persoonlijke gegevens van Pier Sybrens de Jong, postbode te Balk
Pier Sybrens de Jong, geboren op 29 mei 1846 te Balk, als zoon van Sybren Pieters de Jong, werkman en schipper, en Hendrikje Jans Piersma. Overleden op 22 oktober 1921 te Balk, 75 jaar oud. Pier Sybrens de Jong
Op 31 mei 1877 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Duttje Klein, geboren op 30 oktober 1846 te Makkum, als dochter van Pieter Reinders Klein, schipper, en Elisabeth Thomas Lier. Overleden op 10 juli 1919, Gaasterland, 72 jaar oud.
 
 
 
Pier Sybrens de Jong >>>
 
Uit dit huwelijk:
1. Elisabeth, geboren op 30 september 1879 te Balk. Overleden op 24 oktober 1881 te Balk, 2 jaar oud.
Sybren Piers de Jong 2. Sybren, geboren op 20 november 1885 te Balk, secretaris op het gemeentehuis te Balk. Overleden op 13 september 1916 aan tuberculose te Balk, 30 jaar oud, ongehuwd.
 
 
 
Pier de Jong had samen met zijn vrouw een kruidenierswinkeltje aan de Harichsterzijde. Hun ongehuwde zoon Sybren woonde bij hun in op nummer 86 zoals blijkt uit de lijst van belastingbetalers in 1911..
 
 
gegevens en foto's beschikbaar gesteld door Hendrik de Jong uit Enkhuizen
 
eigendommen van Pier Sybrens de Jong
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
330
 
publ. verkoop
1816,-
3 april 1888
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1104, folio 99, nummer 385
notariële acten
 
 
 
 
 

 

laatste wijziging: 2 oktober 2009