persoonlijke gegevens van Geert Bontes de Jager
Geert Bontes de Jager, geboren op 21 mei 1796 te Balk, gedoopt op 5 juni 1796 te Balk (Hervormd), als zoon van Bonte Lammerts de Jager, werkman, en Baukje Jurjens. Overleden op 1 augustus 1849 op nummer 94 te Balk, ? jaar oud.
werkman en timmerknecht te Balk
aangifte overlijden op 1 augustus 1849 blad 13, getuigen:
Gerrit Wessels Bosma werkman 29 jaar wonende te Balk
Gosse Milius Wijckelsma werkman 30 jaar wonende te Balk
1. ) Op 21 augustus 1816 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Sybrig Thijsses Thijsma, geboren op 23 maart 1796 te Koudum, gedoopt op 3 april 1796 te Koudum (Hervormd), als dochter van Thijs Sjoerds, vleeschslager, en Lijsbert Berents. Overleden op 18 januari 1820 op nummer 91 ta Balk, 23 jaar oud.
werkvrouw te Balk (1816)
aangifte overlijden op 18 januari 1820 aktenummer 3, getuigen:
Jelle Klazes Hemstra werkman 43 jaar wonende te Balk
Jan Alberts Aleva uurwerkmakerskencht 56 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Bauke, geboren op 31 juli 1817 op nummer 91 te Balk. Overleden op 27 augustus 1817 op nummer 91 te Balk, 4 weken oud.
aangifte geboorte op 31 juli 1817 aktenummer 58, getuigen:
Johannes Pieters Mulder werkman 55 jaar wonende te Balk op nummer 91
Eybert Hendriks Breemer werkman 30 jaar wonende te Balk op nummer 92
aangifte overlijden op 27 augustus 1817 blad 18, getuigen:
Sjoerd Klazes Koornstra omroeper 39 jaar wonende te Balk, geburen
Lubbert Lykles Bosman bakker 28 jaar wonende te Balk, geburen
2. Thijs, geboren op 11 november 1818 op nummer 91 te Balk. Overleden op 6 februari 1819 op nummer 91 te Balk, 3 maanden oud.
aangifte geboorte op 11 november 1818 aktenummer 65, getuigen:
Johannes Pieters Mulder werkman 56 jaar wonende te Balk op nummer 90 (91)
Jan Albert Aleva uurwerkmaker 54 jaar wonende te Balk op nummer 90 (91)
aangifte overlijden op 6 februari 1819 blad 4, getuigen:
Johannes Pieters Mulder werkman 57 jaar wonende te Balk
Jan Albert Aleva uurwerkmakersknecht 55 jaar wonende te Balk
3. Thijs, geboren op 12 januari 1820 op nummer 91 te Balk.
aangifte geboorte op 13 januari 1820 aktenummer 5, getuigen:
Jelle Klazes Hemstra werkman 33 jaar wonende te Balk op nummer 91
Jan Albert Aleva uurwerkmaker 56 jaar wonende te Balk op nummer 91
 
