persoonlijke gegevens van Klaas Hylkes Hylkema, zetboer te Balk
Klaas Hylkes Hylkema, geboren op 20 februari 1817 te Sint Nicolaasga, als zoon van Hylke Jeens Hylkema, onderwijzer der jeugd te St Nicolaasga, en Hinke Klazes Jansma. Overleden op 8 januari 1889 te Balk, 71 jaar oud.
aangifte geboorte op 20 februari 1817 aktenummer 8, zonder beroep te Balk, getuigen:
Hero Yskes de Jong secretaris der secretarie 37 jaar wonende te Langweer
Pieter Hendriks Buisma onderwijzer der jeugd 40 jaar wonende te St Nicolaasga
aangifte overlijden op 9 januari 1889 aktenummer 2, zonder beroep te Balk, getuigen:
Obe Bangma schippersknecht 28 jaar wonende te Balk
Johannes Betzema boerenknecht 31 jaar wonende te Balk
Op 13 mei 1842 getrouwd in de gemeente Doniawerstal met:
Geeltje Theunes de Jong, geboren op 6 oktober 1813 te Harich op nummer 19, als dochter van Teeuwis Feddes de Jong, werkman te Harich, en Zwaantje Feikes Hogeterp. Overleden op 21 december 1909 te Balk, 96 jaar oud.
aangifte geboorte op 7 oktober 1813 aktenummer 52, werkman te Harich, getuigen:
Robijn Meinses de Jong huisman 56 jaar wonende te Harich op nummer 16
Rijckolt Willems de Wilde huisman 35 jaar wonende te Harich op nummer 17
aangifte overlijden op 22 december 1909 aktenummer 90, zonder beroep te Balk, getuigen:
Douwe Dijkstra tuinman 47 jaar wonende te Balk
Sieger Hornstra veehouder 29 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Hielke (Hijlkema), geboren op 11 februari 1844 te Tjerkgaast. Overleden op 15 december 1937 te Harich, 93 jaar oud. Op 18 augustus 1872 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Hylkje Koornstra, oud 22 jaar, geboren te Mirns en Bakhuizen als dochter van Willem Hiddes Koornstra en Liesbert Rykholts de Wilde.
aangifte geboorte op 14 februari 1844 aktenummer B 8, arbeider te Tjerkgaast, getuigen:
Jan Reitzes Kerkstra arbeider 34 jaar wonende te Langweer
Meije Lammerts Frankena veldwachter 32 jaar wonende te Langweer
aangifte overlijden op 16 decmber 1937 aktenummer 76, zonder beroep te Balk, getuigen:
Meine Bosma goudsmid 64 jaar wonende te Balk
2. Zwaantje (Hielkema), geboren op 15 februari 1850 te Balk. Overleden op 26 juli 1933 te Balk, 83 jaar oud. Op 14 mei 1871 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Johannes van Hout, oud 31 jaar, geboren te Dokkum als zoon van Thijs Johannes van Hout en Siberta Johanna van der Schaaf.
aangifte geboorte op 16 februari 1850 aktenummer B 15, werkman te Balk, getuigen:
Theodorus Neyts ketelboeter 67 jaar wonende te Balk
rein Piers Haringsma koopman 38 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 27 juli 1933 aktenummer 38, zonder beroep te Balk, getuigen:
Meine Bosma goudsmid 60 jaar wonende te Balk
Keimpe de Vos los arbeider 37 jaar wonende te Balk
 
woonadressen familie Klaas Hylkes Hylkema
periode huidig adres bron
1859 - 1869 ? woningregister 1859 - 1869 blad 1 ontbreekt
1869 - 1879 Meerweg 23 woningregister 1869 - 1879 blad 61; A 316
1879 - 1889 Meerweg 23 bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 132; nr 1
1890 - 1900 Meerweg 22 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 2; nr. 2
1900 - 1909 Meerweg 22 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 2; nr. 2

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 13 december 2010 laatste wijziging: 7-10-2020