Harmen Jans de Jong register hypotheken 69: 90 / 326
Harmen Jans de Jong, geboren op 4 februari 1843 te Sloten, als zoon van Jan Eelkes de Jong en Marijke Harmens Visser. Overleden op 23 mei 1918 te Balk, 75 jaar oud.
koopman te Sloten, Balk, Harich, Wijckel
aangifte overlijden op 25 mei 1918 aktenummer 29, getuigen:
Halbe Doele aanspreker 68 jaar wonende te Balk
Jan Doele timmerman 34 jaar wonende te Balk
1. ) Op 24 maart 1872 getrouwd in de gemeente Sloten met:
Tjitske Taconis, geboren op 26 februari 1843 te Grouw, als dochter van Harmen Thijsses Taconis en Maartje Wybes van der Hoek. Overleden op 26 april 1885 te Balk, 42 jaar oud.
aangifte overlijden op 27 april 1885 aktenummer 37, getuigen:
Sybout Tjipke Potma zonder beroep 27 jaar wonende te Balk
Jelle Johannes Schaafsma hersteller van uurwerken 52 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Levenloos kind, geboren op 18 januari 1873 op nummer 43 te Sloten.
aangifte overlijden op 20 mei 1873 aktenummer 2, getuigen:
Gerrit van Dijk politiedienaar 52 jaar wonende te Sloten
Sjoerd Binkes Bakker schippersknecht 42 jaar wonende te Sloten
Harmen Jans de Jong
bron: Leeuwarder Courant van 21 januari 1873
 
2. Jan, geboren op 5 januari 1874 te Sloten. Overleden op 4 augustus 1962 te New Paris, Indiana, VS , 88 jaar oud.
aangifte geboorte op 8 januari 1874 aktenummer 2 door Harmen de Jong koopman te Sloten, getuigen:
Gerrit van Dijk politiedienaar 53 jaar wonende te Sloten
Sjoerd Binkes Bakker schippersknecht 43 jaar wonende te Sloten
Jan Harmens de Jong
foto 192-024 beschikbaar gesteld door Riekje Hajonides van der Meulen - de Jong
Jan Harmens de Jong
 
3. Maartje, geboren op 12 september 1875 te Sloten. Op 12 februari 1905 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Jacob Zwanenburg, oud 27 jaar, geboren te Balk als zoon van Marten Siemens Zwanenburg en Mare Jakobs Duif
aangifte geboorte op 15 september 1875 aktenummer 10 door Harmen de Jong koopman te Sloten, getuigen:
Julius Vitringa Coulon burgemeester 51 jaar wonende te Sloten
Sjoerd Binkes Bakker schippersknecht 44 jaar wonende te Sloten
Maartje de Jong en Jacob Zwanenburg
foto 192-007 beschikbaar gesteld door Riekje Hajonides van der Meulen - de Jong
Maartje de Jong en Jacob Zwanenburg
 
4. Harmen, geboren op 17 juli 1877 te Sloten.
aangifte geboorte op 20 juli 1877 aktenummer 15 door Harmen de Jong koopman te Sloten, getuigen:
Otte Herkes Straatsma timmerman 56 jaar wonende te Sloten
Herke Ottes Straatsma timmerknecht 24 jaar wonende te Sloten
5. Marijke, geboren 13 april 1879 te Sloten.
aangifte geboorte op 16 april 1879 aktenummer 11 door Harmen de Jong koopman te Sloten, getuigen:
Sjoerd Binkes Bakker schippersknecht 49 jaar wonende te Sloten
Binne van der Sluis secretaris 41 jaar wonende te Sloten
6. Wiebe, geboren op 26 augustus 1881 te Balk.
aangifte geboorte op 26 augustus 1881 aktenummer 118 door Harmen Jans de Jong winkelier te Balk, getuigen:
Siemen de Jong winkelier 56 jaar wonende te Balk
Wiebren Hanzes Boersma huisverver 40 jaar wonende te Balk
  Wiebe Harmens de Jong
 
Wiebe Harmens de Jong
bron: Leeuwarder Courant van 2 september 1881
 
 
 
foto 192-019 >>>
Wiebe Harmens de Jong >
 
 
 
2. ) Op 5 juli 1888 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Hendrika Taconis, geboren op 6 mei 1856 te Aalsmeer, als dochter van Harmen Taconis en Martje van der Hoek. Overleden op 1936
7. Levenloos kind, geboren op 28 mei 1889 te
aangifte overlijden op 29 mei 1889 aktenummer 52, getuigen:
Gerrit Samplonius schippersknecht 42 jaar wonende te Wijckel
Nuttert Gouma schippersknecht 25 jaar wonende te Balk
8. Tiete, geboren op 18 mei 1890 te Balk. Overleden op 26 juni 1896 te Balk, 6 jaar oud.
aangifte geboorte op 20 mei 1890 aktenummer 55 door Harmen Jans de Jong koopman te Balk, getuigen:
Siemen de Jong winkelier 65 jaar wonende te Balk
Gerrit Samplonius schippersknecht 42 jaar wonende te Wijckel
aangifte overlijden op 26 mei 1896 aktenummer 52, getuigen:
Uilke de Jong winkelier 73 jaar wonende te Balk
Wiebren Boersma verver 55 jaar wonende te Balk
Tiete de Jong Tiete de Jong
foto 192-009 foto 192-008
Tiete de Jong Tiete de Jong en Hendrika Taconis
 
