persoonlijke gegevens van Cornelis Willems de Jong, bakker te Midlum, Balk
Cornelis Willems de Jong, geboren op 14 november 1830 te Balk, als zoon van Willem Ottes de Jong, bakker te Balk, en Eelkje Uilkes van der Wal. Overleden op 30 april 1907 te Balk, 76 jaar oud.
Op 20 maart 1859 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Froukje Tjeerds Visser, geboren op 7 april 1831 te Balk als dochter van Tjeerd Harmens Visser, bakker te Balk, en Aaltje Hendriks Kram (Cramer). Overleden op 31 augustus 1896 te Balk, 65 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Hidde, geboren op 22 februari 1860 te Midlum. Overleden op 7 januari 1915 te Balk, 54 jaar oud, ongehuwd.
2. Aaltje, geboren op 16 augustus 1861 te Midlum. Overleden op 4 augustus 1924 te Balk, 62 jaar oud. Op 17 november 1887 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Age Schrale, oud 32 jaar, geboren te Warns.
3. Eelkje, geboren op 8 november 1863 te Midlum. Overleden op 22 januari 1922 te Balk. Op 8 mei 1890 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Hendrik Kanninga, oud 28 jaar, geboren te Franeker.
4. Tjeerdje, geboren op 16 juni 1865 te Balk. Overleden op 3 september 1866 te Balk, 1 jaar oud.
5. Tjeerdje, geboren op 26 november 1867 te Balk. Overleden op 8 juli 1962. Op 19 maart 1908 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Pier Boorsma, oud 48 jaar, geboren te Franeker.
6. Wilhelmina, geboren op 24 december 1871 te Balk. Overleden op 13 september 1937 te Sneek, 65 jaar oud. Op 28 augustus 1919 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Hendrik Koelstra, oud 47 jaar, geboren te Het Meer.
 
In 1865 koopt Cornelis Willem de Jong de bakkerij uit de erfenis van zijn schoonvader Tjeerd Harmens Visser
 
Cornelis Willems de Jong
bron: Leeuwarder Courant van 2 mei 1907
 
eigendommen van Cornelis Willems de Jong
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
255
 
publ. verkoop
3470,-
16 mei 1865
f 3000,-
23 mei 1865    
Balk
H
848 voor 4 graven
scheiding
 
8 juli 1876
       
Balk
B
322 voor 4 graven
       
Balk
G
444 ged.
 
publ. verkoop
2511,-
27 mrt 1880
       
Balk
A
626
 
scheiding
2100,-
7 apr 1897
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1, folio , nummer
notariële acten
 
1865 Balk, notaris L. H. Potma  Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een huis met steeg en erf te Balk,  koopsom fl. 3470
- Hendrik Tjeerds Visser te Bakhuizen, verkoper
- Neeltje Tjeerds Visser te Hemelum, gehuwd met Douwe  Baukes Albada, verkoper
- Hotze Jelles Dijkstra te Bakhuizen, gehuwd met Grietje  Tjeerds Visser, verkoper
- Harmen Tjeerds Visser te Bakhuizen, weduwnaar van Annigje  Hendriks Boersma, verkoper, tevens als vader van en voogd  over Tjeerd, Sytske, Hendrik, Rinze en Jan Harmens Visser
- Jan Jans Poppes te Makkum, gehuwd met Ybeltje Tjeerds  Visser, verkoper
- Cornelis Willems de Jong te Midlum, gehuwd met Froukjen  Tjeerds Vissr, verkoper
- Durk Hooghiemstra te Sneek, gehuwd met Atje Tjeerds  Visser, verkoper
- Harmen Tjeerds Visser te Balk, gehuwd met Durk  Hooghiemstra, verkoper
- Marius van Scheltinga te Balk, gehuwd met Klaaske Tjeerds  Visser, verkoper
- Cornelis Willems de Jong te Midlum, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7038 Repertoirenr.: 3 en 7 d.d. 18 januari 1865
 
1865 Balk, notaris L. H. Potma Obligatie Betreft een kapitaal van fl. 2000
- Cornelis Willems de Jong te Balk, debiteur
- jonkheer Gerard Regnier Gerlacius van Swinderen te Rijs,  crediteur
- Binne van der Sluis te Balk, acceptant
bron: Tresoar : toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7038 Repertoirenr.: 50 d.d. 18 mei 1865
 

 

laatste wijziging: 15 september 2008