persoonlijke gegevens van Hendrik Jeltes de Jong, winkelier te Balk
Hendrik Jeltes de Jong, geboren op 17 december 1838, Gaasterland, als zoon van Jelte Rienks de Jong en Hettje Hendriks van der Goot. Overleden op 7 december 1899 te IJlst, 60 jaar oud.
Op 24 mei 1879 getrouwd in de gemeente Wymbritseradeel met:
Wilhelmina Gerarda Knap, geboren op 29 april 1845 te Fijnaart en Heijningen, als dochter van Jan Jacob Knap en Catharina Christina van Reenen. Overleden op 3 december 1921 te IJlst, 76 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Catharina Christina, geboren op 31 maart 1880 te Balk. Overleden op 4 april 1880 te Balk, 4 dagen oud.
Hendrik Jeltes de Jong
Hendrik Jeltes de Jong
bron: Leeuwarder Courant van 2 april 1880
bron: Leeuwarder Courant van 7 april 1880
 
 
 
Hendrik Jeltes de Jong
bron: Leeuwarder Courant van 12 januari 1922
 
eigendommen van Hendrik Jeltes de Jong
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
461
 
koopacte
1500,-
14 dec 1875
       
Balk
A
587
 
koopacte
3000,-
13 okt 1882
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1089, folio 84, nummer 34
notariële acten
 
1882 Balk, notaris L. H. Potma Koopakte. Betreft een huis en erf te Balk, koopsom fl. 3000
- Arend Miedema te Sneek, gehuwd met Joachimina Jellina  Catharina Sjoerdina van Broekhuizen, verkoper en debiteur
- Michiel Wiegers Visser te Lemmer, gehuwd met Maria  Margaretha van Broekhuizen, verkoper en debiteur
- Hendrik Jeltes de Jong te Balk, koper en crediteur
bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7055 Repertoirenr.: 103 d.d. 4 oktober 1882
 
1882 Balk, notaris L. H. Potma Koopakte. Betreft de verkoop van een huis en erf te Balk, koopsom fl. 2885
- Hendrik Jeltes de Jong te Balk, verkoper
- Jan Rinzes Hoekstra te Balk, koper
bron: Tresoar:Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7055 Repertoirenr.: 114 d.d. 14 november 1882
 
1890 Balk, notaris L. H. Potma Verkoping. Betreft de verkoop van roerende goederen, opbrengst fl. 54
- Hendrik Jeltes de Jong te Balk, verkoper
bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7063 Repertoirenr.: 136 d.d. 31 oktober 1890 
 

 

laatste wijziging: 2 oktober 2009