persoonlijke gegevens van Uilke Willems de Jong, winkelier te Balk
Uilke Willems de Jong, geboren op 22 februari 1823 op nummer 151 te Balk, als zoon van Willem Ottes de Jong, bakker te Balk, en Eelkjens Uilkes van der Wal. Overleden op 30 maart 1904 te Hilversum, 81 jaar oud.
winkelier te Balk
aangifte geboorte op 22 februari 1823 aktenummerr 17, getuigen:
Jan Ottes de Jong winkelier 30 jaar wonende te Balk op nummer 153
Harmen baukes Poppes graankoper 27 jaar wonende te Balk op nummer 152
Op 10 april 1864 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Titia Stapert Kuitert, geboren op 30 september 1826 op nummer 31 te Wijckel, als dochter van Jacobus Albertus Kuitert, Hervormd predikant te Wijckel (1826), en Saakje Stapert. Overleden op 5 maart 1872 te Balk, 45 jaar oud.
aangifte overlijden op 6 maart 1872 aktenummer 18, getuigen:
Haitje Tjeerds Haitjema visser 72 jaar wonende te Balk
Siemen Zwanenburg verver 52 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Levenloos kind (dochter), geboren op 12 juni 1865 te Balk.
aangifte overlijden op 13 juni 1865 aktenummer 50, getuigen:
Hieltje Sjoerds Ypma logementhouder 33 jaar wonende te Balk
Jan Piers Piersma sjouwerman 41 jaar wonende te Balk
2. Willem, geboren op 26 januari 1867 te Balk.
aangifte geboorte op 28 januari 1867 aktenr 12 door Uilke Willems de Jong winkelier te Balk, getuigen:
Michiel Jans de Jong koopman 46 jaar wonende te Balk
Johannes Bernardus de Rooij veldwachter 37 jaar wonende te Balk
 
Uilke Willems de Jong
bron: Leeuwarder Courant van 3 februari 1867
 
3. Saakjen, geboren op 5 oktober 1868 te Balk. Overleden op 2 februari 1944 te Hilversum, 75 jaar oud. Op 6 mei 1897 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Sipke Dorhout, oud 25 jaar, geboren te Warga, als zoon van Jacob Sieds Dorhout en Hinke Ypes Ringnalda.
aangifte geboorte op 7 oktober 1868 aktenr. 128 door Uilke Willems de Jong winkelier te Balk, getuigen:
Siemen Zwanenburg huisschilder 48 jaar wonende te Balk
Jelle Tjeerds Meinesz koopman 32 jaar wonende te Balk
 
Saakjen de Jong Saakjen de Jong
bron: Leeuwarder Courant van 26 april 1897 bron: Leeuwarder Courant van 7 mei 1897
 
Sipke Dorhout
bron: 15 oktober 1904 Hilversumse Courant
 
Sipke Dorhout Saakje de Jong
bron: Leeuwarder Courant van 14 februari 1930
 
Sipke Dorhout
bron: Nieuwsblad van Friesland; Hepkema's Courant van 6 april 1904 bron: Gooi en Eemlander van 2 februari 1944
 
 
 
Uilke Willems de Jong
bron: Leeuwarder Courant van 22 februari 1848
 
Uilke Willems de Jong
bron: Het Nieuws van de Dag van 3 april 1893
Uilke Willems de Jong was van 1843 tot 1897 organist in de Nederlands Hervormde Kerk aan de Harichsterzijde te Balk.
 
Uilke Willems de Jong
bron: Nieuwsblad van Friesland; Hepkema's Courant van 6 april 1904
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Willem Ottes de Jong 1795-1875 Uilke Willems de Jong 1823-1904  
  Halbe Hanzes Drijfhout 1830-1881  
  Cornelis Willems de Jong 1830-1907  
  Jan Hermans Steinhorst 1842-1908  
woonadressen familie de Jong
periode adres bron
1864 - 1869 Dubbelstraat 10 woningregister 1859 - 1869 blad 98; kad. gem. Balk A 128, huisnummer Balk 210
1869 - 1879 van Swinderenstraat 9 woningregister 1869 - 1879 blad 55; kad. gem. Balk A 278, volgnummer 251
1879 - 1890 van Swinderenstraat 9 woningregister 1880 - 1890 blad 64; kad. gem. Balk sectie A nummer 278
1890 - 1897 van Swinderenstraat 9 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 37; huisnummer Balk 40
1897 - ???? Oldeboorn  
???? - 1904 Hilversum  

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 26 juni 2012 laatste wijziging: 1-03-2020