persoonlijke gegevens van Lieuwe Ykes de Jong
Lieuwe Ykes de Jong, geboren op 9 mei 1812 op nummer 51 te Mirns en Bakhuizen, als zoon van Yke Ykes de Jong, huisman te Mirns en Bakhuizen, en Sierd Roelofs Bouwstra. Overleden op 16 maart 1862 te Sondel, 49 jaar oud.
werkman
aangifte geboorte op 20 mei 1812 aktenummer 25, getuigen:
Frederik Wilhelm Fokke chirurghijn en vroedmeester 41 jaar wonende te Balk op nummer 167
Feike Siegers Falkena huisman 30 jaar wonende te M&B op nummer 38
aangifte overlijden op 17 maart 1862 aktenummer 31, getuigen:
Haye Lucas Bouwman arbeider 43 jaar wonende te Sondel
Jan Ages van der Meer arbeider 31 jaar wonende te Sondel
Op 26 mei 1841 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Geertje Douwes de Jong, geboren op 4 februari 1817 te Sloten (Frl), als dochter van Douwe Bouwes de Jong, koopman te Sloten, en Aaltje Ennes van der Sluis. Overleden op 16 juli 1893 te Sondel, 75 jaar oud.
aangifte geboorte op 5 februari 1817 aktenummer 4, getuigen:
Femke Jacobs Visser huisvrouw van Willem Hanzes van Stellinga 43 jaar wonende te Sloten
Trijntje Bouwes de Jong huisvrouw van Allert Folkerts Wierda 25jaar wonende te Sloten
aangifte overlijden op 17 juli 1893 aktenummer 53, getuigen:
Lieuwe Stegenga arbeider 50 jaar wonende te Sondel
Eibert Boersma arbeider 31 jaar wonende te Sondel
Uit dit huwelijk:
1. Lies, geboren op 7 februari 1842 op nummer 25 te Wijckel.
2. Aaltje, geboren op 13 februari 1844 op nummer 25 te Wijckel.
3. Sierd, geboren op 19 januari 1847 op nummer 25 te Wijckel.
4. Liesbeth, geboren op 11 februari 1849 te Wijckel.
5. Ieke, geboren op 16 maart 1851 te Balk.
6. Douwe, geboren op 12 juli 1855 te Sondel.
7. Aaltje, geboren op 4 juni 1858 te Sondel.
 
 
 
Tijdens de verbouwing in 2021/2022 van het voormalige woonhuis van Cornelis Poppes (1793-1862) aan de Van Swinderenstraat vond de familie Witteveen een rolletje met oude papieren achter het onderste stootbord van de trap. Het lijkt erop dat de papieren niet per ongeluk zijn blijven liggen maar daar met reden zijn verstopt. Welke reden is onduidelijk.
De meeste papieren komen uit de periode 1853-1854 en is een deel van de grotendeels genummerde financiële administratie van Cornelis Poppes. Hieronder de papieren met daarop de naam van Lieuwe Ykes de Jong
 
bron 380-009: beschikbaar gesteld door de familie Witteveen
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Lieuwe Ykes de Jong 1812-1862  
     
woonadressen familie de Jong
periode adres bron
1841 - 1849 Wijckel  
1849 - 1852 Meerweg 12 woningregister 1849 - 1859 blad 14; huisnummer Balk 11 / 14
1852 - 1893 Sondel  
     
notariële acten
 
 
1838 Balk, notaris W. J. Hemsing Verkoping van kaphout
-  Grietje van Hylckama (rentenier)
wonende te Sloten
Diversen: weduwe van Nicolaas Vlieg, verkoper
-  Aletheya Aurelia Visser
wonende te Sloten, verkoper
-  Bendik Walters Zuiderveld (huisman)
wonende te Wijckel, koper
-  Pieter Reins Huisman (koopman)
wonende te Balk, koper
-  Luitjen Lyckles Wierstra (huisman)
wonende te Wijckel, koper
-  Lieuwe Ykes de Jong (huisman)
wonende te Wijckel, koper
-  Sjoerd Tijsses Tijsma (werkman)
wonende te Balk, koper
-  Pier Durks Piersma (werkman)
wonende te Balk, koper
-  Feike Benjamins Steginga (huisman)
wonende te Wijckel, koper
-  Hendrik Jacobs Jongstra (koopman)
wonende te Hemelum, koper
-  Aldert Lucas Jonker (koopman)
wonende te Balk, koper
-  Frans Strak (koopman)
wonende te Rijs, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7009 Repertoirenr.: 7022 Aktenr. 1 d.d. 4 januari 1838
 
1839 Balk, notaris W. J. Hemsing Verkoping van kaphout. Opbrengst fl. 221,-
-  Cornelia Albarda
wonende te Sloten
Diversen: weduwe van Cornelis Gerlsma, verkoper
-  Catharina Gerlsma
wonende te Hindelopen
Diversen: gehuwd met Tjebbe Klazes Tjebbes, verkoper
-  Dieuwke Gerlsma
wonende te Sloten, verkoper
- Jeannette Elisabeth Gerlsma
wonende te Sloten, verkoper
- Jentje Gerlsma (geneesheer)
wonende te Koudum, verkoper
-  Jan Albarda Gerlsma (secretaris)
wonende te Koudum, verkoper
-  Petrus Gerlsma (griffier)
wonende te Hindelopen, verkoper
- Titia Catharina Gerlsma
wonende te Lemmer
Diversen: gehuwd met Folkert Johannes Witteveen, verkoper
-  Lieuwe Ykes de Jong (boer)
wonende te Wijckel, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7009 Repertoirenr.: 7022 Aktenr. 3 d.d. 3 januari 1839
 

