persoonlijke gegevens van Hinne Bauke Huitema, goud- en zilversmid
Hinne Bauke Huitema, geboren op 10 mei 1875 te Joure, als zoon van Hendrik Hinnes Huitema en Jitske Bergsma. Overleden op 30 maart 1968 te ?, ? jaar oud.
Op 11 februari 1899 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Sietske Doorenspleet, geboren op 18 januari 1876 te Balk, als dochter van Hendrik Harmens Doorenspleet en Tjitske Feddes Zwart. Overleden op 18 oktober 1964 te ?, ? jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Jitske, geboren op 3 augustus 1899 te Balk.
2. Tjitske, geboren op 30 mei 1901 te Balk.
3. Hendrik, geboren op 5 september 1906 te Balk.
 
woonadressen familie Huitema
periode adres bron
     
1896 - 1898 Westein 1,2,3 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 191; huisnummer 145
1899 - 1900 Westein 44 - 46 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 129; huisnummer 112
1900 - 1910 Westein 44 - 46 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 141; huisnummer 112c / 149
1911 - 1912 Westein 44 - 46  
1912 - 1920 Raadhuisstraat 13 register van huisnummering 1910 - 1920 blad 23; huisnummer 303 / 335
1921 - 1930 Raadhuisstraat 13 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 319; huisnummer 358
1931 - 1939 Raadhuisstraat 13 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 292; huisnummer 345
1939 - 19?? Raadhuisstraat 13  
     
eigendommen van Hinne Bauke Huitema
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
146ged   koopacte 2100,- 24 apr 1912        
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1020, folio 115, nummer 528
notariële acten
 
1912 Balk, notaris J. H. Noordenbos Koopakte  Betreft de verkoop van een huis en erf te Balk
- Adolphus van Kleffens te Balk, verkoper
- Hinne Baukes Huitema te Balk, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7089 Repertoirenr.: 41 d.d. 20 april 1912
 
1912 Balk, notaris J. H. Noordenbos  Obligatie
- Hinne Baukes Huitema te Balk, debiteur
- Cornelis Jan Tromp te Balk, crediteur
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7089 Repertoirenr.: 54 d.d. 30 april 1912
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 14 september 2014 laatste wijziging: 7-10-2020