persoonlijke gegevens van Siemen Jacobs de Jong, manufacturier te Balk
Siemen de Jong, geboren op 23 juni 1898 te Balk als zoon van Jacob Symens de Jong, koopman te Balk, en Baukje Osinga. Overleden op 4 juli 1972 te Balk, 74 jaar oud.
Op 11 augustus 1921 getrouwd in de gemeente Workum met:
Hotske Douma, geboren op 14 september 1899 te Kuinre, als dochter van geboren te Kuinre als dochter van Pier Douma en Jeske Fledderus. Overleden op 11 december 1964 te Balk, 65 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Jacob, geboren op 23 mei 1922 te Balk. Overleden op 16 februari 1990.
2. Pier, geboren op 25 juli 1925 te Balk. Overleden op 16 november 1999.

 

eigendommen van Siemen de Jong
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
273
 
scheiding
4800,-
29 dec 1922
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1108, folio 103, nummer 297
notariële acten
 
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 18 juli 2010 laatste wijziging: 9-10-2020