboren kleindochter Jeltje Draaijer (foto) woont vanaf circa 1900 bij haar grootvader Johannes Klazes van Hout in het grote huis aan de Raadhuisstraat in Balk. De vier jaar oudere Fapke Doorenspleet was dienstbode.
 
Jeltje de Boer
Jeltje de Boer
bron: Leeuwarder Courant van 21 februari 1898
 
 
Johannes Klazes van Hout
bron: Leeuwarder Courant van 11 november 1909
 
bron: Leeuwarder Courant van 4 januari 1898
 
 
familie van Hout
foto 245-004 beschikbaar gesteld door Jacob Lootsma
De familie van Hout. De foto is genomen in de woning van Klaas Johannes van Hout in Sneek.
staand v.l.n.r.
Frouwkje van Hout, Klaas Tromp, Klaas van Hout, Jantje Reindersma, Brant van der Goot, Idskjen van Hout, Jan Charisius, Jacoba van Hout
zittend v.l.n.r.
Jurjen Draaijer, Geertje van Hout, Antje van Hout, Cornelis de Jong
 
 
 
Johannes Klazes van Hout is waarschijnlijk de bouwer van de Doopsgezinde kerk aan de Raadhuistraat te Balk in 1862.
 
Johannes van Hout
bron: Leeuwarder Courant van 13 mei 1864
 
Johannes van Hout
bron: Leeuwarder Courant van 27 maart 1866
 
Johannes van Hout zou in 1883 ook de bouwmeester geweest zijn van de Mottenkamp in Ruigahuizen.
 
Heaburgen 28 Welgelegen te Harich
In 1882 bouwt Johannes van Hout deze boerderij voor zijn dochter Froukje en schoonzoon Jurjen Draayer aan de Heaburgen 28 onder Nijemirdum. In 1885 bouwt Johannes van Hout onder architectuur van Hendrik Luiking uit Lemmer boerderij Welgelegen te Harich.
 
verkoop bezittingen Johannes Klazes van Hout verkoop bezittingen Johannes Klazes van Hout
bron: Leeuwarder Courant van 3 december 1909 bron: Leeuwarder Courant van 24 december 1909
 
Alle bezittingen van Johannes Klazes van Hout worden in 1909 verkocht:
1. het woonhuis aan de Wijckelerzijde; nu Raadhuistraat 6
2. een woonhuis aan de Harichsterzijde; nu van Swinderenstraat 58
3. twaalf woningen aan het Westeinde
 
 
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Klaas Johannes van Hout 1803-1849 Johannes Klazes van Hout 1828 -1909  
  Jacob Klazes van Hout 1831-1871  
woonadressen familie van Hout
periode adres bron
1855 - 1859 Raadhuisstraat 6 woningregister 1849 - 1859 blad 285; huisnummer Balk 145 / 200
1859 - 1869 Raadhuisstraat 6 woningregister 1859-1869 blad 94 kad. gem. Balk sectie A 137; huisnummer 200
1869 - 1879 Raadhuisstraat 6 woningregister 1869-1879 blad 12; kad. gem. Balk sectie A 422; huisnummer 20 / 7
1879 - 1890 Raadhuisstraat 6 bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 161; kad.gemeente Balk sectie A 572
1890 - 1900 Raadhuisstraat 6 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 295; huisnummer Balk 200
1900 - 1909 Raadhuisstraat 6 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 290; huisnummer Balk 200 / 316
     
eigendommen van Johannes Klazes van Hout
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer
aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk A
137
koopbrief
2930,-
2 mei 1855
1200,-
18 jul 1860
28 apr 1868
geheel
1/2 Balk
A
240
koopbrief
2000,-
2 apr 1867
600,-
24 jan 1863
28 apr 1868
geheel
Balk
A
357ged
publ verkoop
561,-
8 mrt 1870
400,-
6 mrt 1866
28 apr 1868
geheel
Balk
A
200a
       
