persoonlijke gegevens van Doede Jaarsma vrachtrijder te Wijckel
Doede Jaarsma, geboren op 8 februari 1898 te Oudehaske, als zoon van Germen Jaarsma en Ybeltje Winia. Overleden op 9 maart 1968 te ?, 70 jaar oud.
Op 4 oktober 1917 getrouwd in de gemeente Haskerland met:
Makke Waterlander, geboren op 16 november 1898 te Oudehaske, als dochter van Ynze Waterlander en Vennigje Lenos. Overleden op 29 juli 1984 te ? , 85 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Germen, geboren op 24 maart 1918 te Oudehaske.
2. Vennigje, geboren op 10 september 1920 te Balk.
 
woonadressen familie Jaarsma
periode adres bron
  Oudehaske  
1920 - 1921 Raadhuisstraat register van huisnummering 1920-1930 blad 24 nummer 276
  Huizum  
eigendommen van Doede Jaarsma
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
185
 
koopacte
1000,-
8 april 1920
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1127, folio 122, nummer 579
notariële acten
 
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 6 januari 2013 laatste wijziging: 8-10-2020