persoonlijke gegevens van Petrus IJsselmuiden
Petrus Augustinus IJsselmuiden, geboren op 18 februari 1839 wijk T nummer 10 te Franeker, als zoon van Augustinus (Auke Piers) IJsselmuiden , trekschipper te Franeker (1839), en Marijke Gorter. Overleden op 27 juli 1918 te Lisse, 79 jaar oud.
verwer te Franeker (1862, 1863, 1866, 1867, 1871), verwer te Wijckel (1868, 1869),
trekschipper te Franeker (1874, 1875, 1876, 1878, 1879, 1880, 1881, 1884, 1885-1907)
1. ) Op 18 mei 1862 getrouwd in de gemeente Franeker met:
Teetske Roelofsen, geboren op 23 maart 1843 te Franeker, als dochter van Jan Bernardus Roelofsen, kooltjer te Franeker (1843,1862), en Grietje Strikwerda. Overleden op 29 maart 1875 te Franker, 32 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Augustinus Marius, geboren op 24 juli 1863 te Franeker. Koperslagersknecht.
2. Jan, geboren op 13 januari 1866 te Franeker. Overleden op 7 september 1866 te Franeker, 7 maanden oud.
3. Johannes, geboren op 8 maart 1867 te Franeker. Overleden op 17 mei 1867 te Franeker, 2 maanden oud.
4. Margaretha Dorothea, geboren op 29 september 1868 te Wijckel. Overleden op 27 juli 1877 te Franeker, 8 jaar oud.
aangifte geboorte op 29 september 1868 aktenummer 124, getuigen:
Willem Gatzes de Boer koemelker 68 jaar wonende te Wijckel
Pieter Berends Coldewijer arbeider 58 jaar wonende te Wijckel
5. Johannes Bernardus, geboren op 9 december 1869 te Wijckel. Schoenmaker.
aangifte geboorte op 9 december 1869 aktenummer 150, getuigen:
Willem Gatzes de Boer veehouder 69 jaar wonende te Wijckel
Pieter Berends Coldewijer veehouder 60 jaar wonende te Wijckel
6. Poppe, geboren op 10 november 1871 te Franeker.
7. Maria Augusta, geboren op 11 februari 1874 te Franeker.
 
2. ) Op 22 augustus 1875 getrouwd in de gemeente Franeker met:
Gettjen de Jong, geboren op 7 mei 1843 op nummer 11 te Mirns en Bakhuizen, als dochter van Harmen Jans de Jong, werkman te Mirns en Bakhuizen (1843), en Willemke Jans Kloosterman.
dienstmeid te Franeker (1875)
Uit dit huwelijk:
8. Hermanus, geboren op 16 november 1876 te Franeker. Winkelier.
9. Theresia Margarethe, geboren op 23 maart 1878 te Franeker.
10. Willebrordus, geboren op 13 april 1879 te Franeker.
11. Margaretha Maria, geboren op 29 april 1880 te Franeker.
12. Wilhelmina Ursula, geboren op 2 september 1881 te Franeker.
13. Willebrordus, geboren op 11 april 1884 te Franeker.
14. Nicolaas, geboren op 20 september 1885 te Franeker.
 
 
 
De familie Witteveen koopt in 2020 het pand Van Swinderenstraat 19 in Balk van de erven Koopmans. Bij de renovatie van dit herenhuis komen een aantal planken te voorschijn waar werklieden in 1868 hun naam op hebben achtergelaten. De teksten zijn niet allemaal even goed leesbaar. Maar toch goed genoeg om na ruim 150 jaar een aantal namen te kunnen ontcijferen. Verversknecht Petrus Augustinus IJsselmuiden (1839-1918) uit Wijckel is één daarvan. Ook de namen van zijn collega verversknechten Arend Dooitjes Schram (1844-1927) en Sippe Petrus ter Veer (1841-1903) uit Sloten treffen we aan. Hoogstwaarschijnlijk alle drie in dienst van verver Siemen Martens Zwanenburg uit Balk.
De verbouwing in 1868 gebeurt in opdracht van de familie Poppes. Ook een naam die we tegenkomen op enkele planken.
Kandidaat notaris Poppe Cornelis Poppes uit Balk trouwt in november 1868 met Jeltje Ages Tromp uit Woudsend. Ze gaan wonen in dit royale herenhuis eigen aan de familie Poppes aan de Harichsterzijde in Balk.
 
Petrus IJsselmuiden
P. IJsselmuiden Az
S. ter Veer Pz
A. Schram Dz
foto beschikbaar gesteld door de familie Witteveen
 
Petrus IJsselmuiden  
Petrus IJsselmuiden
bron: www.historischcentrumfraneker.nl
Godsacker 17 te Franeker rond 1920?
 