9. Cornelis, geboren op 23 januari 1894 te Balk. Groentekweker te Balk. Overleden op 24 november 1921 te Balk, 27 jaar oud.
aangifte geboorte op 23 januari 1894 aktenummer 16 door Harmen Jans de Jong winkelier te Balk, getuigen:
Siemen de Jong winkelier 68 jaar wonende te Balk
Jacob Bremer schippersknecht 23 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 26 november 1921 aktenummer 63, getuigen:
Halbe Doele aanspreker 71 jaar wonende te Balk
Sikke Doele timmerman 41 jaar wonende te Balk
Willem en Cornelis de Jong
foto 192-015 beschikbaar gesteld door Riekje Hajonides van der Meulen - de Jong
Willem en Cornelis de Jong
 
10. Willem, geboren op 5 mei 1897 te Balk. Overleden op 18 september 1944 op zee ter hoogte van Ben Koelen, ook wel Bengkulu genoemd, (Nederlands-Indië) Op 4 november 1925 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Louise Berber Aninga, geboren te Leeuwarden als dochter van Jan Sytzes Aninga, rijkscommies te Leeuwarden, en Corlina Frederika de Rooy.
aangifte geboorte op 7 mei 1897 aktenummer 54 door Harmen Jans de Jong kruidenier te Balk, getuigen:
Wiebren Boersma verver 56 jaar wonende te Balk
Geert Bos gemeenteveldwachter 38 jaar wonende te Balk
Cornelis en Willem de Jong
foto 192-016 beschikbaar gesteld door Riekje Hajonides van der Meulen - de Jong
Hendrika Taconis met Willem op Schoot en Cornelis er naast
 
11. Hendrik, geboren op 20 augustus 1899 te Balk. Overleden op 24 augustus 1899 te Balk, 4 dagen oud.
aangifte geboorte op 22 augustus 1899 aktenummer 105 door Harmen Jans de Jong winkelier te Balk, getuigen:
Alle Boender schippersknecht 45 jaar wonende te Balk
Jacob Bremer schippersknecht 29 jaar wonende te Wijckel
 
 
 
Harmen de Jong en Tjitske Taconis Tjitske Taconis
bron: Leeuwarder Courant van 29 maart 1872
 
Tjitske Taconis
bron: Leeuwarder Courant van 1 mei 1885 Tjitske Taconis
 
Harmen Jans de Jong en Hendrika Taconis
bron: Leeuwarder Courant van 26 juni 1888
 
Harmen jans de Jong en Riek Taconis
foto 192-006 beschikbaar gesteld door Riekje Hajonides van der Meulen - de Jong
Harmen Jans de Jong en Hendrika Harmens Taconis
 
familie de Jong
foto 192-002 beschikbaar gesteld door Riekje Hajonides van der Meulen - de Jong
staand v.l.n.r.
Eelke Jans de Jong, Harmen Jans de Jong
zittend v.l.n.r.
Hendrikje de Jong-Taconis, Marijke Eelkes de Jong, Marijke Harmens de Jong, Martje Harmens de Jong
 
winkel van Harmen de Jong aan de Harichsterzijde
foto 192-001 beschikbaar gesteld door Riekje Hajonides van der Meulen - de Jong
De winkel aan de Harichsterzijde in Balk waar Harmen Jans de Jong van 1879 tot circa 1905 zijn kruidenierswaren verkocht.
 
Harmen de Jong
bron: Balkster Courant van 6 mei 1905
 
Harmen Jans de Jong onbekend
bron: Leeuwarder Courant van 20 juni 1918 bron: Leeuwarder Courant van 4 januari 1922
 
Hendrika Taconis Hendrika Taconis
bron: Leeuwarder Courant van 22 juni 1936
 
<<< bron: Leeuwarder Courant van 17 juni 1936
 
Wijckelerweg
foto 500-076
In de woning links van het midden met de dakkapel heeft de familie de Jong gewoond van circa 1907 - 1936
 
