Sjoerd Sybrens de Jong register hypotheken 69: 12 / 144
Sjoerd Sybrens de Jong, geboren op 9 januari 1782 te Harich, gedoopt op 13 januari 1782 te Balk (Hervormd) als zoon van Sybren Pieters en Antje Sjoerds. Overleden op 31 oktober 1859 op nummer 83 te Balk, 77 jaar oud
Koopman en winkelier te Balk (1859)
aangifte overlijden op 1 november 1859 aktenummer 102, getuigen:
Haitje Hantjes Visser winkelier 73 jaar wonende te Balk
Frederik Harmens van der Schuit timmerman 49 jaar wonende te Balk
Op 8 november 1829 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Geeske Jacobs Koornstra, geboren op 28 februari 1782 te Balk, gedoopt op 7 april 1782 te Balk (Hervormd) als dochter van Jacob Hiddes en Hylkje Wierdts. Overleden op 20 augustus 1849 op nummer 73 te Balk. Weduwe van Rinse Eiberts Hoekstra.
aangifte overlijden op 21 augustus 1849 blad 21 / 1 - 11, getuigen:
Jurjen Johannes ten Brink veldwachter 40 jaar wonende te Balk
Frederik Harmens van der Schuit timmerman 39 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk: geen kinderen
 
 
 
Sjoerd Sybrens de Jong
bron: www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 83 - huisnummer Balk 75
klik hier voor het complete formulier ingevuld door Siemen Sipkes Kiep namens Sjoerd Sybrens de Jong
 
Sjoerd Sybrens de Jong
bron: Leeuwarder Courant van 9 december 1959
 
 
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Sjoerd Sybrens de Jong 1782-1859  
     
 
periode adres bron
1829 van Swinderenstraat 69  
1840 van Swinderenstraat 64 volkstelling 1840; huisnummer Balk 73
1849 - 1859 van Swinderenstraat 64 woningregister 1849 - 1859 blad; huisnummer Balk 73 / 83
1859 - 1859 van Swinderenstraat 64 woningregister 1859 - 1869 blad 32; huisnummer Balk 83
     
eigendommen van Sjoerd Sybrens de Jong
eigendommen in 1832
kadastrale gemeente
sectie
nummer
opper- vlakte
soort eigendom

minuut-plan

 
kadastrale gemeente

sectie

nummer
opper- vlakte
soort eigendom
minuut- plan
Balk
A
187
00 01 55
huis en erf
A 5
Balk
A
198
00 02 40
huis en erf
A 5
Balk
A
188
00 02 40
huis en erf
A 5
Balk
A
199
00 01 05
huis en erf
A 5
bron: www.hisgis.nl; legger Balk 129 Sjoerd Sybrens de Jong koopman te Balk
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
187
       
f 900,-
29 aug 1843
   
Balk
A
188
               
Balk
A
198
       
f 1400,-
22 apr 1845
   
Balk
A
199
               
Balk
A
238
               
Balk
H
615
               
Balk
I
50
               
Balk
I
51
               
Balk
I
52
               
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1017, folio 12, nummer 144
notariële acten
 
1817 Balk, notaris M. Westendorp Obligatie Betreft een kapitaal van fl. 200
- Sjoerd Siebrens de Jong, houtbaas te Balk, schuldeiser
- Siemen Ruurds Siemensma, visser te Balk, schuldenaar
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7001 Repertoirenr.: 172 d.d. 10 november 1817
 
1828 Balk, notaris W. J. Hemsing  Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van huis en erf en steeg te Balk, koopsom fl. 381,- Betreft hoogstwaarschijnlijk Meerweg 16.
- Wytske Innes Wielinga te Joure, weduwe van N. C. Knaap,  verkoper
- Sibbeltje Innes Wielinga te Joure, weduwe van T. S.  Taconis, verkoper
- Antje Innes Wielinga te Joure, gehuwd met Jan Jans  Rinkes, verkoper
- Agnietje Innes Wielinga te Dijken, gehuwd met Sybe  Reitses Sybesma, verkoper
- Geertje Innes Wielinga te Joure, gehuwd met Geert  Lubberts Kat, verkoper
- Sjoerd Sybrens de Jong, koopman te Balk, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7004 Repertoirenr.: 21 en 25 d.d. 20 februari 1828
 
1834 Balk, notaris W. J. Hemsing  Koopakte
Betreft de verkoop van een pakhuis te Balk, koopsom fl. 900,- Betreft Van Swinderenstraat 61.
- Wiebren Doedes van Os, koopman en winkelier te Balk,verkoper
- Sjoerd Sybrens de Jong, koopman te Balk, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7007 Repertoirenr.: 13 d.d. 11 februari 1834
 
1840 Balk, notaris W. J. Hemsing Koopakte Betreft de verkoop van een huis en bleek te Balk, koopsom fl. 250,-
- Geeske Jacobs Koornstra te Balk, gehuwd met Sjoerd   Sybrens de Jong, verkoper
- Eybert Rinzes Hoekstra, herbergier te Balk, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7010 Repertoirenr.: 67 d.d. 6 november 1840
 
1859 Balk, notaris G. Zandstra Koopakte Betreft de verkoop van een huis en erf te Balk, koopsom fl. 1000,-
- Sjoerd Sybrens de Jong te Balk, verkoper
- Jacob Hendriks Hospes te Oudemirdum, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7030 Repertoirenr.: 68 d.d. 25 mei 1859
 
1859 Balk, notaris G. Zandstra Boedelbeschrijving
- Sjoerd Sybrens de Jong, erflater
- Sybren Pieters de Jong te Balk
- Kerst Pieters de Jong te Balk
- Anne Pieters de Jong te Workum
- Jelle Hendriks Hospes te Oudemirdum
- Jacob Hendriks Hospes te Oudemirdum
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7030 Repertoirenr.: 118 d.d. 29 november 1859
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 2 oktober 2009 laatste wijziging: 2-05-2021