persoonlijke gegevens van Syberen Pieters de Jong
Syberen Pieters de Jong, geboren op 10 april 1809 te Balk, gedoopt op 30 april 1809 te Balk (Hervormd), als zoon van Pieter Sybrens de Jong en Ymkjen Kerstes Dijkstra. Overleden op 30 december 1859 op nummer 223 te Balk, 50 jaar oud.
schipper te Balk
aangifte overlijden op 31 december 1859 aktenummer 140, getuigen:
Falco Johannes Wassenaar huisschilder 36 jaar wonende te Balk
Jelle Hiddes Koornstra werkman 36 jaar wonende te Balk
Op 15 november 1829 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Hendrikjen Jans Piersma, geboren op 17 juni 1802 te Balk gedoopt op 11 juli 1802 te Balk (Hervormd), als dochter van Jan Piers Piersma en Tjamke Willems Kuipers. Overleden op 12 mei 1885 te ?, 82 jaar oud.
aangifte overlijden op 12 mei 1885 aktenummer 41, getuigen:
Pier Sybrens de Jong postbode 38 jaar wonende te Balk
Durk Wijma gemeentesecretaris 43 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Iemkje, geboren op 18 oktober 1830 op nummer 100 te Balk. Op 10 mei 1857 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Hendrik Andries Roest, oud 26 jaar, geboren te Delfstrahuizen, als zoon van Andries Jurjens Roest en Aaltje Hendriks Huisman.
aangifte geboorte op 18 oktober 1830 aktenummer 80 door Sybren de Jong schipper te Balk, getuigen:
Jacob Bom Vermooten klerk ter secretarie 37 jaar wonende te Balk
Joeke Jansz Sterkenburg agent van politie 39 jaar wonende te Balk
2. Willemke, geboren op 3 september 1832 op nummer 100 te Balk.
aangifte geboorte op 3 september 1832 aktenummer 69 door Sybren de Jong schipper te Balk, getuigen:
Pieter Arends Wildeboer timmermansknecht 48 jaar wonende te Balk
Jurjen Dooitjes Schram werkman 32 jaar wonende te Balk
3. Pieter, geboren op 8 oktober 1834 op nummer 100 te Balk. Op 10 mei 1868 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Johanna Kleinschmidt, oud 31 jaar, geboren te Oudega, als zoon van Hendrik Kleinschmidt en Hilligje Alberts Nijeveen.
aangifte geboorte op 9 oktober 1834 pagina B 50 1/2 door Johannes Martinus van der Velde medicinea docter wonende op nummer 120 te Balk, getuigen:
Jacob Lubberts Hofstra werkman 29 jaar wonende te Balk
Hendrik Abes Bijma werkman 26 jaar wonende te Balk
4. Jan, geboren op 19 februari 1837 op nummer 100 te Balk. Op 1 juni 1876 getrouwd in de gemeente Harlingen met Wikje Weydema, oud 22 jaar, geboren te Harlingen als dochter van Sybe Cornelis Weydema en Dirkje Westerbaan.
aangifte geboorte op 20 februari 1837 pagina B 12 door Sybren de Jong werkman te Balk, getuigen:
Pieter Reins Huisman koopman 40 jaar wonende te Balk
Franke van Elsloo klerk 25 jaar wonende te Balk
5. Bregt, geboren op 15 juli 1839 op nummer 100 te Balk.
aangifte geboorte op 16 juli 1839 pagina B 31 door Sybren de Jong werkman te Balk, getuigen:
Willem Gerardus Samplonius werkman 35 jaar wonende te Wijckel
Jan Gerrits Jansma werkman 23 jaar wonende te Balk
6. Sjoerd, geboren op 23 april 1842 op nummer 100 te Balk. Op 12 mei 1869 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Eelkjen Albada, oud 31 jaar, geboren te Oudemirdum als dochter van Jan Willems Albada en Geertje Jans Schilstra.
aangifte geboorte op 25 april 1842 pagina B 23 door Sybren de Jong schipper te Balk, getuigen:
Jacob Bom Vermooten kopyist 49 jaar wonende te Sloten
Wybe Tietema klerk 33 jaar wonende te Balk
7. Pier, geboren op 29 mei 1846 op nummer 91 te Balk. Op 31 mei 1877 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Duttje Klein, oud 30 jaar, geboren te Makkum, als dochter van Pieter Reinders Klein en Elisabeth Thomas Lier.
aangifte geboorte op 29 mei 1846 pagina B 27, door Sybren de Jong schipper te Balk, getuigen:
Pieter Hepkes Koornstra zonder beroep 70 jaar wonende te Balk
Jetze Jacobs van Dijk kleermaker 33 jaar wonende te Balk
 
 
 
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Syberen Pieters de Jong 1809-1859 Pieter Sybrens de Jong 1834-1891
    Pier Sybrens de Jong 1846-1921
woonadressen familie de Jong
periode adres bron
1840 Westein 4-7 volkstelling 1840; huisnummer Balk 100
1849 - 185? Dubbelstraat 25 woningregister 1849 - 1859 blad 315 huisnummer Balk 163 / 220
185? - 1859 Dubbelstraat 19 woningregister 1849 - 1859 blad 315 huisnummer Balk 165a / 223
1859 - 186? Dubbelstraat woningregister 1859 - 1869 blad 105; kad. gem. Balk.sectie A 112, huisnr. Balk 223
1869 - 1879 Dubbelstraat 15,17 woningregister 1869 - 1879 blad 64; kad. gem. Balk sectie A 426, volgnummer 325
     

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 13 augustus 2013 laatste wijziging: 23-06-2020