persoonlijke gegevens van Klaas van Hout, gemeentesecretaris te Balk
Klaas van Hout, geboren op 15 oktober 1877 te Balk als zoon van Johannes Thijsses van Hout, timmerman te Balk en Zwaantje Klazes Hijlkema. Overleden op 29 december 1959 te Joure, 82 jaar oud.
Op 17 oktober 1902 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Antje Haga , geboren op 6 mei 1878 te Bellingwolde als dochter van Pieter Gosses Haga, commies te Balk en Antje Lijklema. Overleden op 20 juni 1962 te Sneek, 84 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes, geboren op 23 januari 1905 te Balk. Overleden op 12 juni 1972 te Oudemirdum, 67 jaar oud. Op ? getrouwd in de gemeente ? met Margje R. Wierda.
Johannes Klazes van Hout  
Johannes van Hout
bron: Leeuwarder Courant van 10 juli 1957
 
Johannes van Hout
foto collectie Fries scheepvaartmuseum te Sneek - klik op de afbeelding voor een uitgebreide beschrijving bron: Leeuwarder Courant van 14 juni 1972
klik op bovenstaande afbeeldingen voor het complete artikel
 
2. Antje, geboren op 4 september 1906 te Balk. Overleden op 24 juli 2002 te Balk, 95 jaar oud.
3. Pieter, geboren op 29 november 1908 te Balk. Overleden op 27 maart 1991 te Sneek, 82 jaar oud. Op ? getrouwd in de gemeente ? met Trijntje Mink.
4. Thijs, geboren op 16 juli 1911 te Balk. Overleden op 30 november 1977 te Koudum, 66 jaar oud. Op ? getrouwd in de gemeente ? met Trijntje Ackerman. Trijntje Ackerman overleden op 31 maart 2006 te Heerenveen, 93 jaar oud.
Thijs van Hout
bron: Leeuwarder Courant van 13 september 1956
 
5. Hendrik, geboren op 30 april 1914 te Balk. Overleden op 20 oktober 1993 te Oudemirdum, 79 jaar oud. Op ? getrouwd in de gemeente ? met ? Faber.
Hendrik van Hout
bron: Balkster Courant van 2 mei 1914
 
Hendrik van Hout Hendrik van Hout
bron: Friese Koerier van 5 september 1958 bron: Leeuwarder Courant van 6 september 1958
klik op bovenstaande afbeeldingen voor het complete artikel
 
6. Zwaantje Geeltje. geboren op 18 oktober 1915 te Balk.
Zwaantje Geeltje van Hout
bron: Balkster Courant van 23 oktober 1915
 
7. Bauke Gosse, geboren op 16 augustus 1917 te Balk. Overleden op 19 juli 1984 te Oudemirdum, 66 jaar oud. Op ? getrouwd in de gemeente ? met M.A. Plantinga.
Bauke Gosse van Hout
bron: Leeuwarder Courant van 25 augustus 1952
klik op bovenstaande afbeelding voor het complete artikel
 
8. Geeltje, geboren op 26 september 1919 te Balk.
 

 

 
Klaas van Hout
Uit het verslag van de raadsvergadering van de gemeente Gaasterland gehouden op 1 december 1899
bron: Leeuwarder Courant van 4 december 1899
 
Leeuwarder Credietbank
bron: Balkster Courant van 28 augustus 1915
 
Klaas van Hout
Klaas van Hout
bron: Leeuwarder Courant van 14 juli 1926
bron: Leeuwarder Courant van 27 februari 1928
 
Klaas van Hout
Klaas van Hout
bron: Leeuwarder Courant van 28 december 1934
bron: Leeuwarder Courant van 5 januari 1935
uit het jubileum draaiboek: omslag , titel, lied
 
echtpaar van Hout
foto's beschikbaar gesteld door mevrouw G. van Hout
 
Klaas van Hout
bron: Leeuwarder Courant van 30 december 1959
 
woonadressen familie van Hout
periode adres bron
1902 - 1907 Dubbelstraat bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 317 nummer 222a / 345
1907 - 1910 Raadhuisstraat 14 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 277 nummer 192a / 302a
1910 - 1913 Raadhuisstraat 14 register van huisnummering 1910-1920 blad 23; nr. 302a / 333a
1913 - 1920 Raadhuisstraat 39 register van huisnummering 1910 - 1920 blad 21 nr. 265 / 299
1920 - 1923 Raadhuisstraat 39 register van huisnummering 1920 - 1930 blad 28 nummer 324
1923 - 1930 Raadhuisstraat 9 register van huisnummering 1920 - 1930 blad 31 nummer 362
1930 - 1938 Raadhuisstraat 9 register van huisnummering 1930 - 1938 blad 26 nummer 349
1938 - 1956 Raadhuisstraat 9  
  Joure  
     

eigendommen van Klaas van Hout
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
455
 
koopacte
5761,-
8 dec 1923
       
Balk
A
142
         
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1131, folio 126, nummer 301
notariële acten
 
1923 Balk, notaris J. H. Noordenbos  Royement, akte niet aanwezig
- Pieter Haga te Balk
- Klaas van Hout te Balk
- Thijs Kuiper te Harich
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7105 Repertoirenr.: 177 d.d. 1 december 1923
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 14 december 2012 laatste wijziging: 7-11-2020