persoonlijke gegevens van Willem Hendriks de Jong
Willem Hendriks de Jong, geboren op 7 juli 1796 te Wijckel, gedoopt op 24 juli 1796 te Wijckel (Hervormd), als zoon van Hendrik Jans en Zetske Eiberts. Overleden op 20 april 1849 op nummer 95 te Balk, 52 jaar oud.
werkman te Balk
aangifte overlijden op 21 april 1849 blad 7, getuigen:
Hendrik Wiepkes Wiepkema werkman 58 jaar wonende te Balk
Harmen de Vries suikerballetjesmaker 32 jaar wonende te Balk
Op 19 januari 1822 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Geeske Sibles Pietersma, geboren op 30 augustus 1798 te Balk, gedoopt op 16 september 1798 te Balk (Hervormd), als dochter van Sible Pieters Pietersma en Aukjen Jans Janstra. Overleden op 3 maart 1875 te Balk, 76 jaar oud.
werkman te Balk
aangifte overlijden op 4 maart 1875 aktenummer 24, getuigen:
Willem Hanzes van der Veer arbeider 26 jaar wonende te Balk
Jan Hendriks Doele aanspreker 67 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Henderika, geboren op 20 januari 1820 op nummer 29 te Balk. Op 17 juli 1844 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Jan Hendriks Doorenspleet leeftijd 28 jaar, geboren te Balk als zoon van Hendrik Stoffels Doorenspleet en Klaaske Annekes Schots.
aangifte geboorte op 21 januari 1820 aktenummer 13, door Willem Hendriks de Jong, 23 jaar, fuselier bij de tweede compagnie van het derde Batallion Nationale Infanterie met verlof aanwezig te Balk op huisnummer 29, werkman, getuigen:
Oeds Egberts Wouwenaar meester broodbakker 52 jaar wonende te Balk op nummer 29
Halbe Hanzes Drijfhout meester wagenmaker 36 jaar wonende te Balk op nummer 28
2. Aukje, geboren op 11 april 1823 op nummer 165 te Balk. Overleden op 28 februari 1827 op nummer 87 te Balk, 3 jaar oud.
aangifte geboorte op 11 april 1823 aktenummer 29, getuigen:
Joeke Jans Sterkenburg agent van politie 31 jaar wonende te Balk op nummer 120
Sjirk Jans Haga brievenbode 44 jaar wonende te Balk op nummer 86
aangifte overlijden op 28 februari 1827 blad 15, getuigen:
Sjirk Jans Haga brievenbode 48 jaar wonende te Balk op nummer 86
Hidde Jacobs Koorenstra agent van politie 60 jaar wonende te Balk op nummer 60
3. Trijntje, geboren op 2 april 1826 op nummer 87 te Balk.
aangifte geboorte op 3 april 1826 aktenummer 26, getuigen:
Aldert Rimmers Ottema werkman 33 jaar wonende te Balk op nummer 104
Sjirk Jans Haga brievenbode 47 jaar wonende te Balk op nummer 86
4. Aukje, geboren op 7 juni 1830 op nummer 81 te Balk. Op 18 mei 1862 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Jan Hendriks Kuiper, leeftijd 25 jaar, geboren te Balk als zoon van Hendrik Jans Kuiper en Wytske Wytzes Tuinier.
aangifte geboorte op 8 juni 1830 aktenummer 38, getuigen:
Sjoerd Klazes Koorenstra omroeper 51 jaar wonende te Balk
Jan Siebes Bandstra schoenmakersknecht 24 jaar wonende te Balk
5. Zetske, geboren op 15 december 1833 op nummer 163 te Balk. Op 26 juni 1859 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Douwe Hendriks Boertje, leeftijd 35 jaar, geboren te Balk Hendrik Huberts Boertje en Trijntje Nannes de Vries.
aangifte geboorte op 16 december 1833 blad 51 / 1-5, getuigen:
Aldert Lucas Jonker koopman 62 jaar wonende te Balk
Harmen Obbes Bosma agent van politie 37 jaar wonende te Balk
6. Sibbele, geboren op 24 maart 1838 op nummer 163 te Balk.
aangifte geboorte op 24 maart 1838 blad 12, getuigen:
Hartman Kaspers Bets koopman 37 jaar wonende te Balk
Jan Jansz de Vries koopman 29 jaar wonende te Balk
1. ) Op 26 mei 1872 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Jantje Bandstra, leeftijd 29 jaar, geboren te Stavoren als dochter van Jan Siebes Bandstra en Anna Pieters Wildeboer.
2. ) Op 10 maart 1894 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Itskjen Homma, leeftijd 34 jaar, geboren te Balk als dochter van Andries Martens Homma en Hinke Ernstes Eppinga.
 
 
 
Willem Hendriks de Jong
bron:www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 94 - huisnummer Balk 81
klik hier voor het complete formulier ingevuld namens Willem Hendriks de Jong
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Willem Hendriks de Jong 1796-1849  
     
woonadressen familie de Jong
periode adres bron
1823 Dubbelstraat 15,17 Balk 165
1826 Gaaikemastraat ? Balk 87
1829 Gaaikemastraat 5 volkstelling 1829; blad 94, huisnummer 81
1830 Gaaikemastraat 5 Balk 81
1833 Dubbelstraat 25 Balk 163
1838 Dubbelstraat 25 Balk 163
1840 Gaaikemastraat 11 en 12 volkstelling 1840; huisnummer Balk 86a
1849 - 1859 Gaaikemastraat 11 en 12 woningregister 1849 - 1859 blad 122; huisnummer Balk 86 / 98
1859 - 1869 Gaaikemastraat 11 en 12 woningregister 1859 - 1869 blad 41; kad. gem. Balk sectie A 220, huisnr. Balk 99
1869 - 1875    
     

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 1 augustus 2021 laatste wijziging: 1-08-2021