persoonlijke gegevens van Johannes Heendriks de Jong
Johannes Hendriks de Jong, geboren op 20 december 1798 te Wijckel, gedoopt op 6 januari 1799 te Wijckel (Hervormd), als zoon van Hendrik Jans, arbeider te Wijckel, en Sietske Eiberts. Overleden op 13 augustus 1849 op nummer 98 te Balk, 50 jaar oud. (Cholera?)
werkman te Balk
aangifte overlijden op 14 augustus 1849 blad 15, getuigen:
Willem Andries Martena werkman 35 jaar wonende te Balk
Pieter Jans Reekers timmerknecht 56 jaar wonende te Balk
1. ) Op 23 december 1820 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Ruurdtje Broers van der Holl, geboren op 24 oktober 1791 te Balk, gedoopt op 17 november 1791 te Balk (Hervormd), als dochter van Broer Joostes van der Holl, werkman te Balk, en May Pieters. Overleden op 8 februari 1828 op nummer 44 te Balk, 36 jaar oud.
werkster te Balk
aangifte overlijden op 9 februari 1828 blad 4, getuigen:
Poppe Tjerks van der Feer beurtschipper 30 jaar wonende te Balk op nummer 45
Frederik Foekens Hogendorf slager 26 jaar wonende te Balk op nummer 44
Uit dit huwelijk:
1. Marijke, geboren op 13 april 1821 op nummer 113 te Balk. Overleden op 26 januari 1822 op nummer 113 te Balk, 9 maanden oud.
aangifte geboorte op 13 april 1821 aktenummer 34, getuigen:
Joeke Jans Strekenburg agent van politie 29 jaar wonende te Balk op nummer 120
Sjirk Jans Haga brievenbode 26 jaar wonende te Balk op nummer 86
2. Eibert, geboren op 28 april 1823 op nummer 113 te Balk. Overleden op 25 oktober 1824 op nummer 51 te Balk, 1 jaar geleden.
aangifte geboorte op 28 april 1823 aktenummer 35, getuigen:
Siebe Jans Bandstra meester schoenmaker 49 jaar wonende te Balk op nummer 113
Doede Geerts Kalkstra schoenmakersknecht 44 jaar wonende te Balk op nummer 111
 
2. ) Op 31 december 1829 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Jantje Harmens van der Schuit, geboren op 17 augustus 1808 te Balk, als dochter van Harmen Jelles van der Schuit, timmerman te Balk, en Petronella Frederikus Dilling.Overleden op 5 september 1830 op nummer 74 te Balk, 21 jaar oud.
aangifte overlijden op 6 september 1830 blad 13, getuigen:
Sjoerd Klazes Korenstra omroeper 52 jaar wonende te Balk
Hartman Kaspers Betz werkman 30 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
3. Jan, geboren op 27 augustus 1830 op nummer 83 te Balk. Overleden op 10 februari 1831 op nummer 83 te Balk, 7 maanden oud.
aangifte geboorte op 28 augustus 1830 aktenummer 69, getuigen:
Willem Hendriks de Jong werkman 34 jaar wonende te Balk
Jan Sibbeles Pietersma werkman 23 jaar wonende te Balk
 
