persoonlijke gegevens van Pieter Syberens de Jong
Pieter Syberens de Jong, geboren op 8 oktober 1834 te Balk, als zoon van Syberen Pieters de Jong en Hendrikje Jans Piersma. Overleden op 28 december 1891 te ?, 58 jaar oud.
Op 10 mei 1868 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Johannna Kleinschmidt, geboren op 29 mei 1836 te Oudega (HO), als dochter van Hendrik Kleinschmidt en Hilligje Alberts Nijeveen. Overleden op 6 maart 1921 te ?, 84 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Bregtje, geboren op 21 oktober 1869 te ?.
2. Hiltje, geboren op 1 december 1871 te ?
3. Hendrikjen, geboren op 3 oktober 1874 te Wijckel. Op 14 mei 1904 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Luitjen de Vries, oud 26 jaar, geboren te Marum, provincie Groningen als zoon van Onne de Vries en Tollina de Vries.
4. Syberen, geboren op 31 mei 1876 te Wijckel. Op 2 juni 1901 getrouwd in de gemeente Sloten met Antje Dijkstra, oud 23 jaar, geboren te Sloten als dochter van Jan Hylkes Dijkstra en Yke Jelles Wiarda.
Syberen de Jong en Antje Dijkstra
foto 223-032 beschikbaar gesteld door Lieneke de Vries
Syberen de Jong en Antje Dijkstra
Syberen de Jong is koperslagersknecht. Na hun huwelijk in juni 1901 wonen ze 3 maanden in een kleine woning achter wat nu van Swinderenstraat 32 is. Toen het eigendom van koperslager Hettinga. Op 10 oktober 1901 vertrekken ze naar Sneek.
 
5. Hendrik, geboeren 22 augustus 1878 te Wijckel. Op 13 juni 1903 getrouwd in de gemeente Sloten met Jeltje Dijkstra, oud 23 jaar, geboren te Sloten als dochter van Jan Hylkes Dijkstra en Yke Jelles Wiarda.
 
woonadressen familie de Jong
periode
adres
bron
1869 - 1879
Wijckel
woningregister 1869 - 1879 blad
1879 - 1890
Wijckel?
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad
1890 - 1892
Wijckel?
van deel 4 blad (1)70
1892 - 1900
Westein
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 139 nummer 118d ('t Sael)
1900 - 190?
Westein
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 151 nummer 118d / 160 ('t Sael)
190? - 190?
Westein
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 201 nummer 145b / 210
190? - 1910
Raadhuisstraat
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 218 nummer 152a / 230
     
eigendommen van Pieter Syberens de Jong
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
                 
Balk
A
                 
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris , folio , nummer
notariële acten
 
 
 
 
 

 

laatste wijziging: 21 oktober 2012