persoonlijke gegevens van Gerardus Jellema koopman te Leeuwarden
Gerardus Jellema , geboren op 2 april 1887 te Leeuwarden als zoon van Tobias Jellema en Anna van Belkum. Overleden op ?

 

eigendommen van Gerardus Jellema
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
254
 
scheiding
5000,-
17 nov 1916
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1123, folio 118, nummer 396

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 2 oktober 2009 laatste wijziging: 9-10-2020