3. ) Op 10 maart 1832 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Grietje Bokkes de Jong, geboren 1 januari 1806 te Balk, gedoopt op 12 januari 1806 te Balk (Hervormd) als dochter van Bocke Pieters de Jong, werkman te Balk, en Symentje Douwes Woudstra. Overleden op 10 augustus 1844 op nummer 98 te Balk, 38 jaar oud.
huishoudster te Balk (1832)
aangifte overlijden op 12 augustus 1844 blad 12, getuigen:
Fokke Roelofs Roelofsma werkman 58 jaar wonende te Balk
Pieter Jans Reekers timmerman 51 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
4. Hendrik, geboren op 15 juni 1832 op nummer 65 te Balk. Overleden op 18 augustus 1849 op nummr 98 te Balk, 17 jaar oud. (Cholera?)
aangifte geboorte op 15 juni 1832 aktenummer 46, getuigen:
Obe Meines Smid grofsmid 29 jaar wonende te Balk
Gooitsen Harmens Meiboom bakker 28 jaar wonende te Balk
5. Bokke, geboren op 27 augustus 1834 op nummer 98 te Balk Overleden op 15 februari 1916 te Balk, 81 jaar oud. Op getrouwd in de gemeente Gaasterland met Aukjen Pieters Pietersma, 21 jaar oud, geboren te Balk als dochter van Pieter Sibbeles Pietersma, werkman te Balk,en Teetske Tjeerds Posthuma.
aangifte geboorte op 28 augustus 1834 blad 40, getuigen:
Lammert Jacobs de Graaf werkman 34 jaar wonende te Balk
Sybren Pieters de Jong schipper 28 jaar wonende te Balk
6. Setske, geboren op 14 maart 1837 op nummer 98 te Balk. Overleden op 15 maart 1837 op nummer 98 te Balk, 1 dag oud.
aangifte geboorte op 14 maart 1837 blad 14, getuigen:
Pieter Jans Reekers timmermansknecht 44 jaar wonende te Balk
Gerrit Berends Wenning kuipersknecht 43 jaar wonende te Balk
7. Setske, geboren op 15 maart 1839 op nummer 98 te Balk. Overleden op 25 augustus 1841 op nummer 98 te Balk, 2 jaar oud.
aangifte geboorte op 15 maart 1839 blad 15, getuigen:
Pieter Jans Reekers timmermansknecht 46 jaar wonende te Balk
Feike Tees Hoogeterp timmermansknecht 28 jaar wonende te Balk
8. Eibert, geboren op 6 januari 1842 op nummer 98 te Balk. Overleden op 15 augustus 1849 op nummer 98 te Balk, 7 jaar oud. (Cholera?)
aangifte geboorte op 6 januari 1842 blad 2, getuigen:
Pieter Jans Reekers timmermansknecht 49 jaar wonende te Balk
Gerrit Berends Wenning kuipersknecht 47 jaar wonende te Balk
9. Pieter, geboren op 8 augustus 1844 op nummer 98 te Balk. Overleden op 12 augustus 1844 op nummer 98 te Balk, 4 dagen oud.
aangifte geboorte op 8 augustus 1844 blad 38, getuigen:
Pieter Jans Reekers timmerman 51 jaar wonende te Balk
Hotze Jelles Dijkstra schipper 24 jaar wonende te Balk
 
4. ) Op 12 november 1845 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Baukje Bockes de Jong, geboren op 11 oktober 1809 te Balk, gedoopt op 22 oktober 1809 te Balk (Hervormd) als dochter van Bocke Pieters de Jong en Symentje Douwes Woudstra. Overleden 13 augustus 1883 te Balk, 72 jaar oud.
aangifte overlijden op 13 augustus 1883 aktenummer 100, getuigen:
Dooitje Jurjens Schram arbeider 53 jaar wonende te Balk
Philippus Hartogs Noordwal kleermaker 25 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
10. Pieter, geboren op 28 juni 1845 op nummer 98 te Balk. (Kind erkend bij huwelijk ouders dd 12 november 1845). Op 3 november 187 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Eelkjen Blaauw, 28 jaar oud, geboren te Balk als dochter van Marten Hanzes de Blaauw en Antje Hendriks Wiggenhorn.
aangifte geboorte op 30 juni 1845 blad 33, door Cornelis Jan van Broekhuizen, heel- en vroedmeester wonende op nummer 17 te Balk, getuigen:
Jan Jacobs Jongstra werkman 45 jaar wonende te Balk
Anne Eizes Rosenberg werkman 32 jaar wonende te Balk
11. Setske, geboren op 26 juni 1848 te Balk. Overleden op 12 maart 1857 op nummer 95 te Balk, 9 jaar oud.
aangifte geboorte op 27 juni 1848 blad 30, getuigen:
Anne Eizes Rosenberg werkman 35 jaar wonende te Balk
Durk Theunis Sloot werkman 35 jaar wonende te Balk
 
 
 
Johannes Hendriks de Jong
bron: www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 46 - huisnummer Balk 44
klik hier voor het complete formulier ingevuld door Johannes Hendriks de Jong
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Johannes Hendriks de Jong 1798-1849  
     
woonadressen familie de Lange
periode adres bron
1821, 1823   Balk 113
     
1829   volkstelling 1829 blad 46 huisnummer Balk 44
1832   Balk 65
1834 - 1848 Westein 9 Balk 98
1849 - 1859 Westein 16,17,18 woningregister 1849 - 1859 blad 166; huisnummer Balk 95 / 132
1859 - 1869 Westein 16,17,18 woningregister 1859 -1869 blad 56; kad. gem. Balk sectie A 412, huisnr. Balk 131
1869 - 1879 Gaaikemastraat 18-20 woningregister 1869 - 1879 blad 40; kad. gem. Balk sectie A 218, volgnrs. 174 / 161
188 - 1833 Gaaikemastraat 18-20 bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 42; kad gem. Balk sectie A nummer 219

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 7 februari 2021 laatste wijziging: 7-02-2021