persoonlijke gegevens van Hidde de Jong, bakker te Balk
Hidde de Jong, geboren op 22 februari 1860 te Midlum als zoon van Cornelis Willems de Jong, bakker te Midlum, en Froukje Tjeerds Visser. Overleden op 7 januari 1915 te Balk, 54 jaar oud, ongehuwd.
Hidde Cornelis de Jong
bron: Leeuwarder Courant van 8 januari 1915
 
eigendommen van Hidde de Jong
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
626
 
scheiding
3500,-
2 april 1908
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1118, folio 113, nummer 51
notariële acten
 
 
 
 
 

 

laatste wijziging: 2 oktober 2009