persoonlijke gegevens van Willem Ottes de Jong
Willem Ottes de Jong, geboren op 23 maart 1795 te Bakhuizen, gedoopt op 6 april 1795 te Hemelum, Mirns en Bakhuizen als zoon van Otte Jans de Jong en Hylk Willems Jongsma. Overleden op 9 september 1875 te Balk, 80 jaar oud.
mmester broodbakker te Balk (1821, 1823), broodbakker te Balk (1825, 1828, 1830), bakker te Balk (1832, 1834, 1836, 1838, 1842 -18??), zonder beroep te Balk (1875)
aangifte overlijden op 1 september 1875 aktenummer 71, getuigen:
Scholte Pieters Drijfhout wagenmaker 42 jaar wonende te Balk
Jan Hendriks Doele aanspreker 29 jaar wonende te Balk
Op 11 juni 1820 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Eelkjen Uilkes van der Wal, geboren op 20 april 1799 te Parrega, gedoopt op 12 mei 1799 te Parrega (Hervormd) als dochter van Uilke Wopkes, hooischipper. en Sijbrig Hiddes. Overleden op 20 juli 1868 te Balk, 69 jaar oud.
aangifte overlijden op 21 juli 1868 aktenummer 60, getuigen:
Scholte Pieters Drijfhout wagenmaker 34 jaar wonende te Balk
Sjirk Gosses Haga koopman 29 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Otte, geboren op 20 april 1821 op nummer 151 te Balk. Bakker te Warns. Overleden op 1 april 1882 te Warns, 60 jaar oud. Op 8 juni 1848 getrouwd in de gemeente Hemelumer Oldeferd met Lijsbert Thijsses Kramer, 20 jaar oud, geboren te Warns als dochter van Thijs Cornelis Kramer en Bauk Tjerks van der Brug, landbouwers te Warns (1848).
aangifte geboorte op 21 april 1821 aktenummer 37, getuigen:
Jan Ottes de Jong graankoper 28 jaar wonende te Balk op nummer 153
Harmen Baukes Poppes graankoper 28 jaar wonende te Balk op nummer 152
2. Uilke, geboren op 22 februari 1823 op nummer 151 te Balk. Op 10 april 1864 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Titia Stapert Kuitert, oud 36 jaar, geboren te Wijckel, als dochter van Jakobus Albertus Kuitert en Saakje Stapert.
aangifte geboorte op 22 februari 1823 aktenummer 16, getuigen:
Jan Ottes de Jong winkelier 30 jaar wonende te Balk op nummer 153
Harmen Baukes Poppes graankoper 27 jaar wonende te Balk op nummer 152
3. Hylkje, geboren op 5 maart 1825 op nummer 151 te Balk. Zonder beroep te Balk (1883). Overleden op 16 januari 1883 te Balk, 57 Jaar oud. Ongehuwd.
aangifte geboorte op 7 maart 1825 aktenummer 26, getuigen:
Jan Ottes de Jong koopman 32 jaar wonende te Balk op nummer 153
Joeke Jans Sterkenburg agent van politie 34 jaar wonende te Balk op nummer 154
aangifte overlijden op 17 januari 1883 aktenummer 6, getuigen:
Scholte Pieters Drijfhout wagenmaker 49 jaar wonende te Balk
Jan Rinzes Hoekstra slager 27 jaar wonende te Balk
4. Sybrigje, geboren op 15 september 1828 op nummer 29 te Balk. Op 5 november 1854 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Halbe Hanzes Drijfhout, oud 24 jaar, geboren te Balk als zoon van Hans Halbes Drijfhout en Grietje Alberts Stuurhaan.
aangifte geboorte op 17 september 1828 aktenummer 65, getuigen:
Halbe Hanzes Drijfhout wagenmaker 45 jaar wonende te Balk op nummer 28
Harmen Baukes Poppes koopman 32 jaar wonende te Balk op nummer 33
5. Cornelis, geboren op 14 november 1830 op nummer 29 te Balk. Overleden op 30 april 1907 te Balk, 76 jaar oud. Op 20 maart 1859 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Froukje Tjeerds Visser.
aangifte geboorte op 16 november 1830 aktenummer 97, getuigen:
Halbe Hanzes Drijfhout wagenmaker 47 jaar wonende te Balk
Pieter Halbes Drijfhout waganmakersknecht 22 jaar wonende te Balk
6. Trijntje, geboren op 22 oktober 1832 op nummer 29 te Balk. Overleden op 9 maart 1894 te Balk, 61 jaar oud.
aangifte geboorte op 23 oktober 1832 aktenummer 80, getuigen:
Halbe Hanzes Drijfhout wagenmaker 49 jaar wonende te Balk
Johan Frederik Christoffel Sluiter zadelmaker 33 jaar wonende te Balk
7. Wiepkjen, geboren op 1 mei 1834 op nummer 29 te Balk. Overleden op 19 oktober 1908 te Groningen, 74 jaar oud. Op 1 november 1874 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Jans Hermans Steinhorst, oud 31 jaar, geboren te Haren.
aangifte geboorte op 2 mei 1834 blad 19, getuigen:
Halbe Hanzes Drijfhout wagenmaker 50 jaar wonende te Balk
Pieter Halbes Drijfhout waganmakersknecht 25 jaar wonende te Balk
8. Hidde, geboren op 7 mei 1836 op nummer 29 te Balk. Overleden op 3 januari 1858, Gaasterland, 21 jaar oud. Ongehuwd.
aangifte geboorte op 9 mei 1836 blad 24, getuigen:
Gerben Ottes de Jong schippersknecht 27 jaar wonende te Balk
Franke van Elselo klerk 24 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 4 januari 1858 blad 1, getuigen:
Jan Hendriks Doele kuipersknecht 50 jaar wonende te Balk
Pieter Halbes Drijfhout wagenmaker 49 jaar wonende te Balk
9. Jan, geboren op 3 juni 1838 op nummer 29 te Balk. Overleden op 4 juni 1855 op nummer 29 te Balk, 17 jaar oud.
aangifte geboorte op 5 juni 1838 blad 24, getuigen:
Franke van Elselo klerk 26 jaar wonende te Balk
Hidde Wybrens van der Ploeg horlogemaker 22 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 4 juni 1855 blad 10, getuigen:
Carel Frederk Hartman rijkscommies 51 jaar wonende te Balk
Pieter Halbes Drijfhout wagenmaker 46 jaar wonende te Balk
10. Willem, geboren op 13 oktober 1842 op nummer 29 te Balk. Overleden op 25 april 1844 op nummer 29 te Balk, 18 maanden oud.

