persoonlijke gegevens van Johannes Andries (Andreas) Hulscher, kleermaker te Balk
Johannes Andries Hulscher, geboren circa 1799 te Zwolle als zoon van Henricus Hulscher en Marijke Servasius Arets. Overleden op 24 november 1879, Gaasterland, 80 jaar oud.
Op 28 december 1823 getrouwd in de gemeente Lemsterland met:
Catharina Sikkes Bruining, geboren circa 1797, gedoopt op 7 december 1797 te Lemmer, als dochter van Sikke Sakes en Trintje Bruniger. Overleden op 26 augustus 1890, Gaasterland, 92 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes, geboren op 3 november 1824, Lemsterland.
2. Marijke, geboren op 6 mei 1826, Lemsterland. Overleden op 31 oktober 1826, Lemsterland, 5 maanden oud.

3. Marijke, geboren op 10 februari 1829, Gaasterland. Overleden op 5 maart 1829, Gaasterland, 20 dagen oud.

4. Hendrik, geboren op 18 april 1830, Gaasterland. Overleden op 1 mei 1919 te Leeuwarden, 89 jaar oud.
5. Sikke, geboren op 18 maart 1833, Gaasterland. Overleden op 18 juni 1928, Lemsterland, 95 jaar oud.
6. Jan, geboren op 3 januari 1836, Gaasterland. Overleden op 16 december 1922, Gaasterland, 86 jaar oud.
7. Marijke, geboren op 5 mei 1839, Gaasterland. Overleden op 24 februari 1925, Gaasterland, 85 jaar oud.
8. Catharina, geboren op 31 maart 1841, Gaasterland. Overleden op 23 februari 1920 te Workum, 77 jaar oud.
 
Meer informatie over de familie Hulscher is te vinden op de website van de familie Heitlager
 
eigendommen van Johannes Andries Hulscher
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
136
00 02 40
publ. verkoop
963,-
17 april 1846
f 1135,-
23 juni 1846
29 dec 1874
geheel
             
f 1000,-
29 dec 1874
   
             
f 150,-
     
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1025, folio 20, nummer 138
notariële acten
 
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 2 oktober 2009 laatste wijziging: 7-10-2020