persoonlijke gegevens van Jan Douwes Huistra
Jan Douwes Huistra, geboren op 30 april 1785 te Idskenhuizen, gedoopt op 16 mei 1785 te Sint Nicolaasga (Hervormd), als zoon van Douwe Arjens Huistra en Grietje Harmens. Overleden op 7 september 1871 te Harich, 86 jaar oud.
? te Tjerkgaast (1806), landbouwer te Harich (1871),
aangifte overlijden op 8 september 1871 aktenummer 56, getuigen:
Hinne Haitjes Visser landbouwer 61 jaar wonende te Ypecolsga
Peeke Wouters van der Meer landbouwer 40 jaar wonende te Elahuizen
1. ) Op 10 november 1806 getrouwd in de Hervormde Kerk te Tjerkgaast met:
Janke Ales, geboren op ?, als dochter van ?. Overleden op ? te ?, ? jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Douwe, geboren op 1 juli 1806 te Tjerkgaast, gedoopt op 20 juli 1806 te Tjerkgaast (Hervormd). Overleden op 28 november 1806 te Tjerkgaast.
2. Antje, geboren op 21 december 1807 te Tjerkgaast, gedoopt op 1 januari 1808 te Tjerkgaast (Hervormd). Overleden op 20 november 1827 te Sloten, 19 jaar oud.
3. Grietje, geboren op 2 mei 1810 te Tjerkgaast, gedoopt op 20 mei 1810 te Tjerkgaast (Hervormd). Op 24 juli 1829 getrouwd in de gemeente Doniawerstal met Anne Douwes Feenstra, leeftijd 24 jaar, geboren te Oudega, als zoon van Douwe Wiebes Feenstra en Trijntje Ykes Bouma.
4. Douwe, geboren op ? te Overleden op 1 juli 1813 te Sloten, 8 weken oud.
 
2. ) Op 19 oktober 1816 getrouwd in gemeente Sloten met:
Rijkjen Jelles van der Hoek, geboren op 20 januari 1786 te Balk, gedoopt op 2 februari 1786 te Balk (Hervormd), als dochter van Jelle Rijkholts van der Hoek en Sjoerdje Minnes. Overleden op 2 juni 1886 te Woudsend, 100 jaar oud.
 
 
 
Jan Douwes Huistra
bron: www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 7 - huisnummer Balk 11
klik hier voor het complete formulier ingevuld door Jan Douwes Huistra
 
Jan Douwes Huistra
bron: Leeuwarder Courant van 15 december 1863
 
jan Douwes Huistra Jan Douwes Huistra
bron: Leeuwarder Courant van 14 april 1874
 
 
 
 
<<< bron: Leeuwarder Courant van 7 maart 1873
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Jan Douwes Huistra 1785-1871  
     
woonadressen familie Huistra
periode adres bron
  Tjerkgaast  
  Sloten  
1829 Meerweg 12 volkstelling 1829 blad 7; huisnummer Balk 11
1840 Meerweg 12 volkstelling 1840; huisnummer Balk 11
1849 - 1859 Trophornsterweg 5 woningregister 1849 - 1859 blad 483; huisnummer Harich 44 / 66
1859 - 1869 Trophornsterweg 5 woningregister 1859 - 1869 blad 28; kad. gem. Balk sectie H nr. 9, huisnr. Harich 66
1869 - 1873 Trophornsterweg 5  
  Woudsend  
notariële acten
 

1836 Balk, notaris W. J. Hemsing Koopakte
Betreft de verkoop van land te Balk, koopsom fl. 5400
- Hans Halbes Drijfhout, goud en zilversmid te Balk,  verkoper
- Sikke Poppes, grossier in sterke dranken te Balk, koper
Bron: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7008 Repertoirenr.: 65 d.d. 26 oktober 1836

1841 Balk, notaris W. J. Hemsing Provisionele en finale toewijzing en inhouding
Betreft de verkoop van twee huizen te Balk, koopsom fl. 530
- Gerrit Tijssens Bosman, rentenier te Balk, verkoper
- Bauke Pieters Poppes, grossier in wijnen en ster te Balk, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7010 Repertoirenr.: 64 en 69 d.d. 17 november 1841
 
1843 Balk, notaris W. J. Hemsing Boedelscheiding
- Gerrit Tijssens Bosman, erflater
- Lykeltje Gerryts Bosman, winkelier te Balk
- Wimpkje Gerryts Bosman te Oldemarkt, gehuwd met Hylke Meinzes de Vries
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7012 Repertoirenr.: 52 d.d. 3 juli 1843
 
 
 
 
 

Minuut-akten 1874
Notaris: Lieuwe Hielke Potma
Kantoor: Balk I
Repertoire: 007071

 • Bron: Notarieel archief
 • Soort registratie: Notarieel archief akte
 • (Akte)datum: 24-04-1874
 • Soort akte: verkoping
 • Verkoper 

 Riekjen Jelles van der Hoek
wonende te Harich
Diversen: weduwe van Jan Douwes Huistra
Bedrag: opbrengst fl. 5319
roerende goederen

 • Verkoper 

 Grietje Jans Huistra
wonende te Noordwolde
Diversen: weduwe van Anne Douwes Feenstra

 • Verkoper 

 Jelle Meines Schoutema
wonende te Woudsend

 • Koper 

 Durk Foekes van der Wal
wonende te Sneek
Bronvermelding
Minuut-akten 1874, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 007047, aktenummer 00050
Gemeente: Gaasterland
Periode: 1874

 
 
 

Minuut-akten 1874
Notaris: Lieuwe Hielke Potma
Kantoor: Balk I
Repertoire: 007071

 • Bron: Notarieel archief
 • Soort registratie: Notarieel archief akte
 • (Akte)datum: 25-09-1874
 • Soort akte: boedelscheiding
 • Vermeld 

 Riekjen Jelles van der Hoek
wonende te Woudsend
Diversen: weduwe van Jan Douwes Huistra

 • Vermeld 

 Grietje Jans Huistra
wonende te Noordwolde
Diversen: weduwe van Anne Douwes Feenstra
Bronvermelding
Minuut-akten 1874, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 007047, aktenummer 00101
Gemeente: Gaasterland
Periode: 1874

 
 
 
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 13 mei 2018 laatste wijziging: 25-12-2020