Hidde de Jong register hypotheken 69: 113 / 51
Hidde de Jong, geboren op 22 februari 1860 te Midlum als zoon van Cornelis Willems de Jong, bakker te Midlum, en Froukje Tjeerds Visser. Overleden op 7 januari 1915 te Balk, 54 jaar oud, ongehuwd.
bakker te Balk
 
 
Hidde Cornelis de Jong
bron: Leeuwarder Courant van 8 januari 1915
 
eigendommen van Hidde de Jong
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
626
 
scheiding
3500,-
2 april 1908
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1118, folio 113, nummer 51
notariële acten
 
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 2 oktober 2009 laatste wijziging: 9-10-2020