persoonlijke gegevens van Roelof Ykes de Jong, koopman, winkelier te Nijemirdum
Roelof Ykes de Jong, geboren op 9 januari 1856 te Oudemirdum, als zoon van Yke Ykes de Jong en Foekje Ennes de Vries, winkeliersche te Oudemirdum (1884). Koopman te Oudemirdum (1884) Overleden op 15 september 1898 te Nijemirdum, 42 jaar oud. Winkelier te Nijemirdum: (1885, 1886, 1888, 1894, 1898)
Op 1 mei 1884 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Teetske Egges van der Veer, geboren op 5 augustus 1859 te Sloten, als dochter van Egge Harmens van der Veer, timmerman te Sondel (1884), en Lupkjen Sietes Visser. Overleden op 13 juni 1935 te Nijemirdum, 74 jaar oud. Veehoudersche (1912)
Uit dit huwelijk:
1. Yke, geboren op 24 mei 1885 te Nijemirdum. Overleden op 4 juli 1941 te Apeldoorn, 57 jar oud.
2. Egge, geboren op 17 september 1887 te Nijemirdum. Van boerenbedrijf (1912). Overleden op 19 december 1940 te ?, 53 jaar oud. Op 4 januari 1912 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Jies Ottema, oud 20 jaar, geboren te Nijemirdum als dochter van Emke Ottema en Elisabethe de Jong.
3. Jan, geboren op 1 juli 1888 te Nijemirdum.
4. Inne, geboren op 13 september 1894 te Nijemirdum. Op 29 september 1921 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Femmigje Wybenga, oud 26 jaar, geboren te Jutrijp, als dochter van Wybe Wybenga en Fokje van Wieren.
5. Roelof, geboren op 16 maart 1898 te Nijemirdum. Overleden op 16 juli 1958 te Sneek, 60 jaar oud. Op ? getrouwd in de gemeente ? met Christina Eppinga.
aangifte geboorte 18 maart 1868 aktenummer 28 door Hendrikus Hattink, 32 jaar oud arts te Wijckel bij ongesteldheid van den vader Roelof de Jong winkelier te Nijemirdum, getuigen:
Durk Wijma gemeentesecretaris 56 jaar wonende te Balk
Roel Hofstee koetsier 43 jaar wonende te Wijckel
 
 
 
overlijden Roelof Ykes de Jong
bron: Leeuwarder Courant van 19 september 1898
 
Teatske van der Veer Roelof Ykes de Jong
bron: Tresoar foto 291-004 beschikbaar gesteld door de familie de Jong
Teatske van der Veer met de zonen Inne en Roelof de Jong Roelof en Inne de Jong
 
woonadressen familie de Jong
periode
adres
bron
     
1884 - 2014 Nijemirdum  
     
eigendommen van Roelof Ykes de Jong
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
                 
Balk
A
                 
bron: Tresoar, toegang , inventaris , folio , nummer
notariële acten
 
1884 Balk, notaris L. H. Potma Gemeente: Gaasterland Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een boerenhuizinge met weiland te Nijemirdum, koopsom fl. 5152
- Kornelis Baukes Bouma te Nijemirdum, verkoper
- Roelof Ykes de Jong te Oudemirdum, koper
Bron : Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7057 Repertoirenr.: 8 en 12 d.d. 23 januari 1884
 
1889 Balk, notaris L. H. Potma Gemeente: Gaasterland Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van onroerende goederen te Balk, koopsom fl. 10.980
- Gerrit Yntes Kingma te Mirns en Bakhuizen, verkoper
- Marten Brants van der Goot te Wijckel, koper
- Gerben Frankena te Harich, koper
- Stoffel Stoffels Boersma te Nijemirdum, koper
- Otte Jans Luinenburg te Rijs, koper
- Age Thees Aukema te Wijckel, koper
- Roelof Ykes de Jong te Nijemirdum, koper
- Luitjen Hendriks Prins te Wijckel, koper
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7062 Repertoirenr.: 65 en 74 d.d. 18 september 1889
 
1895 Balk, notaris L. H. Potma Gemeente: Gaasterland Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een perceel hooi- en bosland te Wijckel en Nijemirdum, koopsom fl. 1371
- Isaac Wolff te Leeuwarden, verkoper, tevens als curator in het faillissement van Gerardus Johannes Vliegendehond te Leeuwarden
- Jan Daniel van der Plaats te Leeuwarden, verkoper, tevens als curator in het faillissement van Gerardus Johannes Vliegendehond te Leeuwarden
- Gerardus Johannes Vliegendehond te Leeuwarden, verkoper
- Poppe Sikkes Poppes te Balk, koper
- Roelof Ykes de Jong te Nijemirdum, koper
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7068 Repertoirenr.: 7 en 15 d.d. 13 februari 1895
 
1898 Balk, notaris J. H. Noordenbos Gemeente: Gaasterland Inventaris
- Teetske Egges van der Veer te Nijemirdum, weduwe van Roelof Ykes de Jong, erflater als moeder van en voogd over Yke, Egge, Jan, Inne en Roelof Roelofs de  Jong
- Yke Ykes de Jong te Amsterdam als toeziend voogd
- Hendrik Luitjens Mulder te Oudemirdum, taxateur
- Hendrik Jans de Jong te Balk, taxateur
Bron : Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7073 Repertoirenr.: 39 d.d. 21 oktober 1898
 

 

laatste wijziging: 6 september 2014