Minuut-akten 1840, aktes 1841
Notaris: Willem Jan Hemsing
Kantoor: Balk I
Repertoire: 007022

 • Bron: Notarieel archief
 • Soort registratie: Notarieel archief akte
 • (Akte)datum: 03-04-1840
 • Soort akte: verhuring
 • Verhuurder 

 Yke Ykes de Jong (werkman)
wonende te Sondel
Diversen:
Ligging vastgoed: Hemelum
Bedrag: huursom fl. 50
greidland

 • Verhuurder 

 Sierd Roelofs Bouwstra
wonende te Sondel
Diversen: weduwe van Yke Ykes de Jong

 • Verhuurder 

Tjiets Ykes de Jong
wonende te Mirns en Bakhuizen
Diversen: gehuwd met Titte Stoffels Stoffelsma

 • Verhuurder 

 Lieuwe Ykes de Jong (werkman)
wonende te Sondel

 • Verhuurder 

 Roelof Ykes de Jong (werkman)
wonende te Sondel

 • Verhuurder 

 Gerrit Ykes de Jong (werkman)
wonende te Sondel

 • Verhuurder 

 Kornelis Ykes de Jong
wonende te Sondel

 • Huurder 

 Jan Berends de Jong (timmerman)
wonende te Mirns en Bakhuizen
Bronvermelding
Minuut-akten 1840, aktes 1841, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 007010, aktenummer 00024
Gemeente: Gaasterland
Periode: 1840-1841

 

Minuut-akten 1852
Notaris: Willem Jan Hemsing
Kantoor: Balk I
Repertoire: 007022

 • Bron: Notarieel archief
 • Soort registratie: Notarieel archief akte
 • (Akte)datum: 12-01-1852
 • Soort akte: provisionele en finale toewijzing

Bijzonderheden:
Bijbehorende aktenummers: 00007

 • Verkoper 

 Bouwe Douwes de Jong (werkman)
wonende te Sloten
Diversen:
Ligging vastgoed: Sloten en Follega
Bedrag: koopsom fl. 956
huis en erf en weiland

 • Verkoper 

 Pieter Gerrits Albada (werkman)
wonende te Sloten
Diversen: gehuwd met Sietske Douwes de Jong

 • Verkoper 

 Lieuwe Ykes de Jong (werkman)
wonende te Sloten
Diversen: gehuwd met Geertje Douwes de Jong

 • Verkoper 

 Liesbert Frankes Frankena
wonende te Sloten
Diversen: weduwe van Douwe Bouwes de Jong

 • Koper 

 Bouwe Douwes de Jong (werkman)
wonende te Sloten

 • Koper 

 Frans Hendrik Willem Kortekamp (werkman)
wonende te Wijckel
Bronvermelding
Minuut-akten 1852, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 007021, aktenummer 00003
Gemeente: Gaasterland
Periode: 1852

 

Minuut-akten 1852
Notaris: Willem Jan Hemsing
Kantoor: Balk I
Repertoire: 007022

 • Bron: Notarieel archief
 • Soort registratie: Notarieel archief akte
 • (Akte)datum: 12-06-1852
 • Soort akte: schuldbewijs met onderzetting
 • Debiteur 

 Lieuwe Ykes de Jong (arbeider)
wonende te Sondel
Diversen:
Bedrag: kapitaal fl. 600

 • Crediteur 

 Jan Symens de Boer (boer)
wonende te Sondel
Bronvermelding
Minuut-akten 1852, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 007021, aktenummer 00026
Gemeente: Gaasterland
Periode: 1852

 

Minuut-akten 1860
Notaris: Gerryt Zandstra
Kantoor: Balk I
Repertoire: 007036

 • Bron: Notarieel archief
 • Soort registratie: Notarieel archief akte
 • (Akte)datum: 08-11-1860
 • Soort akte: royement

Bijzonderheden:
Akte is niet aanwezig

 • Vermeld 

 Ruurdtje Siemens de Boer
wonende te Harich
Diversen: weduwe van Age Lykeles Wierstra

 • Erflater 

 Jan Siemens de Boer

 • Vermeld 

 Lieuwe Ykes de Jong
wonende te Sondel
Bronvermelding
Minuut-akten 1860, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 007031, aktenummer 00165
Gemeente: Gaasterland
Periode: 1860

 

Minuut-akten 1860
Notaris: Gerryt Zandstra
Kantoor: Balk I
Repertoire: 007036

 • Bron: Notarieel archief
 • Soort registratie: Notarieel archief akte
 • (Akte)datum: 08-11-1860
 • Soort akte: koopakte
 • Verkoper 

 Lieuwe Ykes de Jong
wonende te Sondel
Diversen:
Ligging vastgoed: Wijckel
Bedrag: koopsom fl. 1360
een huis en grond

 • Koper 

 Ruurdtje Siemens de Boer
wonende te Harich
Diversen: weduwe van Age Lykeles Wierstra
Bronvermelding
Minuut-akten 1860, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 007031, aktenummer 00164
Gemeente: Gaasterland
Periode: 1860

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 13 mei 2018 laatste wijziging: 7-06-2022