persoonlijke gegevens van Hieltje Sjoerds IJpma, logementhouder te Balk
Hieltje Sjoerds IJpma, geboren op 7 april 1831 te Bolsward, als zoon van Sjoerd Feddes Ypma en Jeltje Dirks Kortrijk. Overleden op 22 oktober 1887, Doniawerstal, 56 jaar oud.
1. ) Op 12 mei 1861 getrouwd in de gemeente Bolsward met:
Tjietske Jans Gerritsma, geboren op 23 februari 1835 te Bolsward, als dochter van Jan Tjallings Gerritsma en Grietje Mathias van der Werf. Overleden op 5 februari 1862 te Bolsward, 26 jaar oud.
Uit dit huwelijk: geen kinderen
 
2. ) Op 3 augustus 1862 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Agatha Johannes Regnery (Agatha Graaf), geboren op 29 december 1831 te Bolsward, als dochter van onbekende vader en Attje Feddes Graaf. Overleden op
Uit dit huwelijk:
1. Levenloos kind, geboren op 2 juni 1863, Gaasterland.
2. Tecola, geboren op 21 juli 1864, Gaasterland.
3. Johannes Jan, geboren op 1 april 1866, Gaasterland.
4. Julia Agatha, geboren op 16 juli 1868, Gaasterland.
 
 
 
Hieltje Sjoerds Ypma
bron: Leeuwarder Courant van 18 juli 1862
 
Hieltje Sjoerds Ypma
bron: Leeuwarder Courant van 29 juli 1864
 
eigendommen van Hieltje Sjoerds IJpma
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
106
               
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1, folio , nummer
notariële acten
 
1861 Balk, notaris G. Zandstra  Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een huis en erf en logement te Balk,  koopsom fl. 4800
- Anke Franzes Haven te Balk, weduwe van Johannes Annes   Schaafsma, verkoper
- Reinder Johannes Schaafsma te Hallum, verkoper
- Auke Johannes Schaafsma te Amsterdam, verkoper
- Anne Johannes Schaafsma te Balk, verkoper en toeziend  voogd
- Johan Frederik Schaafsma te Balk, verkoper
- Jelle Johannes Schaafsma te Gorredijk, verkoper
- Berber Johannes Schaafsma te Balk, verkoper
- Johan Frederik Christoffel Sluyter te Balk, verkoper,  tevens als voogd over Fetje en Pieter Johannes Schaafsma
Betreft de verkoop van een huis en erf en logement te Balk,  koopsom fl. 3800
- Fetje Johannes Schaafsma te Balk, verkoper
- Pieter Johannes Schaafsma te Balk, verkoper
- Hieltje Sjoerds Ypma te Bolsward, koper
- Cornelis Matheus Jans Gerlsma te Bolsward, borg
- Matheus Johannes Asma te Oudemirdum, borg
bron Tresoar:  Toegangsnr.  : 26  Inventarisnr.: 7032 Repertoirenr.: 94 en 100 d.d. 9 oktober 1861
 
1867 Balk, notaris L. H. Potma  Koopakte
Betreft de verkoop van een huis, een logement en een  paardenstalling te Balk, koopsom fl. 6000
- Hieltje Sjoerds Ypma te Balk, verkoper
- Eeltje Sjoerds Ypma te Bolsward, koper
bron Tresoar:  Toegangsnr.  : 26  Inventarisnr.: 7040  Repertoirenr.: 61 d.d. 20 mei 1867
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 23 oktober 2008 laatste wijziging: 8-10-2020