persoonlijke gegevens van Hendrik Pieters de Jong
Hendrik Pieters de Jong, geboren op 22 augustus 1878 te Wijckel, als zoon van Pieter Sybrens de Jong, schipper, en Johanna Hendriks Kleinschmidt. Overleden op 21 juni 1938 te Balk, 59 jaar oud..
koperslager
Op 13 juni 1903 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Jeltje Jans Dijkstra, geboren op 18 september 1879 te Sloten, als dochter van Jan Hylkes Dijkstra, pachter van tollen, Yke Jelles Wiarda. Overleden op 24 januari 1973 te Andijk, 93 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
Johanna (Hanne), geboren op 14 mei 1904 te Balk.
1. ) Op 2 september 1926 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Harmen de Boer, 23 jaar oud, geboren te Oudega als zoon van Marten de Boer en Sjoukje de Vries.
2. ) Op 9 augustus 1963 getrouwd met Cornelis Druif, 64 jaar oud, geboren te ? als zoon van Klaas Druif en Bregtje Langendijk.
2. Jan, geboren op 13 juni 1906 te Balk, typograaf. Overleden op 5 oktober 1983 te Enkhuizen, 77 jaar oud. Op 4 mei 1932 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Ike Doorenspleet, 25 jaar oud, geboren te Ruigahuizen als dochter van Stoffel Doorenspleet en Rinkje Pieters Boender. Kinderen uit dit huwelijk: Hendrik, Rinkje Margje, Jeltje
3. Pieter, geboren op 3 september 1909 te Balk. Electricien. Overleden op 12 februari 1960 te Merauke op Nederlands Nieuw Guinea. Op 20 augustus 1936 getrouwd in de gemeente Enkhuizen met Marijtje Volgers, 31 jaar oud, geboren te Enkhuizen als dochter van Egbert Volgers en Risje Loots. Kinderen uit dit huwelijk: Risje Jeltje, Jeltje, Johanna, Egbert, Hendrik Pieter

 

 
 
Hendrik Pieters de Jong Jeltje Dijkstra
Het gezin van Hendrik Pieters de Jong woonde in 1911 op nummer 7, nu Meerweg. Later is het gezin verhuisd naar het koetshuis aan de Harichsterzijde.
 
Uit de jeugdherinneringen van Jan de Jong, de oudste zoon van Hendrik Pieters de Jong:
"Wij woonden door een steeg in een achterstaand huis van Douwe Dijkstra, die voor aan de weg woonde met zijn vrouw Holkje en hun drie dochters. Dijkstra was de eigenaar van onze woning. We huurden voor slechts f 1,- per week, maar vader verdiende ook niet zoveel in die tijd, nog geen f 8,- per week. Hij werkte als koperslager bij Jacob Hettinga.
De woonruimte was niet groot, alleen maar een kamer met een gang er naast en daarachter een 'hokje'. Dat noemden we zo, dat was geen keuken. Daar was een losse trap voor de opgang naar de zolder, waar een kleine afsluiting was voor de slaapgelegenheid van onze zuster Johanna, die drie jaar ouder was dan ik."
"Ook hadden we, omdat we achter woonden, geen bleekveldje voor aan de weg, wel achter, waarin de regenwatersbak stond en daarachter een stukje tuin van de huurbaas. Die deed het werk van hovenier als particulier. Hij had een bloementuintje voor aan de weg met een groen houten hek eromheen. Zo waren er nog enkele buren met een tuintje voor.
Naast ons Arend Schram, een oude weduwnaar met een ongetrouwde dochter, Annigje, een beetje zonderling, die werkte alleen buiten als het donker was. De oude man noemden we de vogeltjesvanger, omdat hij zo voorzichtig liep. Daarnaast woonde Jan Doele met z'n zoon en vrouw en drie dochters. Die Doele was timmerman-aannemer met z'n broer Sikke. Die Jan Doele heeft zich verhangen in de tijd dat hij bezig was met z'n broer het huis te bouwen op Kippenburg van Stoffel Doorenspleet (later m'n schoonvader). Z'n broer vond hem op een morgen in de werkplaats op het schoolplein.
Naast hem woonde Meine Visser en Neeltje en één zoon. Die man was ontzettend dik en werkte bij boer Klaas Dijkstra, aan het einde van de Luts bij het Slotermeer. Tot daar liepen de tuintjes met een hek en daarnaast was de straat en dan weer een bleekveldje, dat enigzins afliep naar de Luts, een water dat midden door het dorp liep".
"De laatste boer aan de Luts was Klaas Dijkstra. Daar moest ik schapenmelk halen. Die was veel lekkerder dan koemelk en werd meestal gebruikt voor 's middags als we gort gingen eten".
 
"Toen ik 22 jaar was (ik werkte vanaf m'n 14e bij drukkerij de Jong), gingen we verhuizen naar het koetshuis van dokter Westra, de veearts. Die was verhuisd naar de woning van mevrouw Tromp, die vertrokken was. Mijn ouders stonden goed bekend bij dr. Westra en die gaf hen toestemming in het grote koetshuis (helemaal van hout, met Friese geeltjes als vloer) Ze mochten er gratis wonen, maar vader had dan wel de plicht om enig werk in de tuin te doen. We hadden nu een groot huis en moeder had nu wel wat meer werk te doen".
gegevens en foto's beschikbaar gesteld door Hendrik de Jong uit Enkhuizen, zoon van Jan de Jong.
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Hendrik Pieters de Jong 1878-1938  
     
woonadressen familie de Jong
periode adres bron
1903 - 1910 Meerweg 19 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 5; huisnummer Balk 6 / 7
1911 - 1920 Meerweg 19 bevolkingsregister 1911 - 1921 H-J blad 197; huisnummer Balk 7
1921 - 1929 Meerweg 19 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 4; huisnummer Balk 7
1929 - 1930 van Swinderenstraat 15 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 46; huisnummer Balk 51
1931 - 1939 van Swinderenstraat 15 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 5 huisnummer Balk 53
     

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 2 oktober 2009 laatste wijziging: 21-06-2020