persoonlijke gegevens van Durk Jan Jaarsma, winkelier, fabrieksarbeider, bedrijfsleider veevoederfabriek
Durk Jan Jaarsma, geboren op 16 februari 1886 te Joure, als zoon van Taeke Jaarsma en Huitje Kerstma. Overleden op 18 mei 1946 te Harich, 60 jaar jaar oud. Winkelier te Balk ( 1910), fabrieksarbeider te Balk (1913), molenaarsknecht te Balk (1921), bedrijfsleider veevoederfabriek te Balk (1930), bedrijfsleider fouragehandel te Balk (1931), los arbeider te Harich (1946)
Op 14 mei 1910 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Elisabeth Bosma, geboren op 22 april 1886 te Balk, als dochter van Harmen Wietzes Bosma, houtkoopman te Balk, en Martje Lenstra. Overleden op 26 december 1980 te Sneek (rusthuis 't Skûlplak), 94 jaar oud.
aangifte geboorte op 23 april 1886 aktenummer 50, arbeider, getuigen:
Gerrit Pelsma timmerknecht 51 jaar wonende te Balk
Wijbrandus Sleijer gemeenteveldwachter 38 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Huitje (Hettie), geboren op 23 augustus 1911 te Balk,
2. Harmen Wietze, geboren op 1 juni 1914 te Balk.
3. Martje (Martha), geboren 24 mei 1916 te Balk
4. Pietertje, geboren op 16 september 1920 te Balk
5. Anna (Annie), geboren op 19 juli 1924 te Balk
 
 
 
Durk Jan en Ietje Jaarsma
foto 125-003 beschikbaar gesteld door Karl Blom kleinzoon van Durk Jan Jaarsma
Durk Jan Jaarsma had samen met zijn zuster Ietje Jaarsma een grutterszaak. Hier staan ze samen met de hondenkar voor hun winkel? In 1910 is Durk Jan een winkel begonnen in Balk aan de Wijckelerzijde op nummer 235. Dat is nu Raadhuisstraat 61
 
papierzakje
foto 125-004 beschikbaar gesteld door Karl Blom kleinzoon van Durk Jan Jaarsma
 
gerechterlijke verkooping
bron: Leeuwarder Courant 19 november 1913
 
toegangsbewijs Harichsterbossen
foto 125-005 beschikbaar gesteld door Karl Blom kleinzoon van Durk Jan Jaarsma
 
Harich
foto 125-007 beschikbaar gesteld door Karl Blom kleinzoon van Durk Jan Jaarsma
Het gezin Jaarsma woonde in Harich aan de Stinsenwei in het huis op de achtergrond.
 
Elisabeth Jaarsma - Bosma woonde na het overlijden van haar man in de Gaaikemastraat, op nummer 189. Dat is achter het kaaspakhuis van Johannes Kuperus. Later verhuisd ze naar een woning verderop in de Gaaikemastraat, naast de petroleumhandel van Hoekema.
 
woonadressen familie Jaarsma
periode adres bron
    24 juni 1910 van Sint Nicolaasga
1910 - 1913 Raadhuisstraat 61 bevolkingsregister 1911 - 1920 H-J blad 168, huisnummer Balk 235 / 270
1913 - 1914 Westein 8 register van huisnummering 1910 -1920 blad 17; nummer 203 / 237
1914 - 1920 Raadhuisstraat 49 register van huisnummering 1910 -1920 blad 20; nummer 254 / 284
1921 - 1927 Raadhuisstraat 49 bevolkingsregister 1921 -1930 blad 279; huisnummer Balk 314
1927 - 1930 Wilhelminastraat bevolkingsregister 1921 -1930 blad 112; huisnummer Balk 118
1930 - 1931 Wilhelminastraat bevolkingsregister 1931 -1939 blad 106; huisnummer Balk 120
1931 - 1931 Lytse Side 13 bevolkingsregister 1931 -1939 blad 338; huisnummer Balk 409
1931 - 1933 Pypsterstikke 9 bevolkingsregister 1931 -1939 blad 89; huisnummer Harich 99
1933 - 1935 Rûchhústerwei 9 bevolkingsregister 1931 -1939 blad 230; huisnummer Ruigahuizen 31
1935 - 1939 Stinsenwei 23 bevolkingsregister 1931 -1939 blad 113; huisnummer Harich 128
1939 - 1946 Harich  
     

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 22 september 2012 laatste wijziging: 8-10-2020