Cornelis Willems de Jong register hypotheken 69: 62 / 126
Cornelis Willems de Jong, geboren op 14 november 1830 te Balk, als zoon van Willem Ottes de Jong, bakker te Balk, en Eelkje Uilkes van der Wal. Overleden op 30 april 1907 te Balk, 76 jaar oud.
bakker te Midlum, bakker te Balk
aangifte overlijden op 1 mei 1907 aktenummer 56, getuigen:
Willem Kuiper wagenmaker 29 jaar wonende te Balk
Rinze Seinstra winkelier 27 jaar wonende te Balk
Op 20 maart 1859 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Froukje Tjeerds Visser, geboren op 7 april 1831 te Balk als dochter van Tjeerd Harmens Visser, bakker te Balk, en Aaltje Hendriks Kram (Cramer). Overleden op 31 augustus 1896 te Balk, 65 jaar oud.
aangifte overlijden op 1 september 1896 aktenummer 64, getuigen:
Tijs Tijsma koopman 57 jaar wonende te Balk
Jaitje Kuiper wagenmaker 61 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Hidde, geboren op 22 februari 1860 te Midlum. Overleden op 7 januari 1915 te Balk, 54 jaar oud, ongehuwd.
2. Aaltje, geboren op 16 augustus 1861 te Midlum. Overleden op 4 augustus 1924 te Balk, 62 jaar oud. Op 17 november 1887 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Age Schrale, oud 32 jaar, geboren te Warns.
3. Eelkje, geboren op 8 november 1863 te Midlum. Overleden op 22 januari 1922 te Balk. Op 8 mei 1890 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Hendrik Kanninga, oud 28 jaar, geboren te Franeker.
4. Tjeerdje, geboren op 16 juni 1865 te Balk. Overleden op 3 september 1866 te Balk, 1 jaar oud.
aangifte geboren op 17 juni 1865 aktenummer 83, getuigen:
Willem Jans Kuiper wagenmaker 68 jaar wonende te Balk
Hendrik Johannes Trinks tapper 32 jaar wonende te Balk
5. Tjeerdje, geboren op 26 november 1867 te Balk. Overleden op 8 juli 1962. Op 19 maart 1908 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Pier Boorsma, oud 48 jaar, geboren te Franeker.
aangifte geboren op 28 november 1867 aktenummer 150, getuigen:
Willem Jans Kuiper wagenmaker 70 jaar wonende te Balk
Hendrik Johannes Trinks tapper 35 jaar wonende te Balk
6. Wilhelmina, geboren op 24 december 1871 te Balk. Overleden op 13 september 1937 te Sneek, 65 jaar oud. Op 28 augustus 1919 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Hendrik Koelstra, oud 47 jaar, geboren te Het Meer.
aangifte geboren op 27 december 1871 aktenummer 145, getuigen:
Willem Jans Kuiper wagenmaker 74 jaar wonende te Balk
Hendrik Johannes Trinks tapper 39 jaar wonende te Balk
 
 
 
In 1865 koopt Cornelis Willem de Jong de bakkerij in Balk uit de erfenis van zijn schoonvader Tjeerd Harmens Visser.
 
Cornelis Willems de Jong
bron: Leeuwarder Courant van 2 mei 1907
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Willem Ottes de Jong 1795-1875 Cornelis Willems de Jong 1830-1907 Hidde Cornelis de Jong 1860-1915
Tjeerd Harmens Visser 1785-1864 Uilke Willems de Jong 1823-1904 Age Annes Schrale 1855-1938
  Halbe Hanzes Drijfhout 1830-1881 Hendrik Kanninga 1862-1936
  Jan Hermans Steinhorst 1842-1908 Pier Johannes Boorsma 1859-1930
    Hendrik Gijsberts Koelstra 1872-1950
woonadressen familie de Jong
periode adres bron
1858 - 1865 Midlum  
1865 - 1869 van Swinderenstraat 39 woningregister 1859 - 1869 blad 22; kad. gem. Balk sectie A 255; huisnr. Balk 62
1869 - 1879 van Swinderenstraat 39 woningregister 1869 - 1879 blad 50; kad. gem. Balk sectie A 255; volgnr. 235 /222
1880 - 1890 van Swinderenstraat 39 bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 57; kad. gem. Balk sectie A nummer 255
1890 - 1900 van Swinderenstraat 39 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 61; huisnummer Balk 62
1900 - 1907 van Swinderenstraat 39 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 69; huisnummer Balk 62 / 75
     
eigendommen van Cornelis Willems de Jong
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
255
 
publ. verkoop
3470,-
16 mei 1865
f 3000,-
23 mei 1865    
Balk
H
848 voor 4 graven
scheiding
 
8 juli 1876
       
Balk
B
322 voor 4 graven
       
Balk
G
444 ged.
 
publ. verkoop
2511,-
27 mrt 1880
       
Balk
A
626
 
scheiding
2100,-
7 apr 1897
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1068, folio 62, nummer 126
notariële acten
 
1865 Balk, notaris L. H. Potma  Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een huis met steeg en erf te Balk,  koopsom fl. 3470
- Hendrik Tjeerds Visser te Bakhuizen, verkoper
- Neeltje Tjeerds Visser te Hemelum, gehuwd met Douwe  Baukes Albada, verkoper
- Hotze Jelles Dijkstra te Bakhuizen, gehuwd met Grietje  Tjeerds Visser, verkoper
- Harmen Tjeerds Visser te Bakhuizen, weduwnaar van Annigje  Hendriks Boersma, verkoper, tevens als vader van en voogd  over Tjeerd, Sytske, Hendrik, Rinze en Jan Harmens Visser
- Jan Jans Poppes te Makkum, gehuwd met Ybeltje Tjeerds  Visser, verkoper
- Cornelis Willems de Jong te Midlum, gehuwd met Froukjen  Tjeerds Vissr, verkoper
- Durk Hooghiemstra te Sneek, gehuwd met Atje Tjeerds  Visser, verkoper
- Harmen Tjeerds Visser te Balk, gehuwd met Durk  Hooghiemstra, verkoper
- Marius van Scheltinga te Balk, gehuwd met Klaaske Tjeerds  Visser, verkoper
- Cornelis Willems de Jong te Midlum, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7038 Repertoirenr.: 3 en 7 d.d. 18 januari 1865
 
1865 Balk, notaris L. H. Potma Obligatie Betreft een kapitaal van fl. 2000
- Cornelis Willems de Jong te Balk, debiteur
- jonkheer Gerard Regnier Gerlacius van Swinderen te Rijs,  crediteur
- Binne van der Sluis te Balk, acceptant
bron: Tresoar : toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7038 Repertoirenr.: 50 d.d. 18 mei 1865
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 15 september 2008 laatste wijziging: 21-06-2020