persoonlijke gegevens van Hielke Klazes Hylkema, arbeider te Balk, landbouwer te Harich
Hielke (Hylke) Klazes Hylkema, geboren op 11 februari 1844 te Tjerkgaast als zoon van Klaas Hylkes Hylkema, zetboer te Tjerkgaast, en Geeltje Theuwes de Jong. Overleden op 15 december 1937 te Harich, 93 jaar oud.
aangifte geboorte op 14 februari 1844 aktenummer B 8, arbeider te Tjerkgaast, getuigen:
Jan Reitzes Kerkstra arbeider 34 jaar wonende te Langweer
Meije Lammerts Frankena veldwachter 32 jaar wonende te Langweer
aangifte overlijden op 16 decmber 1937 aktenummer 76, zonder beroep te Balk, getuigen:
Meine Bosma goudsmid 64 jaar wonende te Balk
Op 18 augustus 1872 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Hylkje (Hielkje) Willems Koornstra, geboren op 15 januari 1850 te Mirns en Bakhuizen als dochter van Willem Hiddes Koornstra en Liesbert Rijkholts de Wilde. Overleden op 25 augustus 1919, Gaasterland, 69 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Klaas (Hielkema), geboren op 24 april 1873 te Balk. Overleden op 22 mei 1948. Op 29 augustus 1907 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Ittje Bosma, , oud 22 jaar, geboren te Nijega,  gemeente Hemelumer Oldeferd als dochter van Meinze Klazes Bosma en Ymkje Bendix Zuiderveld.
aangifte geboorte op 25 april 1873 aktenummer 70, arbeider te Balk, getuigen:
Tjietje Willems Roskam timmerknecht 42 jaar wonende te Wijckel
Scholte Pieters Drijfhout wagenmaker 39 jaar wonende te Balk
2. Elisabet (Hielkema), geboren op 21 februari 1875 te Balk. Overleden op 12 januari 1941, Gaasterland, 65 jaar oud. Op 7 mei 1896 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Watse Schilstra, oud 25 jaar, geboren te Sondel als zoon van Hendrik Watses Schilstra en Katarina Brants van der Goot.
aangifte geboorte op 22 februari 1875 aktenummer 28, arbeider te Balk, getuigen:
Frederik Taekes Hogendorff arbeider 75 jaar wonende te Balk
Daniel de Bloq van Scheltinga brievenbode 25 jaar wonende te Balk
3. Geeltje (Hylkema), geboren op 23 november 1878 te Balk. Overleden op 23 januari 1885 te Harich, 6 jaar oud.
aangifte geboorte op 25 november 1878 aktenummer 183, arbeider te Balk, getuigen:
Gerrit Klazes Pelsma timmerknecht 43 jaar wonende te Balk
Arend Dooitjes Schram uurwerkmaker 33 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 24 januari 1885 aktenummer 9, arbeider te Balk, getuigen:
Lykle Lyklema   47 jaar  
       
4. Hittje (Hylkema), geboren op 23 juni 1882 te Harich. Overleden op 8 juni 1952. Op 4 mei 1905 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Meine Dijkstra, oud 23 jaar, geboren te Harich als zoon van Jan Douwes Dijkstra en Froukje Meines Bosma
5. Willem (Hielkema), geboren op 20 juni 1886 te Harich. Overleden op 3 november 1955 te Heerenveen, 69 jaar oud. Op 6 mei 1910 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Jantje de Vries, oud 25 jaar, geboren te Hemelum,  gemeente Hemelumer Oldeferd als dochter van Feike Sybolts de Vries en Aafke Hendriks Pelsma.
 
 
   
Hielke Hylkema Hielkje Willems Koornstra
bron: Leeuwarder Courant 5 augustus 1903
 
Hielke Hylkema
bron: Leeuwarder Courant 18 december 1905 bron: Leeuwarder Courant 26 augustus 1919
 
eigendommen van Hielke Klazes Hylkema
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
I
375 ged
 
publ verkoop
1406,-
21 apr 1884
       
Balk
I
377 ged
         
Balk
H
270
 
scheiding
8150,-
4 okt 1892
       
Balk
H
870
         
Balk
H
881
         
Balk
H
882
         
Balk
H
1175
 
toewijzing
6045,65
21 dec 1906
       
Balk
H
1057
         
Balk
H
1042
 
toewijzing
3290,-
6 apr 1916
       
Balk
A
637
 
koopacte
1350,-
22 nov 1923
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1101, folio 96, nummer 125
notariële acten
 
eigendommen Hielke Klazes Hylkema
 
1916 Balk, notaris J. H. Noordenbos Provisionele en finale toewijzing. Betreft de verkoop van percelen hooi- en weiland
- Trijntje Meines de Vries te Koudum, weduwe van Robijn  Kerstes de Jong, verkoper
- Wiepkje Robijns de Jong te Koudum, verkoper
- Jouke Meines Beuckens te Heidenschap, gehuwd met Hantje  Robijns de Jong, verkoper, tevens als bewindvoerder over de  erfdelen van Uilkje, Rintje en Robijn de Vries
- Kerst Robijns de Jong te Ruigahuizen, verkoper, tevens  als toeziend voogd
- Sytze Eppinga te Nijemirdum, gehuwd met Grietje Robijns  de Jong, verkoper
- Jan Hoornstra te Mirns en Bakhuizen, gehuwd met Trijntje  Robijns de Jong, verkoper
- Pier de Vries te Hoorn, weduwnaar van Holkje Robijns de  Jong, verkoper, tevens als vader van en voogd over Uilkje,  Rintje en Robijn de Vries
- Willem Hielkema te Harich, koper
- Hielke Klazes Hielkema te Harich, koper
- Watze Hendriks Schilstra te Sondel, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7094 Repertoirenr.: 27 en 31 d.d. 16 februari 1916
 
1923 Balk, notaris J. H. Noordenbos Koopakte
- Elisabeth Johanna Verhoop te Balk, weduwe van Jan  Cornelis Tromp
- Hielke Klazes Hielkema te Balk
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7105 Repertoirenr.: 154 d.d. 1 november 1923
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 13 december 2010 laatste wijziging: 7-10-2020