huis te koop Wijckelerdijk
bron: Leeuwarder Courant van 23 juli 1936
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Harmen Jans de Jong 1843-1918 Jacob M. Zwanenburg 1877-19??
    Willem de Jong 1897-1944
woonadressen familie Harmen Jans de Jong
periode adres bron
1872 - 1880 Sloten 12 mei 1880 van Sloten
1880 - 1890 van Swinderenstraat 11 bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 164; kad. gem. Balknummer A 444
1890 - 1900 van Swinderenstraat 11 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 39; nummer Balk 42
1900 - 1905 van Swinderenstraat 11 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 42; nummer Balk 42 / vervallen
1905 - 190? Stinsenwei bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 92; huisnummer Harich 75 / 75
190? - 1907 van Swinderenstraat 26 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 55; huisnummer Balk 55 / 61
1907 - 1910 Wikelerdyk 8 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 181; huisnummer Wijckel 153b / 214
1910 - 1920 Wikelerdyk 8 bevolkingsregister 1911 - 1920 H - J blad 194; huisnummer Wijckel 214 / Balk 369
1920 - 1930 Wikelerdyk 8 bevolkingsregister 1920 - 1930 blad 344; huisnummer Balk 394
1930 - 1936 Wikelerdyk 8 bevolkingsregister 1930 - 1939 blad 315; huisnummer Balk 379
     
eigendommen van Harmen Jans de Jong
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
B
1180ged   scheiding   21 jun 1879        
Sloten
A
227            
Balk
A
444   publ.verkoop 4111,- 10 dec 1879        
Balk
G
444   publ. verkoop 2511,- 27 mrt 1880        
Balk A 313   koopbrief 1200,- 14 apr 1891        
Balk A 333          
Koudum C 23 13/62 molen op C 24 toewijzing 7714,- 24 feb 1903        
Koudum C 22 6/62 molen op C 24 toewijzing 2943,- 14 feb 1905        
Balk B 1210   scheiding 1500,- 23 jul 1907        
Balk B 1172   toewijzing 3553,- 19 dec 1907        
Balk B 1563          
Koudum B 409   toewijzing 2275,- 26 sep 1911        
Koudum B 410          
                     
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1095, folio 90, nummer 326
notariële acten
 
1880 Balk, notaris L. H. Potma Koopakte
Betreft de verkoop van een pakhuis en erf te Sloten, koopsom fl. 715
- Harmen Jans de Jong te Balk, verkoper
- Gerben Gerrits van der Wal te Sloten, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7053 Repertoirenr.: 106 d.d. 15 september 1880
 
1882 Balk, notaris L. H. Potma Koopakte
Betreft de verkoop van een huis en erf te Harich, koopsom fl. 1700
- Dirk Gerrits van der Wal te Balk, verkoper
- Sikke Tietema te Balk, verkoper
- Harmen Jans de Jong te Balk, verkoper
- Cornelis Willems de Jong te Balk, verkoper
- Isaac Arnold Daniel Hemsing te Wijckel, verkoper
- jonkvrouw Quirina Jacoba Johanna van Swinderen te Rijs, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7055 Repertoirenr.: 54 d.d. 24 april 1882
 
1891 Balk, notaris L. H. Potma Koopakte
Betreft de verkoop van een pakhuis en een huis met erven te Balk, koopsom fl. 1200
- Harmen Johannes Visser te Balk, verkoper
- Harmen Jans de Jong te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7064 Repertoirenr.: 28 d.d. 23 maart 1891
 
1905 Balk, notaris J. H. Noordenbos Provisionele en publieke verkoping
Betreft de verkoop van een huis en pakhuis en erf te Balk, koopsom fl. 4375
- Harmen Jans de Jong te Balk, verkoper
- Jan Harmens de Jong te New Paris (Noord Amerika), verkoper
- Harmen Harmens de Jong te Elgin (Noord Amerika), verkoper
- Jacob Zwanenburg te Oldeboorn, gehuwd met Martje de Jong, verkoper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7080 Repertoirenr.: 17, 20 en 28 d.d. 16 maart 1905
 
1905 Balk, notaris J. H. Noordenbos Koopacte
Betreft de verkoop van een pakhuis en erf en woning te Balk
- Harmen Jans de Jong te Harich, verkoper
- Coop. Vereniging van land en bouwbenodigdheden te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7080 Repertoirenr.: 105 d.d. 16 augustus 1905
 
1906 Balk, notaris J. H. Noordenbos Provisionele en publieke verkoping
Betreft de koop van onroerende goederen te Wijckel, Harich, Ruigahuizen, Balk,koopsom fl. 1500
- Sikke Sleeswijk te Amsterdam, koper
- Harmen Jans de Jong te Harich, koper
- Hendrik Meinesz te Heerenveen, koper
- Cornelis Arnold Romer te Leeuwarden, verkoper en executeur testamentair
- Frederik Otto Sleeswijk, erflater
- Sjoerd Sleeswijk te Wolvega
- Minke Romer te Zuidhorn, gehuwd met Sicco Leendert Andrea, verkoper
- Johan Arnold Romer te Leeuwarden, verkoper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7083 Repertoirenr.: 151 en 158 d.d. 10 oktober 1906
 
1914 Balk, notaris J. H. Noordenbos Koopakte
Betreft de verkoop van weiland te Tjerkgaast, koopsom fl. 5347
- Harmen Jans de Jong te Balk, verkoper
- Dirk Luitjens Dooper, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7091 Repertoirenr.: 107 d.d. 17 oktober 1914
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 19 juni 2012 laatste wijziging: 11-11-2020