persoonlijke gegevens van Jan Ottes de Jong schipper te Balk
Jan Ottes de Jong, geboren circa 1793 te Bakhuizen als zoon van Otte Jans de Jong en Hylk Willems Jongsma. Overleden op 18 november 1847, Gaasterland, 54 jaar oud.
Op 8 juni 1817 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Tiette Michiels Tromp, geboren op 31 oktober 1795 te Ypecolsga, gedoopt op 15 november 1795 te Ypecolsga, als dochter van Michiel Ages Tromp en Gerbrig Jentjes. Overleden op 20 mei 1876, 80 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Hylckje, geboren op 3 maart 1818 te Balk. Op 26 augustus 1843 getrouwd in de gemeente Tietjerksreradeel met Tjipke Ulbes Noordenbos.
2. Otte, geboren op 17 augustus 1819, Gaasterland. Overleden op 17 augustus 1819, Gaasterland.

3. Michiel, geboren op 12 september 1820 te Balk. Overleden op 23 april 1895 te Balk, 74 jaar oud. Op 16 mei 1852 getrouwd in de gemeente Sloten met Kornelia Jans de Jong.

4. Gerbrig, geboren op 23 februari 1824, Gaasterland. Overleden op 16 maart 1824, Gaasterland, 4 weken oud.
5. Gerbrig, geboren op 11 maart 1828, Gaasterland. Overleden op 24 maart 1839, Gaasterland, 11 jaar oud.
6. Otte, geboren op 5 oktober 1830 te Balk. Overleden op 22 oktober 1859 te Sloten, 29 jaar oud. Op 2 augustus 1851 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Rinske Barres Bleyenga.
7. Wypkje, geboren op 14 november 1833, Gaasterland.
 
eigendommen van Jan Ottes de Jong
eigendommen in 1832
kadastrale gemeente
sectie
nummer
opper- vlakte
soort eigendom

minuut-plan

 
kadastrale gemeente

sectie

nummer
opper- vlakte
soort eigendom
minuut- plan
Balk
A
129
00 02 10
huis en erf
A 5
Balk
A
131
00 02 60
huis en erf
A 5
bron: www.hisgis.nl; legger Balk 125 Jan Ottes de Jong koopman te Balk
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
129
00 02 10
scheiding
 
16 aug 1851
f 2000,-
28 aug 1843
   
Balk
A
130
00 01 12
publ. verkoop
1213,-
4 aug 1848
       
Balk
A
131
       
f 900,-
15 aug 1843
   
1/5 Woudsend
A
603
               
1/5 Woudsend
A
607
       
f 300,-
9 juli 1847
   
1/5 Woudsend
A
608
               
1/5 Woudsend
A
610-630
               
Balk
A
143
 
publ verkoop
2503,-
30 mrt 1858
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1017, folio 12, nummer 107
notariële acten
 
 
 
 
 

 

laatste wijziging: 2 oktober 2009