persoonlijke gegevens van Harmen Wiebes de Jong, arbeider, werkman, winkelier
Harmen Wiebes de Jong, geboren op 10 april 1853 te Balk, als zoon van Wiebe Harmens de Jong, werkman te Wijckel, en Neeltje Willems Smits. Overleden op 19 september 1916 te Balk, 63 jaar oud.
aangifte geboorte op 11 april 1853 aktenummer B21, werkman, getuigen:
Rein Piers Haringsma koopman 41 jaar wonende te Balk
Wybe Tietema klerk 44 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 20 september 1916 aktenummer 61, winkelier, getuigen:
Halbe Doele aanspreker 66 jaar wonende te Balk
Jan Doele timmerman 40 jaar wonende te Balk
Op 12 mei 1878 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Durkje Ottes Schilstra, geboren op 25 november 1848 te Hemelum, als dochter van Otte Baukes Schilstra, arbeider te Hemelum, en Immertje Jans Schilstra. Overleden op 22 september 1919 te Balk, 70 jaar oud.
aangifte overlijden op 23 september 1919 aktenummer 63, getuigen:
Halbe Doele aanspreker 69 jaar wonende te Balk
Sikke Doele timmerman 39 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Wiebe, geboren op 13 december 1878 te Balk, boekdrukker. Overleden op 1 mei 1944 te Amsterdam, 65 jaar oud. Op 30 mei 1901 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Heerkjen Bootsma, oud 22 jaar, geboren te Molkwerum als dochter van Wiltje Bootsma en Sjoerdtje Folkerts Bruinsma.
aangifte geboorte op 14 december 1878 aktenummer 192, werkman, getuigen:
??? olieslagerskecht 33 jaar wonende te Balk
Doede Pieters de Jong olieslagersknecht 31 jaar wonende te Balk
2. Otte, geboren op 29 augustus 1882 te Balk. Overleden op 11 februari 1886 te Balk, 3 jaar oud.
aangifte geboorte op 29 augustus 1882 aktenummer 130, arbeider, getuigen:
Jan Hendriks Doele aanspreker 74 jaar wonende te Balk
Eibert Rinzes Hoekstra klerk ter secretarie 23 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 12 februari 1886 aktenummer 7, arbeider, getuigen:
Michiel Siebes Visser timmerman 61 jaar wonende te Balk
Eize Jans Kok zonder beroep 38 jaar wonende te Balk
3. Ottje, geboren op 12 juni 1886 te Balk. Overleden op 17 augustus 1891 te Balk, 5 jaar oud.
aangifte geboorte op 14 juni 1886 aktenummer 78, werkman, getuigen:
Michiel Siebes Visser timmerman 61 jaar wonende te Balk
Siebe Michels Visser timmerkecht 32 jaar wonende te Harich
aangifte overlijden op 18 augustus 1891 aktenummer 76, winkelier, getuigen:
Imke Wagenmakers brievenbesteller 39 jaar wonende te Balk
Tiete Schaap verver 36 jaar wonende te Balk
4. Willem, geboren op 24 juli 1888, Gaasterland. Overleden op 16 november 1889 te Balk, 1 jaar oud.
aangifte geboorte op 25 juli 1888 aktenummer 89, koopman, getuigen:
Machiel Visser timmerman 64 jaar wonende te Balk
Imke Polderboer turfschipper 37 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 18 november 1889 aktenummer 120, winkelier, getuigen:
Imke Wagenmakers brievenbesteller 37 jaar wonende te Balk
Eibert Rinzes Hoekstra klerk 30 jaar wonende te Balk
5. Levenloos kind, geboren op 17 augustus 1890 te Balk.
aangifte overlijden op 18 augustus 1890 aktenummer 86, winkelier, getuigen:
Tjitte Schaap verver 34 jaar wonende te Balk
Eibert Rinzes Hoekstra klerk 31 jaar wonende te Balk
6. Ottje, geboren op 8 oktober 1894 te Balk.
aangifte geboorte op 9 oktober 1894 aktenummer 127, winkelier, getuigen:
Tjitte Schaap verver 39 jaar wonende te Balk
Eibert Rinzes Hoekstra klerk 35 jaar wonende te Balk
woonadressen familie Harmen Wiebes de Jong
periode
adres
bron
     
1859 - 1869
  woningregister 1859 - 1869 blad
1869 - 1879
  woningregister 1869 - 1879 blad
1879 - 1890
  bevolkingsregister 1880 - 1890 blad
1890 - 1900
  bevolkingsregister 1890 - 1900 blad
1900 - 1909
  bevolkingsregister 1900 - 1910 blad
     
 
Rond 1889 begint Harmen Wiebes de Jong een winkel in manufacturen. Hij huurt hiervoor een pand aan de Wijckelerzijde vlak naast het raadhuis, nu is dit Raadhuisstraat 1
 

 

laatste wijziging: 22 november 2009