persoonlijke gegevens van Thijs Johannes van Hout timmerman te Balk
Thijs van Hout, geboren op 29 december 1875 te Harich als zoon van Johannes Thijsses van Hout, timmerknecht te Harich en Zwaantje Klazes Hielkema. Overleden op 6 november 1945 te Heerenveen, 69 jaar oud.
Op 12 juni 1903 getrouwd in de gemeente Sloten met:
Hinke Hoekstra, geboren op 16 december 1878 te Sloten als dochter van Sybe Jans Hoekstra, scheepstimmerman te Sloten, en Durkje Klazes Groeneveld. Overleden op 2 januari 1964 ter Utrecht, 85 jaar oud..
Uit dit huwelijk:
1. Dirkje, geboren op 16 oktober 1904 te Hilversum. Op 20 april 1927 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Botte de Boer 24 jaar oud, onderwijzer te Heereveen, geboren te Oudega (HON), als zoon van Sibbele de Boer, gemeenteveldwachter te Oudega, en Jantje de Vries.
2. Johannes, geboren op 16 maart 1907 te Hilversum. Onderwijzer.
3. Johanna Syberta, geboren op 22 december 1912 te Balk. In 1936 naar Steenwijkerwold.
4. Siebe, geboren op 17 september 1915 te Balk. Timmerman.
 
bouwwerken waarbij Thijs Johannes van Hout betrokken is geweest
van Swinderenstraat 26 winkelpand in 1932 Christerlijke Lagere School te Balk in 1924
van Swinderenstraat 30 winkelpand in 1929 Christelijke Landbouwschool te Harich / Balk in 1929
Raadhuisstraat 24 winkelpand in 1929 Wilheminastraat 27 woonhuis in 1915
Wilhelminastraat 25 woonhuis in 1915 Houtdyk 1 boerderij in 1915
   
woonadressen van familie van Hout
periode adres bron
1908 - 1908 Raadhuisstraat 14 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 368; huisnummer 192 / 302
  Hilversum  
1908 - 1910 Meerweg 15 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 12 nummer 11 / 13
1911 - 1920 Meerweg 15 register van huisnummering 1911 - 1920 blad 1 nummer 13
1921 - 1924 Meerweg 15 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 9; huisnummer Balk 12
1924 - 1930 Raadhuisstraat 11 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 321; huisnummer Balk 360
1930 - 1939 Raadhuisstraat 11 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 294; huisnummer Balk 347
1938 - 19?? Raadhuisstraat 11  
  Utrecht  
eigendommen van Thijs van Hout
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
906
 
koopacte
3800,-
20 nov 1919
       
Balk
A
806
 
koopacte
2400,-
22 nov 1923
       
Balk
A
975 ged.
 
koopacte
4800,-
8 apr 1924
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1127, folio 122, nummer 39
notariële acten
 
1916 Notaris, Johannes Hieronimus Noordenbos Inventaris
- Hendrik Koelstra wonende te Balk, voogd over Zwaantje, Anke, Gijsbert, Johanna, Syberta, Jitske, Johannes, Jan, Antje Hielkje Ida, Elisabeth en Klaas Koelstra, vermeld
- Thijs van Hout wonende te Balk, toeziend voogd, vermeld
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7094 Repertoirenr.: 7107, aktenr. 155, d.d. 4 augustus 1916
 
1933 Notaris, Lambertus Klaas van Giffen. Koopcontract
- Froukje Berkenbosch wonende te Balk, weduwe van Adolphus van Kleffens, verkoper
- Thijs van Hout (bouwkundige) wonende te Balk, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7118 Repertoirenr.: 7121, aktenr. 1703, d.d. 12 juli 1933
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 19 juni 2013 laatste wijziging: 6-10-2020