Pier Sybrens de Jong inschrijving register hypotheken 69: 99 / 385
Pier Sybrens de Jong, geboren op 29 mei 1846 te Balk, als zoon van Sybren Pieters de Jong, werkman en schipper, en Hendrikje Jans Piersma. Overleden op 22 oktober 1921 te Balk, 75 jaar oud.
postbode te Balk
Op 31 mei 1877 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Duttje Klein, geboren op 30 oktober 1846 te Makkum, als dochter van Pieter Reinders Klein, schipper, en Elisabeth Thomas Lier. Overleden op 10 juli 1919, Gaasterland, 72 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Elisabeth, geboren op 30 september 1879 te Balk. Overleden op 24 oktober 1881 te Balk, 2 jaar oud.
2. Sybren, geboren op 20 november 1885 te Balk, secretaris op het gemeentehuis te Balk. Overleden op 13 september 1916 aan tuberculose te Balk, 30 jaar oud, ongehuwd.
Sybren Piers de Jong  
 
<<< Sybren de Jong
 
 
 
Pier Sybrens de Jong  
Pier de Jong had samen met zijn vrouw een kruidenierswinkeltje aan de Harichsterzijde. Hun ongehuwde zoon Sybren woonde bij hun in op nummer 86 zoals blijkt uit de lijst van belastingbetalers in 1911..
 
 
<<< Pier de Jong
gegevens en foto's beschikbaar gesteld door Hendrik de Jong uit Enkhuizen
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon kinderen en aangetrouwd
Sybren Pieters de Jong 1809-1859 Pier Sybrens de Jong 1846-1921  
  broers / zusters / zwagers  
  Pieter Sybrens de Jong 1834-1891  
woonadressen familie de Jong
periode adres bron
1877 - 1880 Dubbelstraat 15,17 woningregister 1869 - 1879 blad 64; kad. gem. Balk sectie A 426, volgnr. 325
1880 - 1890 van Swinderenstraat 59 bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 51; kad. gem. Balk sectie A nummer 239
1890 - 1900 van Swinderenstraat 51 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 69; huisnummer Balk 72
1900 - 1910 van Swinderenstraat 51 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 79; huisnummer Balk 72 / 86
1911 - 1921 van Swinderenstraat 51 bevolkingsregister 1911 - 1920 H-J, blad 219, huisnummer Balk 86 / 87
1921 - 1921 van Swinderenstraat 51 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 84; huisnummer Balk 88
     
eigendommen van Pier Sybrens de Jong
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
330
 
publ. verkoop
1816,-
3 april 1888
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1104, folio 99, nummer 385
notariële acten
 
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 2 oktober 2009 laatste wijziging: 8-01-2024