2. ) Op 14 maart 1822 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Aaltje Tijsses Tijsma, geboren op 19 september 1801 te Koudum, gedoopt op 4 oktober 1801 te Koudum als dochter van Tijs Sjoerds en Lijsbeth Beernts. Overleden op 13 maart 1873 te Balk, 71 jaar oud
aangifte overlijden op 13 maart 1873 aktenummer 19, getuigen:
Jan Hendriks Doele aanspreker 65 jaar wonende te Balk
Gosse Milius Wijckelsma wegwerker 54 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
4. Sybren, geboren op 23 april 1821 op nummer 84 letter B aan de Harichsterzijde te Balk. Overleden op 9 juni 1821 op nummer 84 te Balk, 1 maand oud.
aangifte geboorte op 24 april 1821 aktenummer 38, getuigen:
Joeke Jansz Sterkenburg agent van poltiie 29 jaar wonende te Balk op nummer 120
Sjirk jans Haga brievenbode 42 jaar wonende te Balk op nummer 86
aangifte overlijden op 9 juni 1821 blad 9, getuigen:
Sjoerd Klazes Koornstra omroeper 43 jaar wonende te Balk op nummer 81
Sjirk Jans Haga onze brievenbode 42 jaar wonende te Balk op nummer 86
5. Bonte, geboren op 12 juli 1822 op nummer 160 te Balk.
aangifte geboorte op 12 juli 1822 aktenummer 60, getuigen:
Joeke Jansz Sterkenburg agent van poltiie 31 jaar wonende te Balk op nummer 120
Sjirk jans Haga brievenbode 43 jaar wonende te Balk op nummer 86
6. Baukjen, geboren op 28 juli 1824 op nummer 160 te Balk. Overleden op 10 mei 1826 op nummer 160 te Balk, 1 jaar oud.
aangifte geboorte op 28 juli 1824 aktenummer 55, getuigen:
Joeke Jansz Sterkenburg agent van poltiie 33 jaar wonende te Balk op nummer 154
Sjirk jans Haga brievenbode 46 jaar wonende te Balk op nummer 86
aangifte overlijden op 10 mei 1826 blad 10, getuigen:
Jentje Jolles Wiarda schoolonderwijzer 40 jaar wonende te Balk op nummer 159
Pieter Johannes Mulder kuiper 23 jaar wonende te Balk op nummer 161
7. Lijsbert, geboren op 28 juli 1824 op nummer 160 te Balk. Overleden op 25 december 1828 op nummer 160 te Balk, 4 jaar oud.
aangifte geboorte op 28 juli 1824 aktenummer 55, getuigen:
Joeke Jansz Sterkenburg agent van poltiie 33 jaar wonende te Balk op nummer 154
Sjirk jans Haga brievenbode 46 jaar wonende te Balk op nummer 86
aangifte overlijden op 27 december 1828 blad 33/1-11, getuigen:
Nanne Martens van der Goot werkman 45 jaar wonende te Balk op nummer 92
Pieter Jans Reekers timmerknecht 36 jaar wonende te Balk op nummer 91
8. Hendrik, geboren op 28 augustus 1826 op nummer 160 te Balk. Overleden op 14 december 1828 op nummer 160 te Balk, 2 jaar oud.
aangifte geboorte op 28 juli 1824 aktenummer 55, getuigen:
Jentje Jolles Wiarda onderwijzer der jeugd 40 jaar wonende te Balk op nummer 159
Pieter Johannes Mulder kuipersknecht 24 jaar wonende te Balk op nummer 161
aangifte overlijden op 16 december 1828 blad 33/1-11, getuigen:
Hendrik Hendriks Roorda werkman 29 jaar wonende te Balk op nummer 115
Johannes Jans Reekers timmerknecht 26 jaar wonende te Balk op nummer 120
 
 
 
www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 124 - huisnummer Balk 94
klik hier voor het complete formulier ingevuld door ?
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon kinderen en aangetrouwd
Bonte Lammerts de Jager 1766-1849 Geert Bontes de Jager 1796-1849  
  broers / zusters / zwagers  
  Jurjen Bontes de Jager 1790-1847  
  Johannes Bontes de Jager 1805-1891  
woonadressen familie de Jager
periode adres bron
1817 Westein 31-41 Balk 91
1818 Westein 31-41 Balk 91
1820 Westein 31-41 Balk 91
1821 Gaaikemastraat 14 Balk 84
1822 Dubbelstraat 38 Balk 160
1824 Dubbelstraat 38 Balk 160
1826 Dubbelstraat 38 Balk 160
1828 Dubbelstraat 38 Balk 160
1829 Westein 19 volkstelling 1829, blad 124, huisnummer Balk 94
1840 Westein 19 volkstelling 1840, huisnummer Balk 94a
1849 Westein 19  

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 21 november 2021 laatste wijziging: 20-11-2021