persoonlijke gegevens van Jan Douwes Huistra
Jan Douwes Huistra, geboren op 30 april 1785 te Idskenhuizen, gedoopt op 16 mei 1785 te Sint Nicolaasga (Hervormd), als zoon van Douwe Arjens Huistra en Grietje Harmens. Overleden op 7 september 1871 te Harich, 86 jaar oud.
? te Tjerkgaast (1806), landbouwer te Harich (1871),
aangifte overlijden op 8 september 1871 aktenummer 56, getuigen:
Hinne Haitjes Visser landbouwer 61 jaar wonende te Ypecolsga
Peeke Wouters van der Meer landbouwer 40 jaar wonende te Elahuizen
1. ) Op 10 november 1806 getrouwd in de Hervormde Kerk te Tjerkgaast met:
Janke Ales, geboren op ?, als dochter van ?. Overleden op ? te ?, ? jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Douwe, geboren op 1 juli 1806 te Tjerkgaast, gedoopt op 20 juli 1806 te Tjerkgaast (Hervormd). Overleden op 28 november 1806 te Tjerkgaast.
2. Antje, geboren op 21 december 1807 te Tjerkgaast, gedoopt op 1 januari 1808 te Tjerkgaast (Hervormd). Overleden op 20 november 1827 te Sloten, 19 jaar oud.
3. Grietje, geboren op 2 mei 1810 te Tjerkgaast, gedoopt op 20 mei 1810 te Tjerkgaast (Hervormd). Op 24 juli 1829 getrouwd in de gemeente Doniawerstal met Anne Douwes Feenstra, leeftijd 24 jaar, geboren te Oudega, als zoon van Douwe Wiebes Feenstra en Trijntje Ykes Bouma.
4. Douwe, geboren op ? te Overleden op 1 juli 1813 te Sloten, 8 weken oud.
 
2. ) Op 19 oktober 1816 getrouwd in gemeente Sloten met:
Rijkjen Jelles van der Hoek, geboren op 20 januari 1786 te Balk, gedoopt op 2 februari 1786 te Balk (Hervormd), als dochter van Jelle Rijkholts van der Hoek en Sjoerdje Minnes. Overleden op 2 juni 1886 te Woudsend, 100 jaar oud.
 
 
 
Jan Douwes Huistra
bron: www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 7 - huisnummer Balk 11
klik hier voor het complete formulier ingevuld door Jan Douwes Huistra
 
Jan Douwes Huistra
bron: Leeuwarder Courant van 15 december 1863
 
jan Douwes Huistra Jan Douwes Huistra
bron: Leeuwarder Courant van 14 april 1874
 
 
 
 
<<< bron: Leeuwarder Courant van 7 maart 1873
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Jan Douwes Huistra 1785-1871  
     
woonadressen familie Huistra
periode adres bron
  Tjerkgaast  
  Sloten  
1829 Meerweg 12 volkstelling 1829 blad 7; huisnummer Balk 11
1840 Meerweg 12 volkstelling 1840; huisnummer Balk 11
1849 - 1859 Trophornsterweg 5 woningregister 1849 - 1859 blad 483; huisnummer Harich 44 / 66
1859 - 1869 Trophornsterweg 5 woningregister 1859 - 1869 blad 28; kad. gem. Balk sectie H nr. 9, huisnr. Harich 66
1869 - 1873 Trophornsterweg 5  
  Woudsend  
notariële acten
 
1874 Balk, notaris Lieuwe Hielke Potma Verkoping roerende goederen. Opbrangst fl. 5319,-
- Riekjen Jelles van der Hoek, wonende te Harich, weduwe van Jan Douwes Huistra, verkoper
- Grietje Jans Huistra wonende te Noordwolde, weduwe van Anne Douwes Feenstra, verkoper
- Jelle Meines Schoutema, wonende te Woudsend, verkoper
- Durk Foekes van der Wal, wonende te Sneek, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7047 Repertoirenr.: 7071 Aktenr. 50 d.d. 24 april 1874
 
1874 Balk, notaris Lieuwe Hielke Potma Boedelscheiding
- Riekjen Jelles van der Hoek, wonende te Woudsend, weduwe van Jan Douwes Huistra, vermeld
- Grietje Jans Huistra, wonende te Noordwolde, weduwe van Anne Douwes Feenstra, vermeld
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7047 Repertoirenr.: 7071 Aktenr. 101 d.d. 25 september 1874
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 13 mei 2018 laatste wijziging: 30-05-2022