persoonlijke gegevens van Otte Jans de Jong koopman te Balk
Otte Jans de Jong, geboren op 24 juni 1767, gedoopt op 5 juli 1767 te Hemelum (Hervormd) als zoon van Jan Ottes, schipper te Hemelum, en Wyp Cornelis. Overleden op 30 augustus 1850 te Balk op nr. 119, 83 jaar oud.
Op 11 december 1791 getrouwd in de Hervomde kerk te Hemelum met:
Hylk Willems Jongsma, geboren circa 1769, gedoopt op 7 mei 1769 te Koudum, als dochter van Willem Gerbens en Tryntje Pieters. Overleden op 12 juni 1857 te Balk op nr. 119, 88 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Jan, geboren op 15 januari 1793 te Bakhuizen, gedoopt op 3 februari 1793 te Hemelum, Mirns en Bakhuizen. Overleden op 18 november 1847 te Balk op nr. 153, 54 jaar oud. Op 8 juni 1817 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Tiette Michiels Tromp.
2. Willem, geboren op 23 maart 1795 te Bakhuizen, gedoopt op 6 april 1795 te Hemelum, Mirns en Bakhuizen. Overleden op 9 september 1875 te Balk, 80 jaar oud. Op 11 juni 1820 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Ylkjen Uelkes van der Wal.
3. Cornelis, geboren op 10 oktober 1797 te Bakhuizen, gedoopt op 29 oktober 1797 te Hemelum, Mirns en Bakhuizen. Overleden op 22 juni 1812 te Balk op nr. 47 of 57, 14 jaar oud.
4. Pieter, geboren op 13 juni 1800 te Hemelum, gedoopt op 6 juli 1800 te Hemelum, Mirns en Bakhuizen. Overleden op 8 november 1859, Hemelumer Oldeferd, 59 jaar oud. Op 1 juni 1823 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Akke Michiels Soethout.
5. Wijpk, geboren op 16 november 1802 te Balk, gedoopt op 5 december 1802 in Balk (Hervormd). Overleden op 19 september 1828, Weststellingwerf, 25 jaar oud. Op 17 oktober 1824 getrouwd in de gemeente Weststellingwerf met Pieter Berkenbosch.
6. Trijntje, geboren op 22 augustus 1805 te Balk, gedoopt op 8 september 1805 te Balk (Hervormd). Overleden op 22 augustus 1856, Wymbritseradeel, 48 jaar oud. Op 1 juni 1834 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Minke Haayes Zoethout.
 
eigendommen van Otte Jans de Jong
eigendommen in 1832
kadastrale gemeente
sectie
nummer
opper- vlakte
soort eigendom

minuut-plan

 
kadastrale gemeente

sectie

nummer
opper- vlakte
soort eigendom
minuut- plan
Balk
A
166
00 03 10
pakhuis
A 5
Balk
A
252
00 03 10
huis en erf
A 5
bron: www.hisgis.nl; legger Balk 11a Otte Jans Bakhuis koopman te Balk
bron: www.hisgis.nl; legger Balk 128 Otte Jans de Jong koopman te Balk
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
143
 
publ. verkoop
2000,-
19 maart 1839
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1007, folio 2, nummer 20
notariële acten
 
1828 Balk, notaris W. J. Hemsing Koopakte
Betreft de verkoop van een huis, pakhuis en erf te Balk, koopsom fl. 1400
- Otte Jans de Jong, schipper en koopman te Balk, verkoper
- Hendrik Lippes van der Veer, timmerman te Balk, koper en  debiteur
Betreft een huis, pakhuis en erf, kapitaal fl. 400
- Jelle Meinesz, ontvanger der belastingen te Balk,  crediteur
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7004 Repertoirenr.: 3 d.d. 11 januari 1828
 

 

laatste wijziging: 31 mei 2009