persoonlijke gegevens van Jan Jacobs Janstra (Jongstra)
Jan Jakobs Janstra (Jongstra), geboren op 18 november 1800 te Hemelum, als zoon van Jakob Jans, werkman te Rijs, en Eiksjen Hendriks Keulen. Overleden op 11 juni 1873 te Balk, 72 jaar oud.
werkman te Balk
aangifte overlijden op 11 juni 1873 aktenummer 49, getuigen:
Jacob Hofstra waagmeester 65 jaar wonende te Balk
Gerlof Jans Postma arbeider 47 jaar wonende te Balk
1. ) Op 26 april 1825 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Maartje Jurjens Harmanides, geboren op 6 juni 1802 te Stavoren, als dochter van Jurjen Harmanides, kledermaker te Sloten, en Baukje Hendriks van der Goot. Overleden op 2 oktober 1850 op nummer 58 te Balk, 48 jaar oud.
aangifte overlijden op 3 oktober 1850 blad 17, getuigen:
Nanne Hendriks Boertje werkman 65 jaar wonende te Balk
Harmen Itjens de Vos werkman 40 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Baukje (Janstra, Jongstra), geboren op 5 juni 1826 op nummer 165 te Balk.
aangifte geboorte op 6 juni 1826 aktenummer 44, getuigen:
Joeke Jansz Sterkenburg agent van politie 34 jaar wonende te Balk op nummer 23
Sjirk Jansz Haga brievenbode 47 jaar wonende te Balk op nummer 86
2. Jacob (Janstra), geboren op 13 december 1829 op nummer 45 te Balk.
aangifte geboorte op 14 december 1829 aktenummer 98, getuigen:
Anne Piers van der Molen kuiper 48 jaar wonende te Balk
Sybrandus van Kessel koperslager 30 jaar wonende te Balk
3. Jurjen (Jongstra), geboren op 23 januari 1833 op nummer 98 te Balk.
aangifte geboorte op 23 januari 1833 blad 5, getuigen:
Jurjen Harmens Harmanides kledermaker 55 jaar wonende te Balk
Jurjen Dooitjes Schram werkman 33 jaar wonende te Balk
4. Hendrik (Jongstra), geboren op 24 oktober 1836 op nummer 98 te Balk
aangifte geboorte op 25 oktober 1836 blad 50, getuigen:
Jurjen Harmens Harmanides kledermaker 58 jaar wonende te Balk
Franke van Elselo klerk 24 jaar wonende te Balk
5. Ieskjen (Jongstra), geboren op 28 oktober 1840 op nummer 98 te Balk.
aangifte geboorte op 30 oktober 1840 blad 44, getuigen:
Jurjen Harmens Harmanides kleermaker 63 jaar wonende te Balk
Take Johannes Huisman werkman 34 jaar wonende te Balk
6. Harmke (Jongstra), geboren op 24 augustus 1845 op nummer 88 te Balk.
aangifte geboorte op 25 augustus 1845 blad 38, getuigen:
Fokke Symens de Boer werkman 63 jaar wonende te Balk
Pier Gosses Kok werkman 24 jaar wonende te Balk
 
2. ) Op 29 januari 1854 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Antje Alberds Jongsma, geboren op 21 april 1830 te Koudum, als dochter van Alberd Uilkes Jongsma, arbeider te Koudum, en Anna Gerrits Prikkel. Overleden op 20 juni 1901 te Nijemirdum, 71 jaar oud.
7. Anna (Jongstra), geboren op 12 februari 1856 te Balk.
aangifte geboorte op 14 februari 1856 blad 11, getuigen:
Nanne Hendriks Boertje werkman 38 jaar wonende te Balk
Gerlof Jans Postma arbeider 30 jaar wonende te Balk
8. Albert (Jongstra), geboren op 17 juni 1862 te Balk.
aangifte geboorte op 18 juni 1862 aktenummer 69, getuigen:
Ruurd Jentjes Bekema kramer 55 jaar wonende te Balk
Anne Meines Bosma arbeider 26 jaar wonende te Balk
 
 
 
