persoonlijke gegevens van Rinze Theunis de Jong
Rinze Theunis de Jong, geboren op 14 september 1794 te Ureterp, gedoopt op 28 september 1794 te Ureterp / Siegerswoude (Hervormd), als zoon van Theunis Theunis de Jong, werkman te Ureterp, en Martijntje Rintses. Overleden op 25 juli 1849 op nummer 95 te Balk, 55 jaar oud.
praamvaarder leggende met schip (1821), schippersknecht te Balk (1829, 1840), werkman te Balk (1835), turfmeter te Balk (1849),
aangifte overlijden op 26 juli 1849 blad 12, getuigen:
Hendrik Wiepkes Wiepkema werkman 58 jaar wonende te Balk
Siemen de Jong kramer 24 jaar wonende te Balk
1. ) Op 4 februari 1819 getrouwd in de gemeente Opsterland met:
Rinske Piers Del(f)stra, geboren op 21 maart 1781 te Sloten, gedoopt op 28 aart 1791 te Sloten (Hervormd), als dochter van Pier Meinez Delstra en Akke Kleizes. Overleden op 6 maart 1830 op nummer 94 te Balk, 37 jaar oud.
werkvrouw te Balk
aangifte overlijden op 8 maart 1830 blad 6, getuigen:
Wobbe Ferdinands de Vries werkman 52 jaar wonende te Balk
Johan Georg Konig huisschilder en glazenmaker 36 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Theunis, geboren op ? te ?. Overleden op 6 mei 1820 te Gorredijk.
2. Theunis, geboren op 29 april 1821 op het schip te Balk.
aangifte geboorte op 30 april 1821 aktenummer 43, getuigen:
Joeke Jans Sterkenburg agent van politie 29 jaar wonende te Balk op nummer 120
Sjirk Jans Haga brievenbode 42 jaar wonende te Balk op nummer 86
3. Marten, geboren op 29 februari 1824 op nummer 87 te Balk.
aangifte geboorte op 1 maart 1824 aktenummer 11, getuigen:
Wessel Roels Bosma werkman 43 jaar wonende te Balk op nummer 87
Hendrik Rienks Ronner wolkammersknecht 42 jaar wonende te Balk op nummer 87
 
2. ) Op 6 november 1831 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Grietje Piers Dijkstra, geboren 27 juni 1792 te Workum, gedoopt op 8 juli 1792 te Workum (Hervormd), als dochter van Pier Ruurds Dijkstra en Rinske Johannes Meyers. Overleden op 7 januari 1840 op nummer 163 te Balk, 44 jaar oud. Weduwe van Gosse Ydes Kok.
aangifte overlijden op 8 januari 1840 blad 1, getuigen:
Pieter Johannes de Winter slager 53 jaar wonende te Balk
Haitje Jans Visser visser 27 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
4. Froukjen, geboren op 14 februari 1832 op nummer 5 te Balk.
aangifte geboorte op 14 februari 1832 aktenummer 12, getuigen:
Auke Douwes van Randen timmerman 31 jaar wonende te Balk
Hinne Aukes Visser visser 27 jaar wonende te Balk
5. Sybren, geboren op 14 januari 1835 op nummer 79 te Balk.
aangifte geboorte op 14 januari 1835 aktenummer 12, getuigen:
Sjoerd Klazes Koornstra omroeper 58 jaar wonende te Balk
Inne Johannes Betzema bakker 34 jaar wonende te Balk
 
 
 
bron: www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 123 - huisnummer Balk 94
klik hier voor het complete formulier ingevuld door Joeke Jans Sterkenburg, agent van politie, namens Rinze Theunis de Jong
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Rinze Teunis de Jong 1794-1849  
     
woonadressen familie de Jong
periode adres bron
1820 Gorredijk Gorredijk
1821 Balk op het schip
1824 Gaaikemastraat 9 en 10 Balk 87
1829 Westein 20 volkstelling 1829 blad 123 huisnummer Balk 94
1830 Westein 20 Balk 94
1832 Meerweg 18 Balk 5
1835 Gaaikemastraat 2 Balk 79
1840 Dubbelstraat 25 volkstelling 1840; huisnummer Balk 163
1840 Dubbelstraat 25 Balk 163
1849 Westein 16,17,18 Balk 95
     

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 3 oktober 2021 laatste wijziging: 2-10-2021