<<< bron: Leeuwarder Courant van 29 november 1880
 
 
 
Het gezin van Augustinus Petrus (Auke Piers) IJsselmuiden (1806-1862) woont van 1848 -1850 met nog 5 andere gezinnen op Heerengracht 14 te Franeker. Hij is verver van beroep. Het gezin bestaat uit 8 personen. Vader Augustinus, zijn vrouw Marijke Gorter en kinderen Poppe (1835), Petrus (1839), Anne (1841), Hermanus (1845), Nicolaas (1847), Geertruida Maria (1849)
beroep en woondressen van Auke Piers IJsselmuiden
katoendrukkersknecht, 1819 - adres: Breedeplaats 12 (tot 1918 Dijkstraat 2)
trekschipper, 1834 - Noord 6
trekschipper, 1836 - adres: Noord 44
trekschipper, 1840- adres: Schilcampen 16 (tot 1918 nummer 20)
verver, 1848 - adres: Heerengracht 14
kramer, 1850 - adres: Voorstraat 58 (bovenhuis)
bron: www.historischcentrumfraneker.nl
 
Augustinus IJsselmuiden Poppe IJsselmuiden
Augustinus IJsselmuiden (1806-1862) Poppe IJsselmuiden (1835-1880)
bron: www.historischcentrumfraneker.nl
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Petrus IJsselmuiden 1839-1918  
     
woonadressen familie IJsselmuiden
periode adres bron
1862 - 1865 Noord 50 Historisch Centrum Franeker
1865 - 1866    
1866 - 1867 Molensteeg 12 Historisch Centrum Franeker
1867 - 1868 Sloten  
1868 - 1870 Wikelerdyk woningregister 1859-1869 blad 43 kad. gem. Balk sectie B nr 878 huisnr. Wijckel 107
1870 - 1901 Godsacker 17 Historisch Centrum Franeker
1901 - 1907 Godsacker 25 Historisch Centrum Franeker
1907 - 1916 Godsacker 17 Historisch Centrum Franeker
1916 - 1918 Sassenheim  
1918 Lisse  
notariële acten
 
1864 Franeker, notaris Gijsbertus Schot Inventaris.
- Maria Gorter, wonende te Franeker, weduwe van Augustinus Ijsselmuiden, hij als erflater, vermeld
- Poppe IJsselmuiden, wonende te Franeker, vermeld
- Petrus IJsselmuiden, wonende te Franeker, vermeld
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 041070 Akter.: 00148 Repertoirenr.: 041086 d.d. 11 augustus 1864
 
1872 Franeker, notaris Addick Adrianus Land Obligatie
- Petrus IJsselmuiden, wonende te Franeker, schuldenaar
- Gijsbertus Schot, wonende te Franeker, schuldeiser
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 040061 Akter.: 00109 Repertoirenr.: 040088 d.d. 15 mei 1872
 
1879 Franeker, notaris Gijsbertus Schot Koopakte
- Grietje Strikwerda wonende te Franeker, weduwe van Jan Bernardus Roelofsen, Verkoper voor zich en in kwaliteit 
- Johanna Roelofsen, wonende te Franeker, verkoper
- Petrus IJsselmuiden, wonende te Franeker, Verkoper voor zich en in kwaliteit 
- Frans Nauta, wonende te Franeker, verkoper
- Frederik Antonie Bosman, wonende te Franeker, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 041085 Akter.: 00015 Repertoirenr.: 041086 d.d. 6 februari 1879
 
1882 Franeker, notaris Petrus Jacobus Tadema Provisionele en finale toewijzing en acte de command
- De Fa. Roelofsen, wonende te Harlingen, verkoper
- Jan Bernardus Hoogterp, wonende te Franeker, verkoper voor zich en in kwaliteit en koper 
- Petrus IJsselmuiden, wonende te Franeker, koper
- Bernardus Roelofsen, wonende te Grouw, koper
- Everhard Boersma, wonende te Franeker, koper voor zich en in kwaliteit 
- Andries Romkes Land, wonende te Franeker, koper
- Herman Pier, wonende te Franeker, koper
- Evert Telenga, wonende te Franeker, koper
- Jan Derk te Winkel, wonende te Benedenknijpe, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 041090 Akter.: 324, 330,331 Repertoirenr.: 041108 d.d. 30 januari 1882
 
1882 Franeker, notaris Petrus Jacobus Tadema Obligatie
- Petrus IJsselmuiden, wonende te Franeker, schuldenaar
- Bernardus Roelofsen, wonende te Grave, schuldenaar
- Christiaan Marcus Huguenin, wonende te Bussum, schuldeiser
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 041090 Akter.: 00388 Repertoirenr.: 041108 d.d. 16 mei 1882
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 7 december 2020 laatste wijziging: 9-12-2020