Jan Jakobs Janstra
www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 49 - huisnummer Balk 45
klik hier voor het complete formulier ingevuld door Jan Jakobs Janstra
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Jan Jakobs Janstra 1800-1873  
    Albert Jongstra 1862-1934
woonadressen familie Janstra / Jongstra
periode adres bron
1826 Dubbelstraat 15,17 Balk 165
1829 van Swinderenstraat 22 volkstelling 1829; blad 49, huisnummer Balk 45
1833 - 1840 Westein 9 Balk 98
1840 Westein 9 volkstelling 1840; huisnummer Balk 98a
1845 Gaaikemastraat 35-38 Balk 88
1849 - 185? Gaaikemastraat 35-38 woningregister 1849 - 1859 blad 133; huisnummer Balk 88a / 112
185? - 1859 Gaaikemastraat 35-38 woningregister 1849 - 1859 blad 135; huisnummer Balk 88a / 110
1859 - 1869 Gaaikemastraat 35-38 woningregister 1859 - 1869 blad 46; kad. gem. Balk sectie H 648; huisnr. Balk 110
1869 - 187? Gaaikemastraat 35-38 woningregister 1869 - 1879 blad 38; kad. gem. Balk sectie H 648, volgnummer 160
187? - 1879 Ruigahuizen woningregister 1869 - 1879 blad 109; kad. gem. Balk sectie I 252, volgnummer 543
1880 - 1890 Nijemirdum woningregister 1880 - 1890 blad 346; kad. gem. Balk sectie D 736
1890 - 1890 Westein 21,22 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 161, Balk 127a
1890 - 1900 Westein 31-41 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 143, Balk 118h
1900 - 1901 Nijemirdum bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 246, Nijemirdum 84 / 25
     
notariële acten
 
1841 Balk, notaris Willem Jan Hemsing Koopacte van een huis en erf te Hemelum, koopsom fl. 250,-
 Ynskjen Hendriks Keulen (koemelkster) wonende te Mirns en Bakhuizen, weduwe van Jacob Jans de Bock en Frans Franzes Strak, verkoper
- Jan Jacobs Jongstra (werkman) wonende te Balk, verkoper
- Wiepkjen Jacobs Jongstra wonende te Oudemirdum, gehuwd met Gerrit Jans Bakker, verkoper
- Hendrik Jacobs Jongstra (werkman) wonende te Hemelum, weduwnaar van Fouke Anes Hoekstra, vader van en voogd over Anne, Jacob en Symen Hendriks Jongstra, verkoper en koper debiteur
- Jochum Kornelis Dijkstra (huisman) wonende te Sondel, crediteur, Bedrag: kapitaal fl. 100,-
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7014 Repertoirenr.: 7022 Aktenr 55, d.d. 6 oktober 1841
 
1845 Balk, notaris Willem Jan Hemsing Verkoping van roerende goederen, opbrengst fl. 824,-
- Jan Jacobs Jongstra (werkman) wonende te Balk, verkoper
- Hendrik Jacobs Jongstra (wagenaar) wonende te Hemelum, verkoper
- Wypk Jacobs Jongstra wonende te Oudemirdum, gehuwd met Gerrit Jans Bakker, verkoper
- Grietje Franzes Strak wonende te Koudum, gehuwd met Rein Harmens de Bok, verkoper
- Frans Franzes Strak (werkman) wonende te Hemelum, verkoper
- Sibbele Yges Lyklema (werkman) wonende te Workum, gehuwd met Johanneske Franzes Strak, verkoper
- Emke Keulen (koopman) wonende te Hemelum, voogd over Beerend Franzes Strak, verkoper
- Sjouke Hanzes Bergstra (boer) wonende te Oudemirdum,  toeziend voogd, vermeld
- Beerend Franzes Strak, verkoper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7014 Repertoirenr.: 7022 Aktenr 66, d.d. 9 mei 1845
 
1853 Balk, notaris Gerryt Zandstra Verkoping erfrecht; 2/5 deel van nalatenschap, koopsom fl. 31,-
- Baukje Jans Jongstra wonende te Balk, gehuwd met Jan Hendriks Weegman, verkoper

- Jacob Jans Jongstra wonende te Balk, verkoper

- Jan Jacobs Jongstra wonende te Balk, weduwnaar van Martjen Jurjens Hermanides, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7024 Repertoirenr.: 7036 Aktenr 33, d.d. 29 december 1853
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 2 oktober 2009 laatste wijziging: 9-06-2020