Hendrik Johannes Huisman inschrijving register hypotheken 69: 123 / 507
Hendrik Huisman, geboren op 18 maart 1863 te Balk, zoon van Johannes Johannes Huisman, arbeider te Balk, en Albertje Hendriks Kleinsmid. Overleden op 14 februari 1921 te Balk, 57 jaar oud.
beroep: koopman te Balk (1888), veehandelaar te Balk (1921)
aangifte geboorte op 20 maart 1863 aktenummer 36, getuigen:
Hilbrand Hilbrands Kroon timmerknecht 32 jaar wonende te Balk
Bauke Geerts de Jager arbeider 40 jaar wonende te Balk
aangifte ovrlijden op 15 februari 1921 aktenummer 8, getuigen:
Halbe Doele aanspreker 70 jaar wonende te Balk
Jan Doele timmerman 45 jaar wonende te Balk

Op 24 mei 1885 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:

Stijntje Feenstra geboren op 2 oktober 1860 te Balk, dochter van Johannes Pieters Feenstra, schoenmaker te Balk (1860), en Antje Hylkes Plantinga. Overleden op 22 augustus 1926 te Balk, 65 jaar oud.
beroep:
aangifte geboorte op 3 oktober 1860 aktenummer 62, getuigen:
Rinze Aukes Overzee sjouwerman 57 jaar wonende te Balk
Wybe Tietema klerk 51 jaar wonende te Balk
aangifte ovrlijden op 23 augustus 1926 aktenummer 49, getuigen:
Meine Bosma goudsmidsknecht 53 jaar wonende te Balk
Halbe Doele zonder beroep 76 jaar wonende te Balk
Kinderen:
1. Albertje, geboren op 14 oktober 1886 te Balk.
2. Antje, geboren op 10 juni 1888 te Balk. Overleden op 7 januari 1892 te Balk, 3 jaar oud.
beroep:
aangifte geboorte op 13 juni 1888 aktenummer 69, getuigen:
Johan Reuhman arbeider 26 jaar wonende te Balk
Eiberts Rinzes Hoekstra klerk 29 jaar wonende te Balk
aangifte ovrlijden op 8 januari 1892 aktenummer 6, getuigen:
Jan Johannes Reekers koopman 49 jaar wonende te Balk
Johannes Lam schoenmaker 32 jaar wonende te Balk
3. Johanna, geboren op 8 juli 1889 te Balk. Overleden op 25 januari 1892 te Balk, 2 jaar oud.
beroep:
aangifte geboorte op 11 juli 1889 aktenummer 81, getuigen:
Hielke Plantinga koopman 30 jaar wonende te Balk
Eibert Rinzes Hoekstra klerk 30 jaar wonende te Balk
aangifte ovrlijden op 26 januari 1892 aktenummer 22, getuigen:
Hendrik Betzema arbeider 64 jaar wonende te Balk
Johannes Lam schoenmaker 32 jaar wonende te Balk
4. Johannes, geboren op 30 september 1891 te Balk. Overleden op 30 januari 1963 te Balk, 72 jaar oud.
1. ) Op 30 augustus 1917 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Wietske Schaper, leeftijd 22 jaar, geboren te Nijega (HON), dochter van Klaas Schaper en Lolkje van der Wal.
2. ) Op ? getrouwd met Pietertje de Boer.
beroep: koopman te Balk
aangifte geboorte op 2 oktober 1891 aktenummer 121, getuigen:
Douwe Stellingwerff koopman 38jaar wonende te Balk
Hendrik Betzema arbeider 26 jaar wonende te Balk
aangifte ovrlijden op 31 januari 1963 aktenummer 7, getuigen:
Sietze Jongsma assuradeur 50 jaar wonende te Balk
5. Ane, geboren op 26 januari 1894 te Balk.
6. Johanna, geboren op 9 november 1896 te Balk. Op 27 oktober 1921 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Johannes van Hes, chauffeur te Balk, leeftijd 28 jaar, geboren te Nijemirdum, zoon van Gerben van Hes, los arbeider te Nijemirdum, en Harmke Stegenga.
beroep: zonder beroep
aangifte geboorte op 9 november 1896 aktenummer 133, getuigen:
Hielke Plantinga koopman 37 jaar wonende te Balk
Sybren Visser schipper 27 jaar wonende te Oudemirdum
7. Aukje, geboren op 1 december 1898 te Balk.
8. Antje, geboren op 6 november 1900 te Balk. Overleden op 7 februari 1901 te Balk, 3 maanden oud.
beroep:
aangifte geboorte op 8 november 1900 aktenummer 137, getuigen:
Jacob van der Hoff koemelker 71 jaar wonende te Oudemirdum
Hielke Plantinga koopman 41 jaar wonende te Balk
aangifte ovrlijden op 8 februari 1901 aktenummer 16, getuigen:
Hendrik Betzema arbeider 74 jaar wonende te Balk
Jouke Haringsma schippersknecht 57 jaar wonende te Balk
9. Antje, geboren op 6 oktober 1901 te Balk. Overleden op 4 november 1901 te Balk, 1 maand oud.
beroep:
aangifte geboorte op 7 oktober 1901 aktenummer 102, getuigen:
Douwe Stellingwerff koopman 48 jaar wonende te Balk
Pieter Wagenaar koopman 30 jaar wonende te Balk
aangifte ovrlijden op 5 november 1901 aktenummer 79, getuigen:
Hendrik Betsema arbeider 75 jaar wonende te Balk
Anne Rozenberg arbeider 32 jaar wonende te Balk
 
 
 
ondertrouwkaart Johannes Huisman en Wietske Schaper
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Hendrik Huisman 1863-1921 Hendrik Jaitjes Kuiper 1888-19??
  broers / zusters / zwagers Ane Hendriks Huisman 1894-1970
    Jan Jans Groenewoud 1898-1829
woonadressen familie Huisman
periode adres bron
1890 - 1900 Raadhuisstraat 69 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 205; huisnummer Balk 149b
1900 - 190? Raadhuisstraat 69 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 212; huisnummer Balk 149b / 224
190? - 190? van Swinderenstraat 58 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 90; huisnummer Balk 78b / 99
190? - 1910 Westein 25-27 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 164; huisnummer Balk 122 / 173
1911 - 1912 Westein 25-27 bevolkingsregister 1911 - 1920 H-J blad 101; huisnummer Balk 173 / 213
1912 - 1920 Westein 15 bevolkingsregister 1911 - 1920 H-J blad 101; huisnummer Balk 226
1921 - 1921 Westein 15 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 227; huisnummer Balk 257
1921 - 1925 Westein 14 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 228; huisnummer Balk 258
1925 - 1926 Wijckel bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 216; huisnummer Wijckel 227
eigendommen van Hendrik Huisman
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
194
  koopacte
3000,-
10 jan 1921
       
Balk
A
195
         
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1128, folio 123, nummer 507
notariële acten
 
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 2 oktober 2009 laatste wijziging: 27-12-2023