persoonlijke gegevens van Ane Huisman, veehouder te Balk
Ane Huisman, geboren op 26 januari 1894 te Balk, als zoon van Hendrik Johannes Huisman, koopman te Balk, en Stijntje Feenstra. Overleden op 20 november 1970 te ?, 76 jaar oud.
Op 30 augustus 1917 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Sjuttje Groenhof, geboren op 1 oktober 1890 te Hemelum, als dochter van Gerben Brugts Groenhof, schipper te Hemelum, en Hantje Smink. Overleden op 4 december 1981 te Balk, 91 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik, geboren op 14 november 1919 te Wijckel. Overleden op 15 februari 2005 te Balk, 85 jaar oud. Op ? 1943 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Grietje Schilstra, geboren op 12 oktober 1917 te Balk als dochter van Otte Teunis Schilstra en Jantje de Boer.
2. Hantje, geboren op 18 december 1924 te Balk.

 

 
 
woonadressen familie Ane Huisman
periode adres bron
     
1917 - 191? Westein 15 bevolkingsregister 1911 - 1920 H-J blad 122; huisnummer Balk 226
191? - 191?   bevolkingsregister 1911 - 1920 H-J blad 122; huisnummer Wijckel 210
191? - 1920   bevolkingsregister 1911 - 1920 H-J blad 122; huisnummer Harich 41
1921 - 1921   bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 41; huisnummer Harich 44
1921 - 1930 Pypsterstikke 3 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 15; huisnummer Balk 18
1931 - 1939 Pypsterstikke 3 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 17; huisnummer Balk 20
     
eigendommen van Ane Huisman
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
800
 
koopacte
5750,-
21 mrt 1921
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1128, folio 123, nummer 705
notariële acten
 
 
 
 
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 31-12-2018