aangifte geboorte op 14 oktober 1842 blad 53, getuigen:
Pieter Halbes Drijfhout wagenmaker 34 jaar wonende te Balk
Wybe Tietema klerk 33 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 26 april 1844 blad 6, getuigen:
Halbe Hanzes Drijfhout wagenmakersknecht 60 jaar wonende te Balk
Pieter Halbes Drijfhout wagenmaker 35 jaar wonende te Balk
 
 
 
Willem Ottes de Jong
bron: www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 29 - huisnummer Balk 29
klik hier voor het complete formulier ingevuld door Willem Ottes de Jong
 
Eelkje Uilkes van der Wal
bron: Leeuwarder Courant van 24 juli 1868
 
Willem Ottes de Jong
bron: Leeuwarder Courant van 14 september 1875
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Otte Jans de Jong 1767-1850 Willem Ottes de Jong 1795-1875 Uilke Willems de Jong 1823-1904
  Jan Ottes de Jong 1793-1847 Halbe Hanzes Drijfhout 1830-1881
    Cornelis Willems de Jong 1830-1907
    Jan Hermans Steinhorst 1842-1908
woonadressen familie de Jong
periode adres bron
1821 -1825 Dubbelstraat 4 Balk 151
1828 van Swinderenstraat 3 Balk 29
1829 van Swinderenstraat 3 volkstelling 1829 blad 29; huisnummer Balk 29
1840 van Swinderenstraat 3 volkstelling 1840; huisnummer Balk 29
1849 - 1859 van Swinderenstraat 3 woningregister 1849 - 1859 blad 37; huisnummer Balk 29 / 35
1859 - 1869 van Swinderenstraat 3 woningregister 1859 - 1869 blad 11; kad. gem. Balk sectie A 283, huisnr. Balk 35
1869 - 1875 van Swinderenstraat 3 woningregister 1869 - 1879 blad 56; kad. gem. Balk sectie A 283, volgnummer 257
     
eigendommen van Willem Ottes de Jong
eigendommen in 1832
kadastrale gemeente
sectie
nummer
opper- vlakte
soort eigendom

minuut-plan

 
kadastrale gemeente

sectie

nummer
opper- vlakte
soort eigendom
minuut- plan
Balk
A
283
00 04 00
huis en erf
A 5
           
bron: www.hisgis.nl; legger Balk 131 Willem Ottes de Jong, bakker te Balk

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 2 oktober 2009 laatste wijziging: 1-03-2020