persoonlijke gegevens van Symen de Jong, winkielier, koopman te Balk
Symen de Jong, geboren op 22 april 1825 te Balk op nummer 103, als zoon van ? en Grietje Bockes de Jong wonende te Harich op nummer 42. Overleden op 26 maart 1896 te Balk, 70 jaar oud.
aangifte geboorte op 23 april 1825, aktenummer 51, door:
Johannes Martinus van de Velde medicina docter, chirurchijn en vroedmeester 44 jaar wonende op nummer 36 te Balk
getuigen:      
Joeke Jans Sterkenburg agent van politie 33 jaar wonende op nummer 23 te Balk
Johannes Annes Schaafsma logementhouder 30 jaar wonende op nummer 170 te Balk
aangifte overlijden op 27 maart 1896 aktenummer 22, getuigen
Bernard Hendrik ten Brink koopman 62 jaar wonende te Balk
Tjitte de Haan kleermaker 21 jaar wonende te Balk
1. ) Op 12 december 1849 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Akke Rikkerts Elsser, geboren op 12 november 1812 te Nijland, als dochter van Rikkert Jans Elsser en Mayke Alberts Sijnstra. Overleden op 24 september 1851 op nummer 27 te Balk, 39 jaar oud.
aangifte overlijden op 25 september 1851 aktenummer 14, getuigen
Pieter Halbes Drijdhout wagenmaker 43 jaar wonende te Balk
Evert Christiaan Slot werkman 59 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk: geen kinderen
 
2. ) Op 21 november 1852 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Elisabeth Jacobs Mulder, geboren op 7 februari 1821 te Woudsend, als dochter van Jacob Gerbens Mulder en Baartje Jans Meekhof. Overleden op 11 januari 1896 te Balk, 74 jaar oud.
aangifte overlijden op 11 januari 1896 aktenummer 5, getuigen
Bernard Hendrik ten Brink koopman 62 jaar wonende te Balk
Tjitte de Haan kleermaker 59 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Jacob, geboren op 6 december 1854 te Balk. Overleden op 9 juli 1922 te Balk, 67 jaar oud. Op 21 december 1897 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Baukje Osinga, oud 25 jaar, geboren te Wier als dochter van Klaas Willems Osinga en Maaike Klazes Vellema.
aangifte geboorte op 8 december 1854 aktenummer 62, winkelier te Balk, getuigen
Pieter Halbes Drijfhout wagenmaker 46 jaar wonende te Balk
Jan Hendrik Doele kuipersknecht 46 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 10 juli 1922 aktenummer 37, manufacturier te Balk, getuigen
Halbe Doele aanspreker 72 jaar wonende te Balk
Jacob Vermooten timmerman 33 jaar wonende te Balk
2. Aaltje, geboren 5 juni 1857 te Balk. Overleden op 15 oktober 1867 te Balk, 9 jaar oud.
aangifte geboorte op 6 juni 1857 aktenummer 35, winkelier te Balk, getuigen
Pieter Halbes Drijfhout wagenmaker 48 jaar wonende te Balk
Scholte Pieters Drijfhout kuipersknecht 23 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 15 oktober 1867 aktenummer 49, getuigen
Scholte Pieters Drijfhout wagenmaker 34 jaar wonende te Balk
Jurjen Pieters Drijfhout kuiper 25 jaar wonende te Balk
3. Baartje, geboren op 11 januari 1861 te Balk. Overleden op 4 december 1882, Gaasterland, 21 jaar oud, ongehuwd.
aangifte geboorte op 11 januari 1861 aktenummer 3, winkelier te Balk, getuigen
Frederik Teakes Hogendorff werkman 61 jaar wonende te Balk
Hendrik Wiebes Haagsma boereknecht 26 jaar wonende te Wijckel
aangifte overlijden op 15 oktober 1867 aktenummer 62, getuigen
Rinze Hendriks Rinzema winkelier 73 jaar wonende te Balk
Jan Hendriks Doele aanspreker 74 jaar wonende te Balk
 
Het gezin woonde waarschijnlijk vanaf 1852 op nummer 27 aan de Harichsterzijde. Rond 1858 vernummerd naar nr 33.
Volgens het woningregister 1859-1869 van de gemeente Gaasterland woonde het gezin de Jong op nummer 33 aan de Harichsterzijde, nu van Swinderenstraat 1
 
eigendommen van Symen de Jong, winkelier te Balk
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
273
 
koopbrief
2750,-
19 nov 1892
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1108, folio 103, nummer 297
notariële acten
 
1892 Balk, notaris L. H. Potma Koopakte Betreft de verkoop van een huis en erf te Balk, koopsom fl. 2750
- Jan Ottes de Boer te Oudemirdum, gehuwd met Idtskje  Watzes Schilstra, verkoper
- Sipke Watzes Schilstra te Balk, verkoper
- Hendrik Watzes Schilstra te Sondel, verkoper
- Siemen de Jong te Balk, koper
bron: Tresoar, Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7065 Repertoirenr.: 63 d.d. 2 november 1892
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 18 juli 2010 laatste wijziging: 9-10-2020