Balk
A
496
koopbrief
300,-
2 feb 1876
       
Balk
A
362
koopbrief
350,-
7 dec 1880
       
Balk
A
363ged
       
Balk
A
240
koopbrief
1000,-
12 apr 1881
       
Balk
A
511
koopbrief
650,-
1 oct 1886
       
Balk
A
512
       
Balk
A
334
koopbrief
750,-
24 aug 1891
       
Balk
A
335
       
Balk
A
334
scheiding
31478,29
11 aug 1898
       
Balk
A
335
       
Balk
A
498
       
Balk
A
533
       
Balk
A
534
       
Balk
A
577
       
Balk
A
578
       
Balk
A
579
       
Balk
A
580
       
Balk
A
581
       
Balk
A
582
       
Balk
A
583
       
Balk
A
584
       
Balk
A
572
       
Balk
A
240
       
Balk
A
334 ged
koopacte
100,-
15 jul 1902
       
Balk
A
335ged
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1035, folio 30, nummer 39
notariële acten
 
1855 Balk, notaris G. Zandstra Koopakte Betreft de verkoop van een huis en erf en tuin te Balk, koopsom fl. 2930
- Albert Durks Duyf te Ruigahuizen, verkoper
- Johannes Klazes van Hout te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7026 Repertoirenr.: 68 d.d. 13 oktober 1855
 
1870 Balk, notaris L. H. Potma Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een perceel grond te Balk, koopsom fl. 561
- Jetske Rienks Zeldenthuis te Balk, weduwe van Wobbe Ferdinants de Vries, verkoper
- Wobbe Ferdinands de Vries te Balk, verkoper
- Geertruida Ferdinands de Vries te Balk, verkoper
- Johannes Klazes van Hout te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7043 Repertoirenr.: 13 en 18 d.d. 9 februari 1870
 
1875 Balk, notaris L. H. Potma Koopakte Betreft de verkoop van een huis en erf te Balk, koopsom fl. 300
- Wobbe Ferdinands de Vries te Balk, verkoper
- Geert Bets te Ruigahuizen, gehuwd met Geertruida Ferdinands de Vries, verkoper
- Johannes Klazes van Hout te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7048 Repertoirenr.: 139 d.d. 30 november 1875
 
1880 Balk, notaris L. H. Potma Koopakte
Betreft de verkoop van 5/6 deel in een huis en erf en een huis met erf te Balk, koopsom fl. 350
- Annigjen Foekes Visser te Balk, weduwe van Fredrik Taekes Hogendorff, verkoper
- Foeke Fredriks Hogendorff te Nijland, verkoper
- Taeke Fredriks Hogendorff te Balk, verkoper
- Arend Dooitjes Schram te Balk, koper
- Johannes Klazes van Hout te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7053 Repertoirenr.: 127 d.d. 22 november 1880
 
1895 Balk, notaris L. H. Potma Verkoping  Betreft de verkoop van kaphout, opbrengst fl. 7107
- jonkheer Jan Hendrik Frans Karel van Swinderen te Rijs, verkoper
- Johannes Klaas van Hout te Balk, koper; en anderen
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7068 Repertoirenr.: 65 d.d. 25 november 1895
 
1900 Balk, notaris J. H. Noordenbos Koopacte. Betreft de verkoop van een huis en erf te Nijemirdum, koopsom fl. 750
- Johannes Klaas van Hout te Balk, verkoper
- Hendrik Hendriks Gijsen te Nijemirdum, koper
- Hendrik Bernardus Gijsen te Nijemirdum, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7075 Repertoirenr.: 80 d.d. 29 augustus 1900
 
1902 Balk, notaris J. H. Noordenbos  Koopacte  Betreft de verkoop van een huis met erf te Balk, koopsom fl. 1500
- Klaas Johannes van Hout te Sneek, verkoper
- Johannes Klaas van Hout te Balk, koper
- Douwe van der Meer te Balk, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7077 Repertoirenr.: 134 d.d. 7 juli 1902
 
1904 Balk, notaris J. H. Noordenbos  Koopacte
Betreft de verkoop van een sate en landen te Balk en Oosterzee, koopsom  fl. 35000
- Johannes Klaas van Hout te Balk, verkoper
- Jurjen Wiegers Draayer te Nijemirdum, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7079 Repertoirenr.: 34 d.d. 2 april 1904
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 7 nov 2010 laatste wijziging: 12-01-2024