persoonlijke gegevens van Pieter Sybrens de Jong
Pieter Sybrens de Jong, geboren op 20 april 1775 te Balk, gedoopt op 23 april 1775 te Balk (Hervormd), als zoon van Sybren Pieters en Anke Sjoerds. Overleden op 27 juli 1838 op nummer 89 te Balk, 61 jaar oud.
werkman te Balk (1811, 1814), schipper te Balk (1825, 1838)
aangifte overlijden op 28 juli 1838 blad 10, getuigen:
Gerrit Jans Jansma werkman 51 jaar wonende te Balk
Hendrik Wypkes Wiepkema werkman 47 jaar wonende te Balk
Op 23 november 1806 getrouwd in de Hervormde Kerk te Balk met:
Ymkjen Kerstes Dijkstra, geboren op 3 augustus 1785 te Harich, gedoopt op 20 augustus 1786 te Harich (Hervormd), als dochter van Karst Willems en Tjitske Jacobs. Overleden op 10 november 1854 op nummer 59 te Balk, 66 jaar oud.
aangifte overlijden op 11 november 1854 blad 18, getuigen:
Yge Siegers Lycklema kramer 69 jaar wonende te Balk
Petrus Johannes Eylers schoenmaker 44 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Siebren, geboren 10 april 1809 te Balk, gedoopt op 30 april 1809 te Balk (Hervormd).
2. Kerst, geboren op 19 augustus 1811 op nummer 89 te Balk, gedoopt op 1 sepetmber 1811 te Balk (Hervormd)
aangifte geboorte op 19 augustus 1811 aktenummer 51, getuigen:
Gerrit Fellinga executeur 51 jaar wonende te Balk op nummer 27
Hidde Jacobs slager 32 jaar wonende te Balk op nummer 60
3. Anne, geboren op 24 maart 1814 op nummer 89 te Balk
aangifte geboorte op 24 maart 1814 aktenummer 15, getuigen:
Wobbe Ferdinads de Vries werkman 36 jaar wonende te Balk op nummer 178
Johannes Lammerts Jonkers werkman 44 jaar wonende te Balk op nummer 87
4. Tjitske, geboren op 6 maart 1825 op nummer 89 te Balk.
aangifte geboorte op 8 maart 1825 aktenummer 27, getuigen:
Wessel Roelofs Bosma werkman 45 jaar wonende te Balk op nummer 87
Hinne Tjeerds Haitjema visser 22 jaar wonende te Balk op nummer 77
 
 
 
www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 109 - huisnummer Balk 89
klik hier voor het complete formulier ingevuld namens Pieter Sybrens de Jong door J. Bom Vermooten
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Pieter Sybrens de Jong 1775-1838  
     
woonadressen familie de Jong
periode adres bron
1811 Gaaikemastraat 46 Balk 89
1812 Gaaikemastraat 46 taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 89
1814 Gaaikemastraat 46 Balk 89
1825 Gaaikemastraat 46 Balk 89
1829 Gaaikemastraat 46 volkstelling 1829, blad 107
1838 Gaaikemastraat 46 Balk 89
1840 van Swinderenstraat 44 volkstelling 1840 huisnummer Balk 59a
1849 - 1854 van Swinderenstraat 44 bevolkingsregister 1849 - 1859 blad 77; huisnummer Balk 59 / 67

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 18 oktober 2021 laatste wijziging: 18-10-2021