Lucas Tjerks IJsbrandy register hypotheken 69: 1 / 122
Lucas Tjerks IJsbrandy, geboren op 24 juli 1807 te Lemmer als zoon van Tjerk Durks IJsbrandy (goud- en zilversmid) en Aaltje Tjeerds van der Zee. Gedoopt op 17 mei 1835 te Lemmer, Doopsgezind. Overleden op 2 januari 1867 te Gorredijk, Opsterland, 61 jaar oud.
kleermaker te Gorredijk
Op 17 mei 1835 getrouwd in de gemeente Lemsterland met:
Grietje Willems Pot, geboren op 10 februari 1806 te Woudsend als dochter van Willem Abels Pot (schipper) en Ytje Sijtzes. Gedoopt op 2 maart 1806 te Woudsend, Hervormd. Overleden op 26 september 1881 te Sneek, oud 75 jaar.
Uit dit huwelijk:
1. Tjerk Lucas, geboren op 12 februari 1837 op nummer 59 te Balk. Overleden op 1 november 1840 te Gorredijk, oud 2 jaar.
aangifte geboorte op 13 februari 1837 aktenummer 9, getuigen:
Hendrik Jans Kuiper wagenmaker 31 jaar wonende te Balk
Jurjen Alderts Stuurman schipper 24 jaar wonende te Balk
2. Aaltje, geboren op 12 december 1841 te Gorredijk. Overleden op 18 augustus 1849 te Gorredijk, oud 7 jaar.

3. Ytje, geboren op 7 april 1849 te Gorredijk. Overleden op 22 juli 1854 te Gorredijk, oud 6 jaar.

 
voor een uitgebreidere stamboom van de familie IJsbrandy verwijs ik naar de website van Grietje Brouwer - IJsbrandy
 
eigendommen van Lucas Tjerks IJsbrandy
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Een huis en erf nummer 59
             
Balk
A
341
00 03 00
     
f 2000,-
18 dec 1838    
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1006, folio 1, nummer 122
notariële acten
 
1834 Balk, notaris W. J. Hemsing  Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van huis en erf en land te Balk en  Ruigahuizen, koopsom fl. 240
- Gerrit Johannes Westendorp, koopman te Balk, verkoper
- jonkheer Gerard Regnier Gerl van Swinderen te Rijs,   verkoper
- Lucas Ysbrandi, kleermaker te Lemmer, koper
- Bauke Wiebes Rijstra, boer te Ruigahuizen, koper
- Abel Willems Pot, schipper te Woudsend, borg
- Wiebe Obes Rijstra, boer te Tjerkgaast, borg
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26  Inventarisnr.: 7007  Repertoirenr.: 108 en 111 d.d. 17 december 1834
 
1838 Beetsterzwaag, notaris F. Tj. Posthumus Obligatie Betreft een kapitaal van fl. 2000
- Lucas IJsbrandy, mr. kleermaker te Gorredijk, schuldenaar
- Abele Willems Pot te Woudsend, schuldeiser
- Martje Willems Pot te Gorredijk, schuldeiser
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 10021  Repertoirenr.: 58 d.d. 28 november 1838
 
1840 Balk, notaris W. J. Hemsing  Koopakte Betreft huis en erf en tuin te Balk, koopsom fl. 1800;hypotheek f
- Lucas Tjerks IJsbrandy te Gorredijk, verkoper en crediteur
- Jakob Pieters Delfstra, winkelier te Balk, koper en   debiteur
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7010 Repertoirenr.: 54 d.d. 22 juli 1840
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 23 juni 2009 laatste wijziging: 31-10-2021