persoonlijke gegevens van Wiebe Harmens de Jong, boekdrukker
Wiebe de Jong, geboren op 13 december 1878 te Balk, als zoon van Harmen Wiebes de Jong, winkelier te Balk, en Durkje Ottes Schilstra. Overleden op 1 mei 1944 te Amsterdam, 65 jaar oud.
Op 30 mei 1901 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Heerkjen Bootsma, geboren op 17 november 1878 te Molkwerum, als dochter van Wiltje Edjers Bootsma, gemeenteveldwachter te Koudum, en Sjoerdtje Folkerts Bruinsma. Overleden op 5 mei 1942 te ?, 63 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Dirkje, geboren op 25 mei 1902 te Balk.
2. Willem, geboren op 4 december 1903 te Balk. Op ? mei 1927 getrouwd in de gemeente ? met Eelkje van der Werf uit Warns.
3. Sjoerdje, geboren op 16 juni 1905 te Balk. Op 3 april 1929 getrouwd in de gemeente ? met Kornelis Wagenaar
4. Harmen, geboren op 10 januari 1908 te Balk.
5. Otte Willem, geboren op 3 september 1909 te Balk.
6. Folkert, geboren op 29 november 1912 te Balk
7. Edjer (Eddy), geboren op 19 augustus 1915 te Balk
 
woonadressen familie de Jong
periode adres bron
1902 - 1910 van Swinderenstraat 9 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 40; huisnummer Balk 40 / 47
1910 - 1920 van Swinderenstraat 9 register van huisnummering 1910 - 1920 blad 3; huisnummer Balk 47
1921 - 1930 van Swinderenstraat 9 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 40; huisnummer Balk 45
1931 - 1939 van Swinderenstraat 9 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 39; huisnummer Balk 47
     
eigendommen van Wiebe Harmens de Jong
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
278
 
koopacte
4000,-
20 apr 1902
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1114, folio 109, nummer 10
notariële acten
 
1902 Balk, notaris J. H. Noordenbos Koopacte
Betreft de verkoop van diverse huizen en erven te Oudemirdum, Ruigahuizen, Balk en Wijckel, koopsom fl. 1600
- Mij. Gaasterland te `s Gravenhage, verkoper
- Johannes Hendrikus Stoelenga te Oudemirdum, koper
- Femme Aukes de Vries te Oudemirdum, koper
- Wiebe Harmens de Jong te Balk, koper
- Wieger Tjeerds Roelevink te Ruigahuizen, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7077 Repertoirenr.: 70 d.d. 26 april 1902
 
1902 Balk, notaris J. H. Noordenbos Obligatie Betreft een kapitaal van fl. 2400
- Wiebe Harmens de Jong te Balk, debiteur
- Onderlinge Hypotheekbank, crediteur
- Durk Wijma te Wijckel, acceptant
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7077 Repertoirenr.: 113 d.d. 12 mei 1902
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 20 november 2009 laatste wijziging: 9-10-2020